Mám Dron

Vývoj pracovného trhu v segmente bezpilotných technológií - Rozhovor s Daliborom Slávikom

Ruka v ruke s rozvojom bezpilotných technológií sa rozširujú možnosti ich aplikovania v rôznych segmentoch. Drony sa stávajú pracovnými nástrojmi mnohých profesionálov, uľahčujú a urýchľujú zber dát a šetria náklady v porovnaní s použitím konvenčných nástrojov. Aj vďaka tomu je dopyt po dronoch čoraz väčší, čo sa odzrkadľuje aj na pracovnom trhu. Vznikajú pracovné pozície, ktoré nie sú spojené len s pilotovaním rôznych typov UAV, ale aj spracovaním dát, technologickým vývojom a a inými špecializovanými činnosťami.

O tom, ako vidí vývoj pracovného trhu v segmente bezpilotných technológií, sme sa porozprávali so známym slovenským headhunterom a expertom na pracovný trh, Daliborom Slávikom.

1. Dlhoročne sa profesionálne venujete pracovnému trhu a headhuntingu. Čím je Vaša práca špecifická?

Moja práca je špecifická svojou špecifickosťou. Použil som zámerne takýto slovný zvrat, ktorý definuje, že executive search alebo headhunting je o tom, že mám možnosť prísť do kontaktu s ľuďmi na rôznych manažérskych pozíciách, s ľuďmi, ktorí sú decision makeri, čiže robia rozhodnutia a ovplyvňujú biznis, ovplyvňujú ľudí. Prichádzame do kontaktu s celou plejádou ľudských osobností, rozumieme rôznym pracovným pozíciám v rôznych segmentoch. Jednoducho rozumieme biznisu. Nadnesene poviem, že sa nestane, že ku mne do kancelárie príde dvakrát tá istá osoba prípadne neobsadzujem dvakrát tú istú pozíciu. Trochu zveličujem, ale rôznorodosť je to slovo, ktoré vystihuje môj job.

2. Momentálne sa zaujímate aj o segment pracovného trhu v oblasti bezpilotných technológií. Aký potenciál v ňom vidíte?

Považujem to za jedno z tých odvetví, kde treba sledovať pracovný trh a biznisový potenciál až za horizont. Keď sa povie dron, človek si na prvú signálnu predstaví malý dron, ktorým robíme dych berúce zábery do videí, prípadne suseda, ktorý nám ním prelietava ponad pozemkom. Skrátka máme to za hračku. Tí, ktorí sa ale vyznajú vedia, že je to nové pracovné odvetvie, ktoré o pár rokov môže zmeniť systém donášky jedla, prepravy osôb a podobne.

3. Drony už dávno nie sú len hračky, ale pracovný nástroj, ktorý dokáže výrazne zefektívniť prácu. Ako, podľa Vás, ovplyvňuje verejná mienka o dronoch rozvoj tohoto priemyslu?

Tak mali sme na Slovensku projekt lietajúceho auta a všeobecne vidno, že problém dopravy a jeho riešenia sa dostáva do širšieho povedomia. Podobne ako v poslednej dobe riešená téma umelej inteligencie na jednej strane môže predstavovať na jednej strane možnosť ohrozenia práce istej skupiny ľudí, na strane druhej to môže vytvoriť nové typy pracovných pozícii. Meritum veci má teda dve strany mince, záleží ako sa na to dívate. Ak použitím dronu, keďže eliminuje ľudské pochybenie, či skráti čas, zanikne pozícia technika, ktorý vizuálne kontroluje na väčšom území nejaké technologické celky, môžeme tohto technika presunúť na zaujímavejšiu prácu. Ako znie toto?

Dalibor Slávik

4. Ktoré z priemyselných odvetví a služieb sú najviac zaujímavé z pohľadu využívania dronov?

Vo všeobecnosti vidím veľkú úlohu dronov v digitalizácii priemyslu, krajiny. Presnosť, kvalita, čas, to sú parametre, ktoré tieto stroje zvládajú veľmi dobre.
Dovolím si použiť paralelu s mobilnými telefónmi. Tie sa v priebehu pár desaťročí zmenili napríklad veľkosťou z tehly na tenké smartfóny. A aplikáciami, ktoré smartfóny ponúkajú a ktoré máme k dispozícii, sme digitalizovali nielen našu prácu, ale aj naše osobné životy. Vtedy zrejme nebol nikto prorokom, aký vývoj a penetráciu dosiahnu. Uvidíme kam to povedie a aké využitie nájdu drony povedzme o 10 rokov.

Doprava, logistika a manipulácia, monitoring a zber dát, inšpekcia a údržba, záchranné zložky, obranné zložky, v týchto oblastiach sú už drony plne využívané, či sa nás to ako obyvateľov týka, alebo nie. Ak hovoríme o využití dronov pre prepravu osôb, je to oblasť, ktorá by sa nás priamo dotýkala a zrejme najviac provokuje naše očakávania. Tam, oproti iným priemyselným využitiam je to viac-menej ešte stále v plienkach.


V priemysle hovoríme o energetike, vodnom hospodárstve, poľnohospodárstve. Nezanedbateľne veľkú pridanú hodnotu majú drony v oblasti záchrany a obrany. Drony pomáhajú monitorovať výšku snehovej pokrývky na horách, pomáhajú pri zachraňovaní ľudí, ktorí skončili pod lavínou. Videli sme tiež prípady, kedy polícia pomocou dronov našla stratených ľudí, stratené deti.

A aktuálne by som ešte spomenul jednu oblasť a tou je obranný priemysel. Drony sa tu ukazujú ako moderné a efektívne nástroje. Či už vojna na Ukrajine, alebo nedávna vojna medzi Arménskom a Azerbajdžanom ukázali dôležitosť bezpilotných lietadiel. Podľa vyjadrení niektorých predstaviteľov ministerstva obrany aj Slovensko plánuje kúpu takýchto strojov, možno by niektorí záujemci o oblasť dronov našli uplatnenie aj v tomto smere.

5. Zo zahraničných štatistík sledujúcich vývoj dronového priemyslu je zrejmé, že neustále rastie a poskytuje čoraz viac pracovných príležitostí. Čo je potrebné urobiť, aby tento segment získal svoju váhu aj na Slovensku?

Predovšetkým potrebujeme osvetu a poriadnu legislatívu v tejto oblasti. “První váli” a to je v prípade aj ľudí alebo krajín, ktoré chcú byť pioniermi v nejakom segmente. Je potrebné sledovať zahraničné trendy, vzdelávať sa a aj po zákonnej rovine posúvať legislatívu tak, aby sme pripravili nielen pracovný ale aj hospodársky trh na príchod nových produktov, služieb a pracovných odvetví. Jednotlivci potrebujú začať, či zlepšovať svoje skills, sledovať vývoj na pracovnom trhu a keď to preženiem, môžu si časom počkať na pracovnú ponuku, ktorá sa neodmieta.

Je možné zo Slovenska vybudovať liaheň pilotov dronov, či liaheň talentov pre drone economy ako takej? Vieme ponúknuť našincom a zároveň aj cudzincom kvalitnú, renomovanú akadémiu pilotov dronov? Až takto odvážni by sme mohli a možno mali byť. Súhlasím, je to dvážne, no nie nereálne. Počúvame hlasy, že Slovensko by nemalo byť montážnou dielňou. Je drone economy knowledge v globálnom meradle smer pre Slovensko ako artikel, ktorý vieme exportovať?

6. Trh práce s bezpilotnými technológiami sa netýka len pilotov dronov. Ponúka ďalšie možnosti zamestnať sa vo vývoji, obchode, či marketingu vo firmách, ktoré s dronmi pracujú. Aké benefity môžu takéto pozície ponúknuť?

Predovšetkým môže ponúknuť pozíciu istého prvenstva a budovanie a prehlbovanie expertízy, čím sa z nás stávajú experti. Každé odvetvie ponúka príležitosť. Novovznikajúce odvetvie akým drone economy bezpochyby je, ponúka teraz skôr štartovaciu čiaru. Hneď za ňou vidím nekonečné možnosti. Sky is the limit, tu by to pokojne mohlo platiť. Nechceli by ste mať možnosť stať sa rešpektovaným expertom vo svojom segmente? Nechceli by ste si vyberať z pracovných ponúk? Nechceli by ste priestor na sebarealizáciu, nielen ako pilot, ale aj v oblastiach ako sú data science, process engineering, či dokonca reklama. Možno ste videli video s tisíckami dronov, namiesto ohňostroja…A ak niekto túži po globálnej kariére, nech sa páči, lietať môžete naozaj po celom svete. Doslovne.

7. Čo vnímate zo svojho pohľadu ako pracovnú výzvu v tomto segmente?

Osveta, že drony sú biznis, že drony sú tu a majú široké využitie, aby tento segment napríklad rodičia nevnímali ako niečo na hranie, ale ako modernú a žiadanú technológiu, ktorá ma širokospektrálne využitie. Že to je smer, či profesia, ktorá potrebuje isté talenty a dáva priestor na serióznu kariéru a zárobok.
Samozrejme nezabúdajme na legislatívu, ktorá v našej krajine chýba, resp. nie je aktuálna.

Ďakujeme Daliborovi Slávikovi za rozhovor a sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. 

Prečítajte si tiež: Skúsenosti profesionálneho pilota cargo dronu – rozhovor s Michalom Lishakom

Pracovné príležitosti v segmente UAS

Keďže aj na Slovensku vzniká viacero pozícií spojených s dronmi, rozhodli sme sa v Asociácii Mám Dron tejto téme venovať náležitý priestor. Na webe sme vytvorili sekciu Hľadám/Ponúkam prácu, kde záujemci nájdu aktuálne pracovné príležitosti. Firmám pracujúcim v tomto segmente zároveň umožňujeme publikovať ich inzerát cez naše komunikačné kanály. Veríme, že týmto spôsobom dopomôžeme k rozvoju pracovného “dronového” trhu v našej krajine a spoločenskej váhe pracovných pozícií, ktoré postupne pribúdajú, alebo ešte len vznikajú.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Výskum a vývoj bezpilotných technológií je dôležitý pre rozvoj celého segmentu a ekonomiky dronov. Prečítajte si o výskumných projektoch, ktoré sa realizujú na Slovenku a na ktorých často spolupracuje akademická obec so súkromným a tretím sektorom.

Pri predstave, že nad hlavami ľudí v meste prelietavajú drony vezúce pasažierov a doručujúce pizzu až ku dverám by sa mohlo zdať, že ide o fikciu zo sci-fi filmu. Pri bližšom pohľade na technologický vývoj a debaty na odborných leteckých fórach je však jasné, že táto predstava sa postupne stáva realitou.

Globálny trh s komerčnými dronmi zaznamenal v roku 2016 110 000 predaných zariadení. Vďaka intentívnemu technologickému vývoju na poli UAV zariadení a zvyšujúcemu sa dopytu sa objem predaných produktov neustále rastie.