Mám Dron

Novinky zo sveta dronov

V texte sa dozviete podrobnosti o lietaní s UAV v chránených prírodných pásmach a postupe, ako si vybaviť žiadosť pre let v chránenom území.

Pre účely spoločného cvičenia policajtov, záchranárov, dobrovoľných hasičov a Slovenskej pátracej služby pri obci Soblahov, sme v systéme MamDron vytvorili dočasnú no-drone zónu.

Počas návštevy svätého otca Františka, ktorá sa uskutoční 12-15 septembra, budú v miestach jeho prítomnosti platné bezletové zóny pre drony. Tie budú dostupné aj v aplikácii MamDron.

Pri používaní dronu môže napriek opatrnosti pilota dôjsť k rôznym kolíziám. Preto je poistenie dronu logickým krokom najmä pre tých, ktorí s dronmi vykonávajú komerčnú činnosť. Prečítajte si viac o poistení UAV v našom článku!

Profesionálny pilot dronu potrebuje na Slovensku disponovať preukazom pilota na diaľku, ktorý vydáva Dopravný úrad. Prečítajte si ako prebieha teoretická a praktická skúška a ako funguje školenie pilotov!

Drony v Tatrách_Štrbské pleso

Mnohí používatelia dronov nerešpektujú ochranu prírody. Prečítajte si ako môžu drony negatívne vplývať na krehkú rovnováhu chránených živočíchov v Tatrách a iných chránených územiach.

Správcovia slovenských hradov sa s pilotmi dronov stretávajú bežne. Viacerí dronisti si neuvedomujú, že lietaním na území hradov môžu ohroziť návštevníkov, či porušiť zákaz lietania v chránených oblastiach, za čo im hrozí pokuta.

Bezpečnosť nadovšetko

V tomto článku od pána Ing.Filipa Škultétyho z UNIZA sa dozviete reálne príklady porušení pravidiel pilotovania dronov a odporúčania pre bezpečné používanie UAV.

Rýchlosť technologického rozvoja UAV segmentu so sebou nepriniesla len masívne rozšírenie používania dronov (aj) bežnými ľuďmi „z ulice“, ale aj viacero legislatívnych a prevádzkových výziev. Prvoradým záujmom je pochopiteľne primerane ochrániť súkromie a zaistiť bezpečnosť ľudí na zemi a inej pilotovanej prevádzky vo vzduchu.

Technológia pilotovania dronov bez priameho vizuálneho kontaktu nachádza uplatnenie v rôznych typoch ľudskej činnosti a biznisu. Prečítajte si o BVLOS viac v našom článku!