Mám Dron

Drony pomohli na slovenskom kole súťaže CanSat vynášať satelity stredoškolákov

9.Mája 2024 sa na letisku v Partizánskom (časť Malé Bielice) odohralo finále slovenského kola súťaže CanSat. Ide o celoeurópsku iniciatívu koordinovanú Európskou vesmírnou agentúrou, ktorej cieľom je oboznámiť stredoškolákov s vesmírnymi technológiami a podnietiť záujem mladých ľudí o vesmírny výskum a technológie.

Počas súťaže majú tímy zložené zo študentov a ich učiteľov za úlohu navrhnúť a skonštruovať satelit vo veľkosti plechovky, takzvaný cansat, ktorý obsahujúci rôzne senzory. Satelit sa následne vynesie do kilometrovej výšky a počas pádu na padáku zbiera údaje napríklad o teplote, tlaku alebo hustote vzduchu. Tieto dáta sa zaznamenávajú a zobrazujú v reálnom čase počas pádu satelitu. Súťaž študentom umožňuje prežiť celý proces vývoja satelitu, od návrhu a konštrukcie až po testovanie a vyhodnocovanie údajov. V tomto procese sa tímy naučia o princípoch vesmírnych technológií, elektroniky, programovania a projektového manažmentu.

Pre vynesenie satelitou sa použili špeciálne upravné Drony

Cansaty jednotlivých tímov sa do kilometrovej výšky dostali pomocou dronov skonštruovaných tímom Katedry letectva Žilinskej univerzity, ktorá súťaž spoluorganizovala. Na drony bol pridaný špeciálny mechanizmus, do ktorého sa upevnil Cansat a keď dron dosiahol požadovanú výšku, mechanizmus sa na diaľku otvoril a vypustil satelit.

Katedra leteckej dopravy sa vývoju bezpilotných systémov pre špeciálne účely venuje dlhodobo a CanSat bol skvelou príležitosťou pre ich využitie v prospech vzdelávania študentov,“ poznamenal Pavol Pecho z Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity.

S vynášaním satelitou pomocou dronov pomáhala aj Asociácia Mám Dron, ktorej riaditeľ, Rastislav Sopko, sa prihovoril študentom aj počas svojej prezentácie.

Vysoká účasť slovenského kola

Na súťaži CanSat sa zúčastnilo 14 tímov z celého Slovenska, čo je, podľa slov Michala Brichtu zo Slovenskej vesmírnej kancelárie, vysoké číslo v porovnaní s ostatnými krajinami. Vytvoriť satelit bolo pre súťažiacich výzvou, keďže si to vyžadovalo vedomosti z robotiky, programovania a dizajnu. Okrem samotného skonštruovania satelitu museli tímy vypracovať ku projektu sprievodnú dokumentáciu popisujúcu ich postup a riešenie. Svoje projekty prezentovali pred porotou zloženou z odborníkov na vesmírny výskum a vzdelávanie. Porota hodnotila technické riešenie, funkčnosť satelitu, kreativitu tímu a prezentáciu projektu.

Víťazným tímom sa stal tím zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Karola Adlera v Bratislave, ktorý bude reprezentovať Slovensko na stretnutí mladých vesmírnych inžinierov v Holandsku organizovanom Európskou vesmírnou agentúrou. Na druhom mieste sa umiestnil tím Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave a na treťom tím Gymnázia Angely Merici v Trnave. Okrem hlavných cien boli udelené aj ceny v kategóriách, ako napríklad najlepší dizajn satelitu, najlepší softvér a najlepší tímový duch.

Ako však podotkol vo svojom príhovore Michal Brichta, víťazmi boli všetci súťažiaci, keďže hlavným motívom podujatia bolo získanie skúseností a zručností v rámci tímovej práce.

Sprievodné prezentácie

Okrem samotnej súťaže mali študenti možnosť zúčastniť sa zaujímavých prezentácií v jednom z hangárov letiska. Tému dronov, ich využitia v priemysle, službách a vesmírnom výskume priblížil účastníkom CanSatu Rasťo SopkoAsociácie Mám Dron. Spomenul tiež aktivity asociácie v rámci vzdelávania hobby a profesionálnych pilotov, vývoja aplikácie Mám Dron a pravidlách zodpovedného používania dronov.

Záver

Slovenské kolo súťaže CanSat 2024 opäť ukázalo, že na Slovensku máme talentovaných a nadšených mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vesmírny výskum. Súťaž im dáva možnosť rozvíjať svoje technické a prezentačné zručnosti a zároveň im umožňuje zažiť atmosféru skutočného vedeckého projektu.

Slovenská vesmírna kancelária je spoločným projektom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR). MŠVVŠ SR je zodpovedné za rozpočet, medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce (Európska vesmírna agentúra – ESA, EÚ, OSN). SARIO pokrýva implementačnú časť agendy – najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.