Mám Dron

Novinky zo sveta dronov

Profesionálny pilot dronu potrebuje na Slovensku disponovať preukazom pilota na diaľku, ktorý vydáva Dopravný úrad. Prečítajte si ako prebieha teoretická a praktická skúška a ako funguje školenie pilotov!

Drony v Tatrách_Štrbské pleso

Mnohí používatelia dronov nerešpektujú ochranu prírody. Prečítajte si ako môžu drony negatívne vplývať na krehkú rovnováhu chránených živočíchov v Tatrách a iných chránených územiach.

Správcovia slovenských hradov sa s pilotmi dronov stretávajú bežne. Viacerí dronisti si neuvedomujú, že lietaním na území hradov môžu ohroziť návštevníkov, či porušiť zákaz lietania v chránených oblastiach, za čo im hrozí pokuta.

Bezpečnosť nadovšetko

V tomto článku od pána Ing.Filipa Škultétyho z UNIZA sa dozviete reálne príklady porušení pravidiel pilotovania dronov a odporúčania pre bezpečné používanie UAV.

Rýchlosť technologického rozvoja UAV segmentu so sebou nepriniesla len masívne rozšírenie používania dronov (aj) bežnými ľuďmi „z ulice“, ale aj viacero legislatívnych a prevádzkových výziev. Prvoradým záujmom je pochopiteľne primerane ochrániť súkromie a zaistiť bezpečnosť ľudí na zemi a inej pilotovanej prevádzky vo vzduchu.

Technológia pilotovania dronov bez priameho vizuálneho kontaktu nachádza uplatnenie v rôznych typoch ľudskej činnosti a biznisu. Prečítajte si o BVLOS viac v našom článku!