Mám Dron

Nevypustite 2% z Vašich daní do vzduchu, darujte ich nám!

2% z Vašich daní sú veľmi dôležitým zdrojom príjmu, z ktorého môžeme financovať naše aktivity. V roku 2023 nám môžete poukázať svoje 2% a pomôcť tak v rozvoji dronovej komunity na Slovensku. Pokiaľ sa nás rozhodnete podporiť, vopred srdečne ĎAKUJEME za Vašu dôveru!

ÚDAJE
 • Obchodné meno alebo názov: Mám Dron
 • Adresa: Rybárska 7389, Trenčín, 91101
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 53113284

Ako využijeme Vašu podporu?

VZDELÁVANIE
 • Edukačno-zážitkový seminár pre hobby pilotov dronov
 • Letná dronová škola pre deti a mládež
 • Pravidelná príprava a uverejňovanie článkov o bezpečnom využití dronov
 • Prevádzkovanie aplikácie MamDron, ktorá prispieva k zodpovednému plánovaniu letov s dronmi na Slovensku
 • Komunikačná podpora školských a akademických projektov – zavedenie učebného odboru pilot dronu, výskumné projekty zamerané na drony
Informovanie
 • Prostredníctvom našich komunikačných kanálov informujeme pilotov dronov o aktualitách týkajúcich sa dronov
 • Spolupráca so štátnymi organizáciami pri distribuovaní dôležitých správ smerom ku dronovej komunite
 • Podpora pre samosprávy v podobe prípravy materiálov k používaniu dronov v meste
 • Prostredníctvom mediálnych partnerov informovanie o nových trendoch v oblasti bezpilotných technológií
ROZVOJ ODBORNEJ SPOLUPRÁCE
 • Príprava konferencie DRONTEX – doposiaľ najväčšej odbornej konferencie o využití bezpilotných technológií na Slovensku
 • Spájanie organizácií a akademickej obce s cieľom vytvárať projekty s cieľom efektívneho využitia dronov
Služby
 • Pomoc pri ponúkaní a hľadaní práce týkajúcej sa dronov (pilot, spracovanie dát, výskum)
 • Informácie ohľadom možností poistenia dronov
 • Straty a nálezy
 • Drony v mestách – podpora pre samosprávy ohľadom používania dronov

Ako venovať 2%?

Chceme sa Vám srdečne poďakovať za Vaše 2% a dôveru, ktorú v nás vkladáte. Aj tieto prostriedky pomôžu ku zvyšovaniu bezpečnosti vo vzdušnom priestore, stmeľovaniu dronovej komunity a rozvoju dronovej ekonomiky na Slovensku. V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte.

Zamestnanec

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Fyzická osoba

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €
 2. Vypočítajte si: a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť v daňovom priznaní typu A alebo typu B pre fyzické osoby na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech prijímateľa: Názov: Mám Dron, Sídlo: Rybárska 7389, Trenčín, 91101, Právna forma: Občianske združenie, IČO: 53113284
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Firma

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

4a). Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Zrealizované aktivity v roku 2022

KONFERENCIA DRONTEX

Zorganizovali sme 1. ročník odbornej konferencie zameranej na bezpilotné technológie DRONTEX, ktorý sa uskutočnil 20.10.2022 v Piešťanoch. Na konferencii so 160 účastníkmi vystúpilo 30 odborníkov zo šiestich krajín. Konferencia otvorila mnoho aktuálnych tém z oblasti vývoja a aplikácie bezpilotných systémov v priemysle, službách a štátnej správe. Zároveň poskytla priestor pre networking a spolupráce odborníkov zo súkromnej aj štátnej sféry. Plánovaný termín druhého ročníka je 18-19.10 2023.

SEMINÁR PRE PILOTOV DRONOV

14.Mája 2022 sme v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD realizovali bezplatný seminár: Ako sa stať pilotom a bezpečne lietať. 80 účastníkov si mohlo  dopoludnia vypočuť zaujímavé prednášky nielen o bezpečnosti lietania a podmienkach pre profesionálnu prácu s dronmi. Popoludní nasledovala praktická časť – ukážka rôznych typov dronov a prezentácia ich funkcionalít. Vzhľadom na veľký záujem sme sa rozhodli podujatie zopakovať aj v roku 2023.

APLIKÁCIA MAMDRON

Hlavnou úlohou našej asociácie je zvyšovať povedomie o potrebe zodpovedného prístupu k používaniu dronov. Pomáha nám v tom aj mobilná aplikácia MamDron, ktorú vyvinul náš partner – spoločnosť R-SYS. Aplikácia je bezplatným nástrojom pre plánovanie letov s dronmi, vďaka ktorému UAV piloti rýchlo zistia potrebné údaje o zóne, kde chcú vykonať let. V roku 2022 sa nám podarilo zvýšiť počet jej používateľov z 1300 (január) na 3300 (december) používateľov

Pre naše ďalšie aktivity si pozrite video, ktoré mapuje našu činnosť v roku 2022: