Mám Dron

Naše poslanie

Prudký nárast používateľov dronov v posledných rokoch má za následok zvýšenú koncentráciu používateľov vzdušného priestoru. Otázky vzájomnej integrácie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky sú preto z hľadiska bezpečnosti kľúčové.
 
Občianske združenie Mám Dron má za cieľ zvyšovať povedomie o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. Nechceme len informovať o aktuálnych odporúčaniach a povinnostiach, ale aj poskytnúť technologické riešenie pre zodpovedné a bezpečné používanie dronov. Zoznámte sa s našimi zámermi v Stanovách OZ Mám Dron.
Vytváranie komunity profesionálnych a hobby pilotov dronov

Vzdelávanie v oblasti legislatívy formou eventov a zdieľania informácií na webe www.mamdron.sk

Dôraz na zodpovedné lietanie rešpektujúce chránené prírodné lokality 

Technologické riešenie pre zodpovedné pilotovanie dronov

naše ciele

Komunita

V OZ Mám Dron si uvedomujeme, že myšlienka zodpovedného zdieľania vzdušného priestoru nebude realizovateľná, pokiaľ sa s ňou nestotožnia ako profesionálni, tak aj hobby piloti dronov. Jednou z našich priorít je preto vytvorenie platformy (miesta), kde by boli všetci používatelia dronov takpovediac  „pod jednou strechou“. Budovanie takejto komunity má zmysel z hľadiska vzájomnej podpory, zdieľania informácií a poskytnutia odbornej podpory pri formovaní legislatívy.

Obrazok_Page_1
vzdelávanie
Žiadny pokrok nie je možný bez vzdelávania a získavania nových skúseností. Z tohto dôvodu naše združenie podporuje a organizuje vzdelávacie akcie, ktorých cieľom je rozširovanie vedomostí o používaní dronov, registrácii majiteľov dronov a taktiež plánujeme predstavovať technologické riešenia zabezpečujúce ich bezpečnú prevádzku.
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok
Mnoho používateľov dronov si často neuvedomuje, že lietaním nad chránenými územiami a prírodnými rezerváciami nielen porušujú platné nariadenia, ale aj negatívne vplývajú na ich krehkú životnú rovnováhu. To isté sa týka aj kultúrnych pamiatok, ktoré môžu byť priamo ohrozené nesprávnym používaním dronu v ich blízkosti. Preto jednou z našich priorít bude otvoriť verejný dialóg na túto tému a šíriť myšlienku potreby ochrany životného prostredia a ochrany kultúrneho odkazu z pohľadu manažmentu letových zón pre drony v ich blízkosti.
Technologická podpora
Vďaka spolupráci s našim technologickým partnerom – spoločnosťou R-SYS, môžeme nielen rozprávať o potrebe zodpovedného lietania s dronmi, ale ju aj priamo realizovať pomocou aplikácie MamDron. Tá v sebe integruje údaje z viacerých verejných i súkromných zdrojov, ako i od orgánov štátnej správy. Aplikácia je bezplatná a je určená pre používanie pilotmi dronov a ostatnou verejnosťou.

Kontakt

Vaše podnety a otázky nám posielajte na e-mail [email protected], alebo na uvedené kontakty.

Maroš Chromík - Predseda združenia

+421 940 792 580

Václav Michalčík - Marketingový manažér

+421 903 892 810