Mám Dron

Bezpečné plánovanie letov

Bezpečné plánovanie letov

V poslednom období sme zaznamenali technické problémy s odosielaním spätných e-mailov a SMS pri registrácii do aplikácie MamDron. Na ich odstránení pracujeme, ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie! Tím asociácie Mám Dron.

Stiahnite si aplikáciu MamDron!

Aplikácia MamDron integruje údaje z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv, s cieľom poskytnúť pilotom dronov všetky dostupné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let. Všetky údaje sú v aplikácii dostupné prostredníctvom užívateľsky prívetivého grafického rozhrania. Aplikácia je  bezplatná a jej používanie nie je podmienené členstvom v asociácii Mám Dron.

Aplikácia poskytuje užívateľsky prívetivé prostredie a dá sa zdarma stiahnuť pre iOS a Android zariadenia 

Používatelia dronov zistia, či zóna, v ktorej chcú vykonať let, nepodlieha aktuálnym obmedzeniam 

MamDron_App_Mockup_1

Ako aplikácia funguje?

Úspešná realizácia myšlienky zodpovedného lietania s dronmi by nebola možná bez spoľahlivého technologického riešenia. To by malo v sebe zahŕňať integráciu všetkých relevantných dát, prehľadné ovládacie rozhranie, a to všetko v súlade s platným legislatívnym rámcom.

Aplikácia MamDron spĺňa všetky tieto kritériá. Systémové riešenie pre asociáciu Mám Dron dodáva a technologicky zastrešuje spoločnosť R-SYS s.r.o., ktorá už viac ako 20 rokov pracuje v oblasti vývoja softvérových riešení pre manažment a riadenie letovej prevádzky pre viacero poskytovateľov letových prevádzkových služieb v EU. Spoločnosť je dodávateľom systému pre manažment prevádzky dronov pre letové prevádzkové služby v Maďarsku (Hungarocontrol).

Ako aplikácia funguje?

1.

Zadanie údajov (dátum, plánovaný čas letu, veľkosť oblasti, výška letu)

2.

Aplikácia automaticky použije polohu mobilného zariadenia ako stred plánovanej letovej zóny alebo používateľ na displeji zvolí iné miesto v mape ako stred zóny.

3.

Aplikácia automaticky vypočíta konflikty (výpočet trvá niekoľko sekúnd)

4.

Výsledkom výpočtu je informácia, že plánovaná zóna je bez konfliktov alebo aplikácia zobrazí zoznam hlásení o prípadnom konflikte požadovanej dron zóny s oblasťou alebo objektom, kde platia obmedzenia pre lietanie s dronmi. Je preto dôležité aby si tieto upozornenia používateľ dôkladne prečítal a rozhodol sa s ohľadom na možné riziko a vlastnú bezpečnosť o vykonaní letu.

Registrácia do informačného systému MamDron pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov, ktoré zobrazuje priložené video. Registrácia do aplikácie MamDron nie je registrácia prevádzkovateľov dronov podľa európskej legislatívy (2019/947)!

Vytvorenie zoznamu používaných dronov

Vyznačenie  plánovanej zóny činnosti a nastavenie jej parametrov

Časové vymedzenie plánovanej zóny činnosti

Zobrazenie počasia v mieste plánovanej činnosti

Automatický výpočet v reálnom čase ukáže, či je plánovaná zóna činnosti v konflikte:

  • so statickým vzdušným priestorom
  • s plánovaným FUA priestorom
  • s iným DRON užívateľským priestorom
  • so zónou 3.-5. stupňa ochrany prírody
  • s obmedzenou zónou v meste alebo obci

Aktuálne a historické záznamy o plánoch letov – logbook

Prístup zdarma v základnej verzii pre platformy Android a iOS

Dostupnosť v slovenskom jazyku

Odladené nastavenia pre územie SR a jeho špecifiká

Vysvetlivky ku aplikácii MamDron

Meno dronu

Váš dron si môžete pomenovať ľubovolne 16-timi znakmi a môžete pri tom využiť VEĽKÉ/malé písmená, čísla, špeciálne znaky vrátane medzery. Identifikačné číslo dronu (ID Drone) je unikátne 12-miestne číslo, ktoré získa pilot dronu po jeho registrácii do európskeho systému alebo už priamo pri kúpe dronu. Meno dronu je v prípade používateľa viacerých dronov využívané na evidenciu histórie letov jednotlivých dronov. Vyplnenie položky ID Drone nie je zatiaľ na Slovensku povinné, avšak môže byť využité napr. v situácii, keď dôjde k strate dronu pilotom (majiteľom) a je potrebné dohľadať kontaktné údaje vlastníka nálezcom, ktorý by kontaktoval OZ Mám Dron.  Z tohto dôvodu je dobré takýmto číslom aj označiť samotný dron.  

Dĺžka letu

Po zadaní potrebných údajov o dátume, čase, mieste a type letu dostane používateľ do pár sekúnd informáciu, či ním požadovaná oblasť lietania nie je v konflikte s bezletovými zónami definovanými v systéme (viď zoznam nižšie), alebo s priestorom využívaným iným používateľom dronu v blízkom okolí. Samotné overenie bezkonfliktnosti zamýšľanej letovej zóny vykoná používateľ cez aplikáciu MamDron v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Dôvod letu

Súkromný – označte, ak plánujete let pre rekreačné alebo športové účely.

Komerčný – označte, ak plánujete let za účelom komerčnej aktivity.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Označte, pokiaľ lietate komerčne a máte povinné poistenie dronu. Pre viac informácií o poistení dronov kliknite TU.

Tvar letovej zóny

Slúži na definovanie oblasti, ktorá pokrýva predpokladanú trajektóriu letu. Takouto oblasťou môže byť kruh s definovaným polomerom, koridor definovaný krivkou a šírkou koridoru okolo krivky, a polygón definujúci vrcholy oblasti lietania.  Pre každú oblasť je potrebné ešte definovať maximálnu výšku letu.

Maximálna výška

Vyberte si výšku, do ktorej chcete lietať. Maximálna povolená výška pre prevádzku bezpilotných prostriedkov je však 120m.

Kategória

Je časový údaj o predpokladanom trvaní letu (interval štart – pristátie). Táto informácia je užitočná najmä vtedy, keď sa letové zóny viacerých používateľov prekrývajú, to znamená  keď v jednej oblasti lieta  viac dronov. V prípade ukončenia letu pred zadaným časovým intervalom je dobré v aplikácii let ukončiť voľbou „Ukončiť let“, inak bude let automaticky ukončený po uplynutí časového limitu.

Začiatok

Pokiaľ sa samotný let dronom uskutoční neskôr, je možné začiatok letu naplánovať na neskorší termín, pričom si možete vybrať dátum a čas plánovaného letu. Táto vlastnosť opäť môže pomôcť pri koordinácii letovej činnosti medzi pilotmi a umožňuje sa vyhnúť nechceným konfliktom pri lietaní.

Ako pracuje aplikácia s dátami?

Informačný systém MamDron sa skladá z dvoch častí – výpočtové jadro tvoria servery, ku ktorým je ako klient pripojená mobilná aplikácia. Údaje na serveroch sú buď tzv. statické, t.j. s dlhým časom aktualizácie ako sú napr. dáta o vzdušných priestoroch alebo dynamické, čo sú dáta spracovávané v reálnom čase ako napr. dron zóny vytvorené používateľmi aplikácie.

Zoznam dostupných typov dát používaných v aplikácii MamDron :

Druh údajov Popis Zdroj Interval aktualizácie Stav zverejnenia
Dronové zóny
Zóny dronovej prevádzky vytvorené používateľmi systému Mamdron

Používatelia systému Mamdron

Pri každej zmene týchto údajov

Publikované

Počasie
Údaje o počasí pre plánovaný let
Vždy pri plánovaní letu

Publikované

Rezervovaný vzdušný priestor
Vzdušný priestor vyhradený pre špecifické účely správami AUP a UUP
Vždy po vydaní novej správy UUP

Publikované

Územia s citlivou faunou a flórou
Územia tretieho a vyššieho stupňa ochrany prírody
Štátna ochrana prírody SR
Na požiadanie ŠOP

Publikované

Obmedzenia definované mestom Trenčín
Zóny na území mesta Trenčín určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Mesto Trenčín
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Obmedzenia definované obcou Vinosady
Zóny na území obce Vinosady určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Obec Vinosady
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Obmedzenia definované mestom Spišská Nová Ves
Zóny na území mesta Spišská Nová Ves určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Mesto Spišská Nová Ves
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Obmedzenia definované mestom Sliač
Zóny na území mesta Sliač určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Mesto Sliač
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Vzdušné priestory a letiská
Všetky vzdušné priestory a letiská SR
S každou zmenou v AIP

Publikované

Obmedzené a signalizačné priestory okolia letísk
R-SYS s.r.o.
Pri zmene stavu letísk

Publikované

Vedenie vysokého napätia
Varovné zóny v okolí vedenia vysokého napätia
raz ročne

Publikované

Železnice
Varovné zóny v okolí železníc
raz ročne

Publikované

Významné cesty
Varovné zóny v okolí diaľnic a rýchlostných ciest
raz ročne

Publikované

Podkladová ortofoto vrstva
Podľa aktualizácie zdroja údajov

Publikované

Vojenské oblasti
raz ročne

Publikované