Mám Dron

Pravidlá používania dronov

Pravidlá používania dronov

Aktualita – Od 15.7 2024 vstupuje do platnosti novela leteckého zákona. Aké sú najdôležitejšie zmeny, ktoré sa týkajú dronov a bezpilotnej prevádzky?

 • Dňom účinnosti sa končí platnosť povolenia na letecké práce – PVLP, ktoré sa už naďalej nevyžaduje. Pri posudzovaní letov už teda rozhoduje miera rizika a nie účel letu. Držitelia PVLP si od 15.7 musia zanalyzovať, či ich používanie dronov spadá do otvorenej alebo osobitnej kategórie a riadiť sa podľa platných nariadení 2019/945 a 2029/947.
 • Zrušenie národných „droničákov“ – nahradenie európskymi. Tí ktorí majú EASA preukazy (A1/A3) získané na Slovensku alebo v inom členskom štáte EÚ aj pred 15.7 , platia im naďalej. Tí, ktorí majú staršie národné preukazy si potrebujú urobiť nové, ktoré budú platné v celej EÚ.
 • Menia sa poplatky pre register, online skúšky a prevádzkové povolenia. Aktuálny cenník jednotlivých úkonov si môžete pozrieť TU: http://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/poplatky/
 • Poistenie sa po novom vyžaduje pre prevádzkovateľov dronov operujúcich v otvorenej kategórii až od subkategórie A2, A3 + osobitná a osvedčená kategória. Bližie informácie o poistení nájdete tu: http://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/registracia-prevadzkovatelov-uas/poistenie/

Aktualita – zmeny pre bezpilotnú prevádzku v blízkosti letiska Sliač platia počas celého augusta.

MOSR vydalo všeobecný písomný súhlas, ktorým sa menia požiadavky pre činnosti vykonané bezpilotným lietadlom v obmedzenom vzdušnom priestore LZR 225 v období od 1.8. do 31.8.2024.

Zmena sa týka dronovej prevádzky v CTR letiska Sliač. Počas celého augusta budete, v prípade, ak chcete lietať v CTR letiska Sliač aj vo vzdialenosti väčšej ako 5,6km od referenčného bodu letiska, potrebovať podať žiadosť o písomný súhlas s vykonávaním činnosti bezpilotným lietadlom a poslať na MOSR. Podrobnosti nájdete aj na našej stránke pod sekciou Legislatíva v časti Špecifiká prevádzky dronov v blízkosti vojenských letísk.

Legislatíva Prevádzky Dronov V EÚ a Na Slovensku

Prevádzku bezpilotných prostriedkov v členských štátoch Európskej únie upravujú nariadenia Európskej komisie 2019/945, 2019/9472021/664. Na Slovensku sa začali tieto nariadenia uplatňovať v septembri 2023. Nariadenia platia pre všetky členské štáty EÚ, tie však stále majú možnosť prispôsobovať si určité časti podľa svojich preferencií a lokálnych špecifík.  

V apríli 2024  vydal Dopravný úrad Rozhodnutie č. 1/2024 , ktoré upravuje bezpilotnú prevádzku v blízkosti letísk. 

Od 15.7.2024 taktiež vstúpila do platnosti novela leteckého zákona č.143/1998, ktorá reflektuje európske nariadenia a definuje pravidlá pre bezpilotnú prevádzku a kompetencie úradov.

Keďže informácií a pravidiel vyplývajúcich zo spomínaných nariadení a zákonov je viac, pre prehľadnosť sme časť textu o aktuálnych pravidlách používania dronov na Slovensku spracovali vo forme otázok a odpovedí.

V prípade nejasností odporúčame obrátiť sa priamo na Dopravný úrad, ktorý má na svojich stránkach uvedené informácie o prevádzke a používaní dronov, ako aj kontaktné údaje.

Používané pojmy

Na začiatok si vysvetlime niektoré pojmy používané v tomto texte:

UAS – Unmanned aircraft system – bezpilotné lietadlo a vybavenie potrebné na bezpečnú a efektívnu prevádzku tohto lietadla. Bezpilotné lietadlo je komponent UAS.

UAV – Unmanned aerial vehicle – bezpilotné lietadlo ovládané na diaľku alebo autonómne.

VLOS – Visual Line Of Sight – lietanie na priamy vizuálny kontakt

BVLOS – Beyond visual line of sight – termín označujúci operácie za hranicou viditeľnosti. Namiesto priameho pozorovania ovláda pilot UAV pomocou prenosnej kontrolnej stanice (RPS), alebo statickej kontrolnej jednotky (GCS).

Som hobby pilot dronu a chcem lietať pre súkromné účely. Čo musím spraviť?

Oboznámiť sa s pravidlami pre zodpovedné používanie dronov

Lietaním s dronom sa automaticky stávate účastníkom vzdušného priestoru. Dron nie je hračka a mali by ste ho používať zodpovedne a s ohľadom na ostatných. Používanie dronu má zároveň pravidlá, ktorých hlavných zmyslom je predovšetkým bezpečnosť vzdušného priestoru, ochrana majetku a ľudí na zemi a v neposlednom rade ochrana ich súkromia.

Pre získanie informácií o aktuálnych pravidlách pre drony odporúčame, okrem našej webovej stránky, navštíviť web dopravného úradu a preštudovať si sekciu o bezpilotnom letectve:

Vybaviť si poistenie pre dron

Ako druhý bod uvádzame poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžete so svojim dronom spôsobiť.

 • Toto poistenie sa vyžaduje pri registrácii prevádzkovateľov UAS, ktorí spadajú do subkategórie A2, A3 v otvorenej kategórii a do osobitnej (Specific) alebo osvedčenej (Certified) kategórie prevádzky.
 • Povinné poistenie sa netýka prevádzkovateľov dronov, ktorí operujú v otvorenej kategórii v subkategórii A1 
 • Drony na Slovensku momentálne nepoisťuje žiadna poisťovňa. Najbližšie má poistný produkt pre drony česká ČSOB. Mnoho pilotov je však pre výhodný pomer cena-výkon poistených v holandskej poisťovni Coverdrone

Registrovať sa ako prevádzkovateľ UAV

Takmer každý používateľ dronu má povinnosť registrovať sa na Dopravnom úrade! Výnimku má prevádzkovateľ dronu, ktorý má menšiu maximálnu vzletovú hmotnosť ako 250g a ktorý zároveň NIE JE vybavený kamerou alebo iným snímačom schopným zachytiť osobné údaje. Prakticky to znamená, že pokiaľ máte akýkoľvek iný dron ako malý dron- hračku bez kamery, musíte sa registrovať.

Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

A: Vyplníte žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS a odošlete ho spolu s potvrdením o poistení dronu poštou na Dopravný úrad. Dodatočne potom pošlete mailom 3 fotky dronu a 1 fotku sériového čísla dronu.

B: Všetky dokumenty uvedené v predchádzajúcom bode  pošlete podpísané elektronicky cez portál slovensko.sk (tento spôsob je možný od 14.11.2023)

Prilepiť si registračné číslo na dron

Dopravný úrad Vám prihlásenie do evidencie oznámi poštou alebo cez portál slovensko.sk a zároveď Vám pridelí unikátne registračné číslo prevádzkovateľa UAS. Toto číslo je potrebné prilepiť na viditeľné miesto na dron.

Uistiť sa, že dron je vybavený systémom diaľkovej identifikácie

Od 1. januára 2024 musia byť všetky bezpilotné lietadlá prevádzkované v otvorenej kategórii (s obmedzenými výnimkami) vybavené systémom diaľkovej identifikácie. Bližšie informácie o diaľkovej identifikácii nájdete v našom článku)

Viaceré novšie modely dronov od rôznych výrobcov sú už týmto modulom vybavené, je však potrebné si to skontrolovať (Zoznam DJI dronov podporujúcich diaľkovú identifikáciu).

Pokiaľ váš dron nie je vybavený systémom diaľkovej identifikácie, môžete si zadovážiť externý modul a pripevniť ho na dron. V EÚ je už viacero výrobcov, ktorí takéto produkty používajú, napríklad spoločnosť Aerobits, alebo Dronetag)

Pripraviť sa na skúšky na Dopravnom úrade a získať európsky preukaz pilota UAV pre podkategóriu A1/A3

Pre získanie základného „vodičáku“ pre drony je potrebné absolvovať teoretické skúšky na Dopravnom úrade. Skúšky pre subkategóriu A1/A3 je po novom možné absolvovať ONLINE. Viac o kategóriách prevádzky UAS nájdete TU. Na skúšky sa môžete prihlásiť formou vyplnenia formulára – prihlášky na skúšky z teoretických vedomostí UAS. Žiadosť môžete odoslať poštou, priniesť osobne do podateľne Dopravného úradu, alebo ju poslať elektronicky cez portál slovensko.sk.

Skúšky (v podobe testu) pozostávajú z ôsmich predmetov a na ich úspešné absolvovanie musíte odpovedať správne na 75% zo 100 otázok. Pre komplexnú prípravu na teoretické skúšky odporúčame využiť vzdelávacích škôl a zároveň partnerov asociácie Mám Dron – Proaviate a Aprop

Lietať zodpovedne s aplikáciou MamDron

Keď už sa Vám úspešne podarilo zaregistrovať do evidencie prevádzkovateľov UAS a obdržali ste európsky preukaz pilota dronov, je len na Vás, ako budete dron používať.

Odporúčame Vám stiahnuť si a používať aplikáciu MamDron, ktorá Vás v priebehu sekúnd dokáže informovať o tom, či lokalita – zóna, v ktorej chcete lietať, nepodlieha nejakým obmedzeniam. Aplikácia MamDron je bezplatný a na Slovensku momentálne najefektívnejší nástroj pre zodpovedné plánovanie letov s dronom. Viac informácií o aplikácii MamDron nájdete TU.

Registrácia prevádzkovateľov dronov

Aktuálne informácie ku registrácii prevádzkovateľov dronov nájdete na webstránke Dopravného úradu.

Pilot dronu je ten, kto s s ním reálne lieta, nemusí však dron nevyhnutne vlastniť alebo ho prenajímať. Viac TU.

Prevádzkovateľ dronu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa dron pre súkromné alebo komerčné účely. Jeden prevádzkovateľ v prípade firiem (právnická osoba) môže mať viacero pilotov dronov, má však jedno registračné číslo prevádzkovateľa.

Registrovať sa musí každý prevádzkovateľ (fyzická aj právnická osoba)  dronu s maximálnou letovou hmotnosťou nad 250g alebo akéhokoľvek UAV, ktoré je vybavené snímačom schopným zachytiť osobné údaje (kamera, mikrofón. Zjednodušene povedané, registrovať sa NEMUSÍTE iba v prípade, ak máte dron pod 250g bez kamery, v ostatných prípadoch sa registrácia vyžaduje.

Žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický podpis) alebo v listinnej podobe osobne na podateľni Dopravného úradu. Vzory žiadostí nájdete na stránkach DÚ: http://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/registracia-prevadzkovatelov-uas/

Prevádzkovateľ UAS je povinný registrovať sa v členskom štáte, v ktorom má trvalé bydlisko ako fyzická osoba alebo v ktorom má sídlo ako právnická osoba. Prevádzkovateľ UAS nemôže byť naraz zaregistrovaný vo viac ako jednom členskom štáte. Pokiaľ ste už zaregistrovaný v inom členskom štáte (napríklad Luxembursko) a máte preukaz pilota UAV pre A1/A3 alebo A2, preukaz Vám platí aj na Slovensku.

Registrovaný prevádzkovateľ UAS  je povinný umiestniť svoje registračné číslo (bez tajných číslic) na každé UAS na viditeľnom mieste. „Tajné číslice“ sú posledné 3 čísla uvedené na konci registračného čísla za spojovníkom a slúžia na zvýšenie ochrany proti zneužitiu odcudzeného UAS.

Povinnosť poistenia prevádzkovateľa dronu platí pre tých, ktorí používajú dron v osvedčenej, osobitnej kategórii a v otvorenej kategórii v subkategórii A2, A3. Pilot dronu do 900g, pokiaľ ho používa v rámci A1 subkategórie, nemusí byť poistený.

Na Slovensku zatiaľ nie je poisťovňa, ktorá by poskytovala poistenie pre drony. Väčšina UAV pilotov je preto poistená v českej ČSOB alebo holandskej poisťovni Coverdrone.

Preukaz pilota dronu získaný na Slovensku platí v celej EÚ. Takisto preukaz z akejkoľvek únijnej krajiny platí na Slovensku.

Kedy je dron považovaný za hračku?

Neexistuje žiadna štandardná značka, ktorá by dokazovala, že dron alebo model lietadla je hračka. Na webstránke EASA nájdete informáciu, že výrobky navrhnuté alebo určené na hranie pre deti mladšie ako 14 rokov by sa mali považovať za hračku a mali by spĺňať požiadavky smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. V prípade pochybností skutočnosť, či by sa výrobok mal považovať za hračku, posudzujú orgány dohľadu nad trhom na základe viacerých charakteristík súvisiacich s atraktívnosťou výrobku pre deti, prístupnosťou atď.

Presnejšie usmernenie ponúka britská CAA:

Dron alebo model lietadla je pravdepodobne hračka, ak:

 • výrobca alebo obchod, v ktorom ste ho kúpili, ho označuje ako hračku
 • ste ho kúpili v oddelení hračiek alebo v maloobchode
 • je označený ako vhodný pre vekovú skupinu mladšiu ako 14 rokov alebo mladšiu vekovú skupinu
 • bol inzerovaný alebo zabalený tak, aby priťahoval deti

Kategórie prevádzky UAS

Prevádzka bezpilotných prostriedkov sa delí do kategórií a subkategórií podľa miery rizika. Podľa toho, do akej kategórie prevádzky patríte, je potrebné disponovať náležitými povoleniami.

Otvorená kategória (Open)

Ide o kategóriu s najnižšou mierou rizika. Patrí sem väčšina súkromných aj komerčných letov s dronmi. Prevádzka UAS v otvorenej kategórii nepodlieha žiadnemu predchádzajúcemu prevádzkovému povoleniu, ani prevádzkovému vyhláseniu prevádzkovateľa UAS pred vykonaním prevádzky.

Osobitná kategória (Specific)

Ide o kategóriu s vyššou mierou rizika. Patria sem napríklad BVLOS lety, prevádzka dronov nad 25kg a ostatná prevádzka, ktorá sa “nezmestí” do otvorenej kategórie. Pri osobitnej kategórii sa vyžaduje prevádzkové povolenie od Dopravného úradu. Spolu so žiadosťou o  prevádzkové povolenie DÚ žiadateľ predloží aj posúdenie rizík a opatrení na ich zmiernenie. 

Osvedčená kategória (Certified)

Do osvedčenej kategórie spadajú operácie s najvyššou mierou rizika, teda napríklad preprava tovaru alebo osôb dronmi

Táto kategória zahŕňa použitie dronov do 25kg na rekreačné účely a komerčné aktivity s nízkou mierou rizika. Týka sa teda väčšiny dronistov. Otvorená kategória obsahuje 3 podkategórie A1,A2, a A3, ktoré určujú prevádzkové obmedzenia vhľadom na technické parametre použitého dronu.

Pre zvýšenie flexibility a typov operácií definovala EASA takzvané Štandardné scenáre (STS), ktoré hovoria o podmienkach vykonania letu. Doteraz boli v nariadení EÚ 2019/947 zverejnené dva štandardné scenáre (STS 1 a STS 2) ktoré vyžadujú použitie dronu s identifikačným štítkom triedy C5 alebo C6.  Pre operácie v tejto kategórii platia dve možnosti:

A: Na operáciu sa vzťahuje štandardný scenár

Pokiaľ operácia spadá pod STS a Váš dron má identifikačný štítok triedy, stačí keď úradu pošlete vyhlásenie a počkáte na potvrdenie.

B: Na operáciu sa nevzťahuje štandardný scenár

Pokiaľ operácia nepodlieha príslušným scenárom, a zároveň nespadá do otvorenej kategórie, musíte mať pred začatím operácie špeciálne prevádzkové oprávnenie.

Osvedčená kategória zodpovedá operáciám s najvyššou úrovňou rizika. V budúcnosti tu budú spadať lety s dronmi s cestujúcimi na palube. Prísne bezpečnostné kritériá tu budú definované podobne ako v prípade civilného letectva. Okrem potrebnej certifikácie o letovej spôsobilosti bude pre vykonávanie takýchto letov potrebný súhlas leteckého operátora a školenie diaľkového pilota. Vzhľadom na živý technologický vývoj na poli bezpilotných prostriedkov sa predpokladá postupné smerovanie od diaľkovo pilotovaných letov k plne autonómnym letom.

Pravidlá pre prevádzku UAS

Kompetencie pilota dronu od 1.1.2024 podľa tried dronu

PODKATEGÓRIA

 • A1 (môže tiež lietať v podkategórii A3)

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA

 • Môže preletieť ponad nezúčastnené osoby (ak je to možné, treba sa tomu vyhnúť)
 • Žiadny let nad zhromaždeniami ľudí

REGISTRÁCIA OPERÁTORA DRONU

Žiadna registrácia s výnimkou tých dronov, ktoré sú vybavené kamerou/snímačom alebo ak nie je dron hračka

KOMPETENCIA PILOTA DRONU

 • Nevyžaduje sa žiadny tréning

MINIMÁLNY VEK PILOTA

 • Nie je určený

 

PODKATEGÓRIA

 • A1 (môže tiež lietať v podkategórii A3)

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA

 • Žiadny let nad zhromaždeniami ľudí;
 • udržiavať výšku letu pod 120 m nad zemou.

REGISTRÁCIA OPERÁTORA DRONU

 • Žiadna registrácia s výnimkou tých dronov, ktoré sú vybavené kamerou/snímačom alebo ak nie je dron hračka

KOMPETENCIA PILOTA DRONU

 • Pozorne si prečítať používateľskú príručku

MINIMÁLNY VEK PILOTA

 • 16 rokov, žiadne vekové obmedzenie, ak je dron hračka

PODKATEGÓRIA

 • A1 (môže tiež lietať v podkategórii A3)

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA

 • Neočakáva sa prelet nad nezúčastnenými osobami (ak sa tak stane, prelet by sa mal minimalizovať);
 • Žiadny let nad zhromaždeniami ľudí;
 • Udržiavať výšku letu pod 120 m nad zemou.

REGISTRÁCIA OPERÁTORA DRONU

 • ÁNO

KOMPETENCIA PILOTA DRONU

 • Pozorne si prečítajte používateľskú príručku
 • Získajte “Potvrdenie o absolvovaní online školenia” pre podkategóriu A1/A3 “otvorená kategória”:
  • absolvovaním online školenia
  • absolvovaním teoretickej skúšky online

MINIMÁLNY VEK PILOTA

 • 16 rokov
 •  

PODKATEGÓRIA

 • A2 (môže tiež lietať v podkategórii A3)

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA

 • Nesmie preletieť nad nezúčastnenými osobami;
 • Udržiavať horizontálnu vzdialenosť 30 m od nezúčastnených osôb (možno ju znížiť na 5 m, ak je aktivovaná funkcia nízkej rýchlosti);
 • Udržiavať výšku letu pod 120 m nad úrovňou zeme.

REGISTRÁCIA OPERÁTORA DRONU

 • ÁNO

KOMPETENCIA PILOTA DRONU

  • Pozorne si prečítajte používateľskú príručku
  • Získajte “osvedčenie o spôsobilosti pilota na diaľku” pre podkategóriu A2 “otvorená kategória”:
   • mať “Doklad o absolvovaní online výcviku” pre podkategóriu A1/A3 “otvorená kategória”
   • vykonaním a vyhlásením praktického samostatného výcviku
   • absolvovaním dodatočnej teoretickej skúšky na Dopravnom úrade alebo skúšky overenej online

MINIMÁLNY VEK PILOTA

 • 16 rokov

PODKATEGÓRIA

 • A3 

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA

 • Nesmie preletieť nad nezúčastnenými osobami;
 • Dodržiavať horizontálnu vzdialenosť 150 m od nezúčastnených osôb a mestských oblastí;
 • Udržiavať výšku letu pod 120 m nad úrovňou zeme.

REGISTRÁCIA OPERÁTORA DRONU

 • ÁNO

KOMPETENCIA PILOTA DRONU

   • Pozorne si prečítajte používateľskú príručku
   • Získajte “Potvrdenie o absolvovaní online školenia” pre podkategóriu A1/A3 “otvorená kategória”:
    • absolvovaním online školenia
    • absolvovaním teoretickej skúšky online

MINIMÁLNY VEK PILOTA

 • 16 rokov

PODKATEGÓRIA

 • A3 

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA

 • Nesmie preletieť nad nezúčastnenými osobami;
 • Dodržiavať horizontálnu vzdialenosť 150 m od nezúčastnených osôb a mestských oblastí;
 • Udržiavať výšku letu pod 120 m nad úrovňou zeme.

REGISTRÁCIA OPERÁTORA DRONU

 • ÁNO

KOMPETENCIA PILOTA DRONU

   • Pozorne si prečítajte používateľskú príručku
   • Získajte “Potvrdenie o absolvovaní online školenia” pre podkategóriu A1/A3 “otvorená kategória”:
    • absolvovaním online školenia
    • absolvovaním teoretickej skúšky online

MINIMÁLNY VEK PILOTA

 • 16 rokov

PODKATEGÓRIA

 • A3 

PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA

 • Nesmie preletieť nad nezúčastnenými osobami;
 • Dodržiavať horizontálnu vzdialenosť 150 m od nezúčastnených osôb a mestských oblastí;
 • Udržiavať výšku letu pod 120 m nad úrovňou zeme.

REGISTRÁCIA OPERÁTORA DRONU

 • ÁNO

KOMPETENCIA PILOTA DRONU

   • Pozorne si prečítajte používateľskú príručku
   • Získajte “Potvrdenie o absolvovaní online školenia” pre podkategóriu A1/A3 “otvorená kategória”:
    • absolvovaním online školenia
    • absolvovaním teoretickej skúšky online

MINIMÁLNY VEK PILOTA

 • 16 rokov

Od 1.1.2024 Drony musia byť vybavené systémom diaľkovej identifikácie

Od začiatku roka 2024 platí povinnosť pre všetky drony operujúce v otvorenej kategórii vysielať svoje ID číslo a údaje o polohe. To je možné vďaka systémom priamej alebo sieťovej diaľkovej identifikácie. Viaceré novšie modely dronov od rôznych výrobcov majú tento systém už zabudovaný. Je však dôležité, aby ste si skontrolovali, či váš dron obsahuje takýto systém. Tu si môžete pozrieť zoznam modelov dronov od DJI, ktoré už diaľkovú identifikáciu podporujú.

Pokiaľ váš dron neobsahuje systém diaľkovej identifikácie, je potrebné si zabezpečiť externý modul diaľkovej identifikácie. Zoznam európskych výrobcov, ktorí takéto moduly vyrábajú nájdete aj na stránke EASA.

Bližšie informácie o tom systéme diaľkovej identifikácie nájdete v našom článku.

Priama diaľková identifikácia a sledovanie dronov v Aplikácii Mám Dron

Externý modul diaľkovej identifikácie od spoločnosti Aerobits váži 5g a pripája sa štandardným USB káblom

Systém diaľkovej identifikácie zabezpečuje, aby dron počas prevádzky vysielal svoje identifikačné číslo a údaje o polohe dronu a operátora v reálnom čase prostredníctvom viacerých technológií (Bluetooth, WiFi – Priama diaľková identifikácia (Direct remote ID), LTE – Sieťová diaľková identifikácia (Network remote ID)). Verejné vysielanie týchto údajov počas letu umožňuje identifikáciu bezpilotných prostriedkov tretími stranami a zvyšuje bezpečnosť a dohľadateľnosť pilotov dronov, ktorí nerešpektujú stanovené pravidlá pre bezpilotnú prevádzku.

Informačný systém MamDron vyvinutý spoločnosťou R-SYS, ktorého súčasťou je mobilná aplikácia MamDron, po poslednej aktualizácii disponuje funkcionalitou pre zobrazovanie Direct remote ID zo všetkých dronov, ktoré ju podporujú, ako aj NetworkID z modulov českej spoločnosti Dronetag.

To znamená, že používateľ aplikácie uvidí na mapovom podklade v mobilnom telóne alebo tablete aktuálnu polohu a identifikačné číslo dronu/ov v jeho blízkosti, ktoré sú vybavené systémom diaľkovej identifikácie. Dosah komunikácie medzi dronom a mobilným zariadením ovplyvňujú viaceré faktory, ako napríklad použitá technológia, či počasie. Pri systémoch kombinujúcich Bluetooth a WiFi môže však dosiahnuť vzdialenosť približne 1,5- 2km.

Stiahnuť aplikáciu MamDron pre iOS alebo Android mobilné zariadenia si môžete TU.

Zobrazenie polohy dronu podporujúceho diaľkovú identifikáciu v aplikácii MamDron.

Identifikačné štítky triedy dronu (platné od 1.1.2024)

Od 1. januára 2024 sa operácie v otvorenej kategórii musia vykonávať pomocou dronu:

 • s identifikačným štítkom triedy C0 až C4 alebo;
 • je súkromne vyrobený, alebo;
 • aj bez identifikačného štítku triedy, ale len ak bol uvedený na trh pred 31. decembrom 2023.

Drony s identifikačným štítkom triedy sa už môžu používať v súlade s podmienkami uvedenými v nižšie uvedených ponukách. “Súkromne vyrobený” znamená, že ste si dron postavili na vlastné použitie, teda nebol zakúpený; netýka sa UAS zostavených zo súprav dielov uvedených na trh.

Preukaz pilota dronu

Preukaz pilota dronu, alebo „vodičák“ na dron potrebuje prakticky každý, kto je registrovaným prevádzkovateľom dronu. Základný preukaz pre podkategóriu prevádzky A1/A3 sa týka všetkých hobby aj profesionálnych pilotov, zatiaľ, čo A2 potrebujú piloti vykonávajúci činnosti s vyššou mierou rizika.

Preukaz A1/A3 oprávňujúci pilota pre používanie dronu v otvorenej kategórii vydáva Dopravný úrad po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok. Na webe DÚ nájdete tlačivo prihlášky na skúšky z teoretických vedomostí UAS. Do tlačiva píšete aj termín skúšky, ktorý si vyberiete podľa termínov uverejnených na stránkach DÚ. Vyplnené tlačivo môžete podať osobne na podateľmi DÚ alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Preukaz dronu je kartička, ktorú získate po absolvovaní teoretických skúšok na danú kategóriu (A1/A3, A2) od Dopravného úradu. Preukaz je potrebné nosiť so sebou pri používaní dronu.

Žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický podpis) alebo v listinnej podobe osobne na podateľni Dopravného úradu. Vzory žiadostí nájdete na stránkach DÚ: http://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/registracia-prevadzkovatelov-uas/

Na stránkje DÚ nájdete linky na odporúčané legislatívne dokumenty a odporúčanú literatúru. Tie však zďaleka nie sú dostatočné, preto odporúčame obrátiť sa na výcvikové strediská a školy ponúkajúce prípravu na tieto skúšky, napríklad partnera asociácie Mám Dron – spoločnosť Proaviate.

Budete potrebovať doklad o absolvovaní kurzu pre A1/A3 a absolvovať teoretickú a praktickú skúšku. Teoretická skúška prebieha na Dopravnom úrade a na jej úspešné absolvovanie potrebujete dosiahnuť úspešnosť 75%. Test pozostáva z 30 otázok z oblastí meteorológie, letovej charakteristiky UAS a technických a prevádzkových spôsobov zmiernenia rizika na zemi.

Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, platí zákaz alebo obmedzenie prevádzky letov s dronmi v blízkosti letísk, vojenských objektov, či chránených krajinných oblastich (na Slovensku CHKO so stupňom ochrany 3-5). Najrýchlejší spôsob, ako zistiť, či zóna, v ktorej chcete lietať je použiť aplikáciu MamDron, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť pre iOS alebo Android zariadenia. Aplikáciu pre asociáciu Mám Dron vyvinula a prevádzkuje hlavný partner asociácie –  spoločnosť R-SYS.

Letecké práce zrušené od 15.7

Od polovice júla 2024 vstúpila do platnosti novela leteckého zákona, ktorá ruší PVLP – povolenie pre letecké práce. Po novom sa prevádzka dronu posudzuje podľa miery rizika a kategórie, do ktorej činnosť s dronom spadá. V A1 otvorenej kategórii môžete vykonávať komerčnú činnosť bez povolenia, stačí vám A1/A3 preukaz. 

Sledovanie dronov v reálnom čase - Direct Remote ID

Nárast bezpilotných operácií vo vzdušnom priestore a rozvoj dronovej ekonómie (drone economy) vedie k potrebe začlenenia prevádzky UAS do existujúcich systémov manažmentu letovej prevádzky (ATM). Zosúladenie pilotných a bezpilotných operácií si vyžaduje vysokú mieru bezpečnosti, architektúru výmeny a zdieľania letových informácií a určenie jasných kompetencií pre poskytovateľov letových navigačných služieb (ANSP), prevádzkovateľov U-Space služieb, ako aj VFR/IFR pilotov a UAS operátorov. Tomuto má výrazne pomôcť systém sledovania dronov pomocou vysielačov využívajúcich rôzne technológie (ADS-B, LTE).

Od roku 2022 sa v USA budú významne meniť pravidlá pre prevádzku bezpilotných lietadiel. Začne platiť takzvaný Štandard Remote ID, ktorý má za cieľ zvýšiť mieru zodpovednosti operátorov dronov a bezpečnosti vzdušného priestoru. Tieto zmeny majú zároveň urýchliť procesy vedúce k využívaniu autonómnych operácií, BVLOS letov a umožneniu rôznych aplikácií v rámci služieb vo vzdušnom prestore. Podobným smerom sa uberá aj Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EASA, ktorá zavádza Direct remote identification (DRI). Ide o systém zabezpečujúci komunikáciu medzi dronom, jeho operátorom a leteckými autoritami. 

Štandard Drone Remote ID v USA

2022

 • začala platiť povinnosť, aby každý nový sériovo vyrábaný dron od 0,25kg vysielal svoju polohu, a to polohu dronu aj jeho operátora. Okrem polohy musí dron vysielať aj svoje identifikačné číslo.

2023

 • Od roku 2023 platí tento štandard predovšetkým pre nové drony.

2024

 • Majitelia dronov kúpených pred rokom 2023 bez vysielacieho modulu budú musia od 1.1.2024 svoj dron vybaviť externým vysielačom, alebo prevádzkovať UAV len v takzvaných identifikačných oblastiach uznávaných FAA (FAA-Recognized Identification Area). Takéto oblasti zatiaľ neexistujú, budú sa formovať počas roka 2022.

Monitoring prevádzky dronov v Európe

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EASA taktiež hovorí o potrebe sledovania dronov počas operácií. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/664 definuje takzvanú Službu sieťovej identifikácie (A network identification service), ktorá má za úlohu spracovávať údaje o UAV operáciách:

 • registračné číslo operátora dronu
 • jedinečné sériové číslo UAV
 • geografickú polohu UAV
 • geografickú polohu operátora UAV alebo miesto vzletu

Nadväzuje tak na nariadenia komisie (EÚ) 945/2019 a 947/2019 , ktoré definujú Direct Remote Identification (DRI) – systém, ktorý má zabezpečovať lokálne vysielanie informácií o prevádzkovanom UAV vrátane jeho ID označenia. Tieto ustanovenia hovoria o tom, že pokiaľ dron ešte neobsahuje zabudovaný vysielač spĺňajúci požadované technické štandardy, prevádzkovateľ dronu má povinnosť vybaviť dron ekvivalentným externým modulom. Platí to pre pilotov operujúcich vo všetkých kategóriách a subkategóriách prevádzky.

Typy vzdušného priestoru

Na Slovensku nájdeme viaceré typy vzdušných priestorov, pre ktoré platia špecifické pravidlá.

Neriadený vzdušný priestor (trieda G)

Ide o vzdušný priestor, ktorý nepodlieha riadeniu žiadneho letového dispečera, alebo špeciálnym nariadeniam. Prakticky ide o priestor všade mimo zóny letísk a iných vyhradených lokalít. V neriadenom vzdušnom priestore platia všeobecné pravidlá uvedené vyššie.

Oblasť neriadeného letiska ATZ

Ide o letiská bez riadenej prevádzky, okolo ktorých je stanovený takzvaný okrsok neriadeného letiska ktorý má určený horizontálny rádius 5,5 km a siaha do výšky 4000 stôp (cca 1200 m.n.m). V tomto priestore je možné lietať podobne ako pri neriadenom priestore, je však nutné dostatočne vopred informovať prevádzkovateľa letiska. Ten môže let povoliť, zamietnuť, alebo obmedziť jeho parametre.

Riadený vzdušný priestor CTR

 Tieto vzdušné priestory sa nachádzajú v okolí väčších letísk s riadenou komunikáciou, takže prevádzka dronov je obmedzená nasledovne:

Podľa nového rozhodnutia Dopravného úradu 1/2024 platí, že lety bezpilotným prostriedkom v oblasti CTR letiska je možné vykonať bez koordinácie s vežou letiska vo vzdialenosti väčšej ako 5,6km od referenčného bodu letiska (AGL) do výšky 30m nad úrovňou zeme. To znamená, že v kružnici s polomerom 5,6km od referenčného bodu letiska nemôžete lietať bez povolenia a v ostatných častiach CTR maximálne do výšky 30m. Ak chcete lietať vyššie, potrebujete taktiež povolenie.

Platí to aj v prípade vojenských letísk Sliač, Prešov a Malacky. Bližšie informácie o podmienkach vykonania letu s UAV v blízkosti vojenských letísk nájdete v texte nižšie na tejto stránke. 

Špecifiká prevádzky dronov pri výkone leteckých prác v geodézii a mapovaní

Osoby, ktoré pre služby v oblasti geodézie, fotogrametrie, gravimetrických meraní, mapovania, skenovania pomocou LIDAR a georadarov, zberu informácií o území, používajú bezpilotné prostriedky, sa okrem vyššie spomenutých nariadení DÚ musia riadiť aj ďalšími smernicami. Potrebujú mať zriadenú viazanú živnosť pre geodetické a kartografické činnosti, ktorá zaručuje ich odbornú spôsobilosť. Na jej získanie potrebujú príslušné vzdelanie a oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

Letecké snímkovanie podlieha tiež zákonu č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností, ktorý obmedzuje fotografovanie a natáčanie obrazového materiálu budov a priestorov označených zákazom fotografovania. O tomto zákaze, ako aj o výnimkách z tohto zákona, rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. To znamená, že do doby odtajnenia sa každý vytvorený materiál pre geodetické meranie vníma ako utajený.

Činnosti leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu zeme, ktoré definuje zákon 215/1995 Z. Z o ochrane utajovaných skutočností, vykonáva podľa ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností Ministerstvo obrany SR. To však, na základe zmluvy, môže tieto činnosti delegovať aj na podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľmi platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti NBÚ.

Špecifiká prevádzky dronov v chránených územiach (CHÚ)

Prevádzka bezpilotných prostriedkov má isté obmedzenia aj vzhľadom na ochranu prírody. Na Slovensku sa to týka chránených území v 3. až 5. stupni ochrany prírody. Ide  o národné parky, A, B a C zóny chránených krajinných oblastí (v súčasnosti sa to týka len CHKO Horná Orava),  väčšinu tzv. maloplošných chránených území (prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky) a väčšinu území európskeho významu . Tie spolu pokrývajú približne 8,2 % územia SR. Dôvodom obmedzenia prevádzky dronov v takýchto pásmach je ochrana živočíchov a zachovanie prirodzeného charakteru územia.

Mnohé odborné štúdie potvrdili negatívne účinky dronov na správanie sa živočíchov. Tie často na drony reagujú útekom, stresovými reakciami, opustením hniezda, či útokom. Výsledky štúdií potvrdzujú aj skúsenosti pracovníkov národných parkov po celom svete.

Slovenská legislatíva obmedzuje prevádzku športových lietajúcich zariadení viacerými predpismi :

 • Zákon č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§14 ods. 2 písm. d), § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d), § 16 ods. 2 v znení § 14 ods. 2 písm. d) a §16 ods. 1 písm. f)
 • Rozhodnutie č. 2/2019 Dopravného úradu

Neznamená to však, že použitie dronu v CHÚ  s 3. až 5. stupňom ochrany prírody nie je možné. Pilot UAV (fyzická alebo právnická osoba) môže požiadať o súhlas , ktorý po preskúmaní situácie a vyjadrení správcu CHÚ vydáva okresný úrad (orgán ochrany prírody). Podrobné informácie ako formulovať žiadosť o let UAV v chránených územiach nájdete TU.

Špecifiká prevádzky dronov v blízkosti vojenských letísk

Pokiaľ potrebujete s dronom vykonávať činnosť v blízkosti vojenského letiska Sliač, Malacky, alebo Prešov, postup je nasledovný:

1.       Najprv je potrebné podať žiadosť o písomný súhlas s vykonávaním letovej činnosti bezpilotným lietadlom na:  [email protected], alebo do e-schránky MO SR prípadne korešpondenčne na: Úrad vojenského letectva MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava, najneskôr 20 pracovných dní pred požadovaným termínom vykonávania letovej činnosti.

2.       Až po schválení tejto žiadosti je potrebné  podať elektronickú žiadosť o koordináciu na príslušné stanovište vojenského letiska TWR (Sliač, Malacky, alebo Prešov), najneskôr 24 hodín pred vykonaním letu. 15 minút pred predpokladaný časom vzletu bezpilotného lietadla je potrebné telefonicky vyžiadať povolenie od stanovišťa TWR na vykonanie letu a po ukončení letu bezpilotného lietadla túto skutočnosť telefonicky oznámiť čo najskôr stanovišťu TWR. Bez koordinácie so stanovišťom TWR je možné vykonať let s bezpilotným lietadlom vo vzdialenosti viac ako 5,6 km (3 NM) od ARP (referenčný bod letiska) a to do výšky maximálne 30 m (100ft) nad úrovňou zeme (AGL).

Príklad: CTR letiska Sliač

Podmienky pre vykonanie letu v blízkosti vojenských letísk

ZDROJ: Ministerstvo obrany SR

Všeobecný písomný súhlas Ministerstva obrany Slovenskej republiky na činnosti vykonávané bezpilotným lietadlom v obmedzených vzdušných priestoroch LZR 225, LZR 314, LZR 315

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade s ustanovením §17aa ods. 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vydáva všeobecný písomný súhlas s vykonávaním letovej činnosti bezpilotným lietadlom v obmedzených vzdušných priestoroch LZR 225, LZR 314, LZR 315 s dodržaním nasledujúcich podmienok:

– maximálna vzletová hmotnosť bezpilotného lietadla (MTOW) nepresiahne 25kg,
– let bezpilotným lietadlom je možné vykonať vo vzdialenosti minimálne 5,6 km (3 NM) od ARP (vzťažný bod letiska) a to do výšky maximálne 30 m (100ft) nad úrovňou zeme (AGL),
– operátor bezpilotného lietadla je povinný sa pred začiatkom letovej činnosti oboznámiť s aktuálnymi plánovanými presunmi vojenských transportov a konvojov zverejnenými na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Prípadná letová činnosť bezpilotným lietadlom nad vojenským transportom/konvojom bude predmetom obmedzenia/ukončenia letovej činnosti bezpilotného lietadla zo strany OS SR/MO SR.

Platnosť všeobecného písomného súhlasu môže Ministerstvo obrany SR kedykoľvek pozastaviť alebo odobrať.