Mám Dron

Seminár pre pilotov dronov v Trenčíne a Prešove – Informácie a Registrácia

Po pozitívnych ohlasoch z minulého roku sme sa rozhodli opäť zorganizovať edukačno-zážitkový seminár s názvom Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať, tentokrát v Trenčíne aj Prešove. Účastníci sa opäť budú môcť dozvedieť zaujímavé informácie o tom, ako sa stať profesionálnym pilotom dronu, čo táto práca obnáša a zažijú praktické ukážky s profesionálnymi dronmi. Vstup na seminár je zdarma, záujemcovia sa môžu prihlasovať cez doleuvedené formuláre. Seminár sa nám podarilo pripraviť v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Spojenou školou Ľ.Podjavorinskej v Prešove a našim partnerom, ktorým ďakujeme za skvelú spoluprácu.

Ako vyzeral a prebiehal prvý ročník seminára Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať si môžete pozrieť TU.

Kapacity oboch seminárov

v Trenčíne 20.5 a Prešove 27.5 sme naplnili.

ĎAKUJEME za záujem!

TRENČÍN / 20.5.2023 / 9:30 - 16:30

MIESTO

Fakulta špeciálnej technniky TnUAD, Ku kyselke 469, Trenčín 

PROGRAM

9:30 – 9:50 Privítanie, predstavenie aplikácie MamDron (Asociácia Mám Dron)

9:50 – 10:20 Ako sa stať pilotom dronu (Proaviate)

10:20 – 10:40 Manažment prevádzky dronov a bezpečnosť vzdušného priestoru (LPS SR)

10:40 – 11:00 Výskum UAS na Fakulte špeciálnej techniky (TnUAD)

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 11:35 Použitie dronov v žurnalistike (TASR)

11:35 – 11:55 Použitie dronov v geodézii, poľnohospodárstve, priemysle a pri záchranných misiách (3gon Slovakia)

11:55 – 12:15 Vývoj a použitie špeciálnych dronov (Aliter Technologies)

12:15 – 12:35 Použitie dronov v geodézii (Geotronics Slovakia)

12:35 – 12:55 Poistenie dronov na Slovensku (Swell Financial Group)

12:55 – 13:45 Obed

13:45 – 14:30 Geotronics Slovakia – praktická ukážka Microdones

14:30 – 15:15 Aliter Technologies – ukážka kotveného dronu

15:15 – 16:00 3gon Slovakia – ukážka DJI Agras a Quantum Trinity

16:00 – 16:30 Diskusia, záver

VÝSTAVA

DroneRepublic.sk – aktuálna ponuka dronov

Dron-port – predstavenie plošiny pre štart/pristávanie dronov

3-gon Slovakia – predstavenie dronov z rady DJI Enterprise

PREŠOV / 27.5.2023 / 9:30 - 16:30

MIESTO

Spojená škola Ľ.Podjavorinskej, Ľudmily Podjavorinskej 22, Prešov

PROGRAM

9:30 – 9:50 Privítanie, predstavenie aplikácie MamDron (Asociácia Mám Dron)

9:50 – 10:20 Ako sa stať pilotom dronu (Proaviate)

10:20 – 10:40 Manažment prevádzky dronov a bezpečnosť vzdušného priestoru (LPS SR)

10:40 – 11:00 Drony a virtuálna realita (Spojená škola Ľ.Podjavorinskej)

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 11:35 Pracovné príležitosti v dronovom biznise, aj dream job je len job (Slávik & Stell)

11:35 – 11:55 Použitie dronov v geodézii, poľnohospodárstve, priemysle a pri záchranných misiách (3gon Slovakia)

11:55 – 12:15 Vytváranie 3D modelov prostredníctvom dát z dronu (Overhead4D)

12:15 – 12:35 Využívanie dronov v spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD)

12:35 – 12:55 Poistenie dronov na Slovensku (Swell Financial Group

12:55 – 13:45 Obed

13:45 – 14:30 3gon Slovakia – ukážka DJI Agras a Quantum Trinity

14:30 – 15:15 Overhead4D – ukážka zberu dát pre vytvorenie 3D skenu / modelu

15:15 – 16:00 VSD – ukážka inštalácie plašičov vtáctva na elektrické vedenia

16:00 – 16:30 Diskusia, záver

VÝSTAVA

DroneRepublic.sk – aktuálna ponuka dronov

Dron-port – predstavenie plošiny pre štart/pristávanie dronov

3-gon Slovakia – predstavenie dronov z rady DJI Enterprise

ORGANIZÁTORI

PARTNERI