Mám Dron

Seminár Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať bol úspešný v Trenčíne aj Prešove

Druhý ročník edukačno-zážitkového seminára s názvom Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať máme úspešne za sebou. Vďaka veľkému záujmu pilotov dronov a verejnosti sme tento rok pridali k semináru v Trenčíne 20.mája aj druhý, ktorý sa uskutočnil 27.mája v Prešove.

Obe akcie ponúkli kompletný balík informácií pre hobby aj profesionálnych pilotov dronov a poobede mohli účastníci zažiť ukážky práce s rôznymi dronmi. Oba semináre by sa nám nepodarilo zorganizovať bez skvelej spolupráce s partnermi a spoluorganizátormi, Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v TrenčíneSpojenou školou Ľ.Podjavorinskej v Prešove, ktorým zároveň ďakujeme za dôveru a proaktívny prístup. V tejto reportáži sme sa snažili zosumarizovať priebeh a atmosféru oboch podujatí.

Prípravy a spolupráca so školami

Pri príprave seminára v Trenčíne sme nadviazali na našu spoluprácu S Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FŠT TnUAD), s ktorou sme pripravili aj prvý ročník akcie. Toto spojenie nie je náhoda, keďže fakulta realizuje výskum zameraný na detekciu dronov pomocou sledovania nehomogenít v atmosfére, čo je celkom unikátny spôsob identifikovania bezpilotných prostriedkov vo vzdušnom priestore. Tento projekt predstavil zástupca školy na tohtoročnom seminári, ako aj na konferencii DRONTEX 2022.

Taktiež spolupráca našej asociácie so Spojenou školou Ľ.Podjavorinskej v Prešove nevznikla náhodou. Táto stredná odborná škola pristupuje progresívne k inováciám a novým technológiám a pre žiakov momentálne ponúka záujmový krúžok venovaný dronom. Taktiež pripravuje pôdu pre vyučovanie študijného odboru Operátor dronu, ktorý bude svojim zameraním prvým vzdelávacím odborom svojho druhu na Slovensku.

Video z prešovského seminára pre nás natočili Igi Petrilla a Ladislav Hudák (WHODACK Production) , ktorý aj postprodukčne video spracoval. Obom pánom v mene asociácie Mám Dron srdečne ďakujeme!:)

Program seminárov

Jedným z kľúčových cieľov asociácie Mám Dron je vzdelávať a informovať pilotov dronov o aktuálnych pravidlách lietania s dronmi a zároveň poukazovať na dôležitosť zodpovedného prístupu k ich používaniu. V tomto duchu bol zostavený aj program oboch seminárov. Priebeh seminára v Trenčíne aj Prešove bol podobný, líšil sa niektorými prednáškami a praktickými ukážkami. Počas oboch akcií mali možnosť účastníci pýtať sa spíkrov na to, čo ich v súvislosti s preberanou témou zaujíma. (Pozn: Podrobný harmonogram oboch seminárov si môžete pozrieť TU)

Dopoludňajšie prezentácie – prvá časť

Po privítaní hostí sme s kolegom Rasťom Sopkom predstavili činnosť asociácie Mám Dron a taktiež informačný systém MamDron vyvinutý našim technologickým partnerom, spoločnosťou R-SYS. Vysvetlili sme, že súčasťou tohoto systému aj mobilná aplikácia MamDron, ktorá slúži na plánovanie letov s dronmi a bezpečný pohyb vo vzdušnom priestore.

Ťažisková bola prezentácia s názvom Ako sa stať pilotom dronu, v ktorej Boris Urbánek zo spoločnosti Proaviate vysvetlil účastníkom pravidlá používania dronov na Slovensku a v Európskej únii a predstavil postup, čo musí pilot dronu urobiť, aby mohol drony používať na komerčné účely.

Pani prodekanka FŠT TnUAD Alena Breznická a Rasťo Sopko z asociácie Mám Dron vítajú účastníkov trenčianskeho seminára

Boris Urbánek hovorí o tom, ako sa stať pilotom dronu

Štefan Dusza vysvetľuje dôležitosť integrácie dronov do vzdušného priestoru SR

V programe nasledovali prezentácie škôl. V Trenčíne predstavil pán profesor Peter Fabo niektoré detaily výskumu detekcie dronov na základe zmien v atmosfére, ktorý FŠT TnUAD realizuje pre Ministerstvo obrany SR.

V Prešove pán riaditeľ Ján Holub prezentoval činnosť Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej a aktivity, ktoré táto inštitúcia realizuje pre svojich študentov v rámci záujmového krúžku o dronoch. Taktiež bližšie povedal o zámere vytvorenia študijného odboru Operátor dronu, ktorý vzniká v rámci európskej iniciatívy DIGIS v spolupráci s ďalšími inštitúciami z partnerských krajín. Cieľom týchto snáh je vytvorenie učebných osnov a metodiky, ktorá bude platná v celej EÚ.

Pán profesor Peter Fabo ozrejmil špecifiká výskumu detekcie dronov na FŠT TnUAD

Riaditeľ Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej Ján Holub predstavil aktivity a vízie školy ohľadom dronov

Pre účastníkov trenčianskeho aj prešovského seminára bolo pripravené chutné občerstvenie 

Po prvom kole prezentácií bol čas na malé občerstvenie a chutnú kávu, čo nám na oba semináre zabezpečili spoločnosti EbenicaVeľkoobchod Banák.

Dopoludňajšie prezentácie – druhá časť

Keď sa účastníci po coffee breaku vrátili na svoje miesta, čakala ich ďalšia prezentácia. Tá v Trenčíne bola zameraná na využitie dronov v žurnalistike. Michal SvítokTASR hovoril o tom, ako sa drony využívajú v rámci spravodajstva v tlačovej agentúre a priložil zaujímavé dronové fotky z terénu.

V Prešove bola prvá prezentácia druhého bloku zameraná na využitie dronov na monitoring sietí vysokého napätia. Jozef Tóth zo spoločnosti Východoslovenská distribučná vo svojej prezentácii ukázal, ako im drony uľahčujú inšpekcie zariadení a stožiarov vysokého napätia a taktiež, akým spôsobom sa vykonáva monitoring porastov v blízkosti vedení.

Nasledovná prezentácia Patrika Podolana zo spoločnosti 3Gon Slovakia (v Trenčíne aj Prešove) bola venovaná využitiu dronov v poľnohospodárstve a priemysle. Príklady z praxe poukázali na to, aké efektívne z pohľadu času a financií dokážu byť drony pri ich správnom nasadení a nastavení.

Michal Svítok ukázal, ako používajú drony pre spravodajstvo a obrazový archív v TASR

Jozef Tóth prekvapil účastníkov prešovského seminára rozličnými spôsobmi, ktorými vo VSD používajú drony pre svoju činnosť

Patrik Podolan sa vo svojej prezentácii zameral na využitie dronov v poľnohospodárstve a geodézii

Spoločnosť Aliter Technologies sa venuje vývoju a produkcii špeciálnych dronov pre rôzne účely. Ákos Haramia hovoril na trenčianskom seminári o nasadení kotveného bezpilotného systému VIMA pri monitoringu športových a kultúrnych podujatí, ako aj o ďalších prípadoch, kde tento dron, fungujúci ako prenosný stožiar, nachádza svoje využitie. Na rad prišiel aj špeciálny dron vyvinutý na inštaláciu a deinštaláciu plašičov vtáctva na vedenia vysokého napätia.

Medzi oblasti, ktoré najviac profitujú z nasadenia dronov, patrí geodézia a kartografia. O tom, ako sa zbierajú dáta pomocou koptér a dronov s pevným krídlom, porozprával účastníkom trenčianskeho seminára Matej Oros zo spoločnosti Geotronics Slovakia. Spomenul aj parametre a vlastnosti dronov Delair a Microdrones, ako aj rôzne typy prídavných senzorov, ktoré sú určené pre zber dát.

Účastníkov prešovského seminára zasa zaujala prednáška Tomáša Barnáša zo spoločnosti Overhead4D, ktorá sa venuje vytváraniu 3D modelov objektov a území pomocou dronov. Zozbierané dáta z dronu dokážu spracovať vo forme rôznych typov výstupov. Zaujímavým príkladom bol 3D model historického hradu v jeho pôvodnom stave zobrazený vo virtuálnej realite, ktorý si návštevníci hradu môžu pozrieť prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ákos Haramia predstavuje špeciálne drony z dielne Aliter Technologies účastníkom trenčianskeho seminára

Matej Oros pripravil pre hostí trenčianskeho seminára úpraktickú ukážku dronu Microdrones

Tomáš Barnáš porozprával o kreatívnej fotogrametrii aj televíznemu štábu

O tom, aké pracovné príležitosti ponúka, a v blízke budúcnosti bude ponúkať dronový segment, porozprával v Prešove odborník na pracovný trh a headhunter Dalibor Slávik zo spoločnosti Slávik & Steel. Spomenul, že táto oblasť pracovného trhu neponúkne len pracovnú pozíciu pilota dronu, ale aj ďalšie špecifické pozície spojené s technologickým vývojom a službami využívajúcimi autonómne bezpilotné operácie.

Poistenie dronov na Slovensku bola téma prezentácie Silvie Špinderovej zo spoločnosti Swell Financial Group, ktorá s našou asociáciou v tejto oblasti dlhodobo spolupracuje. Silvia vo svojej prezentácii upozornila na čo si treba dať pozor pri nastavovaní poistných zmlúv pre drony a UAV pilotov, aké typy zmlúv sú pre koho vhodné a aká je aktuálne situácia s produktami poistenia dronov na Slovensku.

Dalibor Slávik porozprával v Prešove o možnostiach, ktoré ponúka pracovný trh s dronmi

Silvia Špinderová vysvetlila ako je to s poistením dronov a na čo treba dbať pri poistných zmluvách pre pilotov UAV

Výstava dronov

Ako v Trenčíne, tak aj v Prešove, bola na vyhradených stoloch a miestach nachystaná výstava viacerých dronov. Náš partner – internetový obchod DroneRepublic.sk si pripravil ukážku aktuálnych DJI dronov zo série Consumer, ako aj príslušenstvo k dronom. Taktiež pre účastníkov oboch seminárov venovali do pripravenej súťaže hodnotné ceny v podobe dronu DJI Mini 2 SE a stabilizátora DJI Osmo mobile SE.

V Trenčíne bol vystavený aj skladací port s názvom Dron-port vyvinutý v Čechách, ktorý je určený pre štart a pristátie dronov v ťažšom teréne. Vystavené boli taktiež ďalšie profesionálne drony a príslušenstvo od partnerov oboch podujatí.

Výstava dronov z ponuky DroneRepublic.sk, ktorí venovali hodnotné ceny do súťaže

Výstavný kútik 3Gon Slovakia na seminári v Trenčíne

Vystavený Dron-port zaručuje úspešný štart a pristátie dronov aj v nehostinnom teréne 

Dron VSD so špeciálnym nástavcom schopným inštalovať reflexné prvky na vedenia vysokého napätia

Svoj dron na montáž/demontáž plašičov vtáctva na vedenia vysokého napätia predstavil v Trenčíne aj Aliter Technologies

Výstava dronov zaujala účastníkov seminára v Trenčíne aj Prešove 

Praktické ukážky

Po obede sme sa s účastníkmi seminárov presunuli do exteriéru škôl, kde boli nachystané praktické demonštrácie profesionálnych strojov. V Trenčíne predviedol Matej Oros (Geotronics Slovakia) koptéru Microdrones, s ktorou urobil krátky testovací prelet a následne vysvetlil, ako sa pracuje so získanými dátami. Veľkú pozornosť na trenčianskom aj prešovskom seminári na seba strhol najväčší dron pre poľnohospodárov DJI Agras, ktorý dokáže uviesť až 30 litrov postreku. Kolegovia z 3Gon Slovakia vysvetlili, ako sa plánuje misia s týmto dronom a ukázali krátky prelet s využitím postrekových trysiek.

Demonštráciu inštalácie reflexných prvkov na vedenie vysokého napätia predviedol UAV pilot zo spoločnosti Východoslovenská distribučná na prešovskom seminári. Na dvore Prešovskej školy si účastníci tiež mohli pozrieť aj krátku misiu, ktorú naplánoval Tomáš Barnáš z Overhead4H, a ktorej postup a výstupy ozrejmil aj vo svojej prezentácii.

Zhodnotenie

Pozitívna spätná väzba od účastníkov a partnerov seminárov Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať nás utrvrdil v tom, že zorganizovať obe akcie bol krok dobrým smerom. Účastníci sa na akciách dozvedeli dôležité informácie o tom, ako sa stať pilotom dronu, aké sú aktuálne pravidlá pre používanie bezpilotných prostriedkov a taktiež, aké pracovné príležitosti tento segment ponúka (a v krátkej budúcnosti bude ponúkať). V neposlednom rade tiež zistili, že dron nie je hračka, ale sofistikovaný pracovný nástroj, s ktorým je možné vykonávať širokú škálu činností.

V mene asociácie Mám Dron by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým účastníkom seminárov v Trenčíne aj Prešove za ich účasť a záujem, ktorý prejavili svojimi otázkami a interakciou. Vďaka patrí všetkým partnerom za nasadenie, skvelú spoluprácu a súčinnosť, ako aj Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej v Prešove za poskytnutie priestorov a podpory.

Na záver len môžeme skonštatovať, že napriek tomu, že na Slovensku má dronový segment sťažené podmienky vďaka legislatívnym obmedzeniam, sa toto odvetvie predsa len rozvíja a to najmä vďaka práci a nasadeniu nadšencov a odborníkov, ktorí v dronoch vidia budúcnosť a obrovské možnosti. My, v asociácii Mám dron sme radi, že sme súčasťou tejto komunity a budeme sa naďalej snažiť prispievať našou časťou k rozvoju bezpilotného lietania v tejto krajine.

ORGANIZÁTORI

PARTNERI