Mám Dron

Nevypustite 2% z Vašich daní do vzduchu, darujte ich nám!

2% z Vašich daní sú veľmi dôležitým zdrojom príjmu, z ktorého môžeme financovať naše aktivity. V roku 2023 nám môžete poukázať svoje 2% a pomôcť tak v rozvoji dronovej komunity na Slovensku. Pokiaľ sa nás rozhodnete podporiť, vopred srdečne ĎAKUJEME za Vašu dôveru!

ÚDAJE
 • Obchodné meno alebo názov: Mám Dron
 • Adresa: Rybárska 7389, Trenčín, 91101
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 53113284 
 • DIČ: 2121923210

Ako venovať 2%?

Podávam si daňové priznanie sám
 1. Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 2. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.
Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ
 1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
 2. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Ako využijeme Vašu podporu?

VZDELÁVANIE
 • Edukačno-zážitkové semináre pre hobby pilotov dronov 
 • Letná dronová škola pre deti a mládež
 • Pravidelná príprava a uverejňovanie článkov o bezpečnom využití dronov
 • Prevádzkovanie aplikácie MamDron, ktorá prispieva k zodpovednému plánovaniu letov s dronmi na Slovensku
 • Komunikačná podpora školských a akademických projektov – zavedenie učebného odboru pilot dronu, výskumné projekty zamerané na drony
Informovanie
 • Prostredníctvom našich komunikačných kanálov informujeme pilotov dronov o aktualitách týkajúcich sa dronov
 • Spolupráca so štátnymi organizáciami pri distribuovaní dôležitých správ smerom ku dronovej komunite
 • Podpora pre samosprávy v podobe prípravy materiálov k používaniu dronov v meste
 • Prostredníctvom mediálnych partnerov informovanie o nových trendoch v oblasti bezpilotných technológií
ROZVOJ ODBORNEJ SPOLUPRÁCE
 • Príprava konferencie DRONTEX – doposiaľ najväčšej odbornej konferencie vo V4 o využití bezpilotných technológií na Slovensku
 • Spájanie organizácií a akademickej obce s cieľom vytvárať projekty pre efektívne a ekologické využitie dronov
Služby
 • Pomoc pri ponúkaní a hľadaní práce týkajúcej sa dronov (pilot, spracovanie dát, výskum)
 • Informácie ohľadom možností poistenia dronov
 • Straty a nálezy
 • Drony v mestách – podpora pre samosprávy ohľadom používania dronov

Chceme sa Vám srdečne poďakovať za Vaše 2% a dôveru, ktorú v nás vkladáte. Aj tieto prostriedky pomôžu ku zvyšovaniu bezpečnosti vo vzdušnom priestore, stmeľovaniu dronovej komunity a rozvoju dronovej ekonomiky na Slovensku. V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte.

Zrealizované aktivity v roku 2023 aj vďaka vašim 2%

KONFERENCIA DRONTEX

Druhý ročník medzinárodnej konferencie DRONTEX, ktorú organizuje asociácia Mám Dron, prilákal v októbri do Piešťan odborníkov na bezpilotné technológie najmä z krajín V4. Počas bohatého dvojdňového programu zameraného na dronové služby a bezpečnosť sa na pódiu vystriedalo 33 špičkových spíkrov. Okrem prezentácií podujatie ponúklo priestor pre networking, večerný program a pre 180 účastníkov bola pripravená aj výstava bezpilotných a antidronových systémov v EXPO stane.

Konferencia DRONTEX významne zarezonovala nielen v odbornej komunite krajín V4, ale aj v slovenskom mediálnom priestore. Ďalší ročník konferencie je plánovaný na 16-17 október 2024. Viac informácií o podujatí je dostupných na webstránke www.drontex.eu

SEMINÁRE PRE PILOTOV DRONOV

Po výbornej spätnej väzbe na edukačno-zážitkový seminár: Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať, ktorý sme pripravili v roku 2022 v Trenčíne, sme sa rozhodli podujatie rozšíriť aj do ďalších miest.  V máji 2023 sme zorganizovali dva semináre, prvý opäť na pôde Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne, a druhý v priestoroch Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej v Prešove, kde pripravujú zavedenie učebného programu operátor dronu.

Tretí seminár sme zorganizovali v septembri v spolupráci s agentúrou KIRATrnavským samosprávnym krajom. Okrem komplexného balíka informácií pre pilotov dronov v podobe odborných prezentácií boli podujatia obohatené o praktické ukážky profesionálnych operátorov dronov. Veľký záujem nielen “dronovej” verejnosti nás motivuje k príprave ďalších seminárov aj v roku 2024 aj v iných slovenských mestách. 

APLIKÁCIA MAMDRON

Hlavnou úlohou našej asociácie je zvyšovať povedomie o potrebe zodpovedného prístupu k používaniu dronov. Pomáha nám v tom aj mobilná aplikácia MamDron, ktorú vyvinul náš partner – spoločnosť R-SYS. Aplikácia je bezplatným nástrojom pre plánovanie letov s dronmi, vďaka ktorému UAV piloti rýchlo zistia potrebné údaje o zóne, kde chcú vykonať let. V roku 2023 sa nám podarilo zvýšiť počet jej používateľov z 3300 (dec.2022) na 5700 (dec.2023) používateľov

Ďalšie naše aktivity v odrážkach:

 • Zvyšovanie povedomia o zodpovednom používaní dronov cez mediálne spolupráce – sme častí hostia v slovenských televíziách, rádiách a pripravujeme články pre viaceré odborné magazíny.
 • Spolupráca s Ministerstvom obrany – cez naše komunikačné kanály sme distribuovali dôležité bezpečnostné informácie pre pilotov dronov. Ministerstvo obrany bolo taktiež jedným z hlavným partnerov konferencie DRONTEX.
 • Hravá Elektrárňa – v spolupráci s Elektrárňa Piešťany sme v auguste 2023 zorganizovali dronový deň pre deti a rodičov s peknou účasťou.
 • Medzinárodná spolupráca –  nadviazali sme spoluprácu s dronovými asociáciami z Poľska, Čiech a Maďarska s cieľom vzájomnej pomoci pri rozvoji dronového priemyslu a služieb v krajinách V4.
 • Príprava a distribúcia obsahu – na našej webstránke sme pravidelne pridávali novinky zo sveta dronov a distribuovali prostredníctvom našich sociálnych profilov a newslettera
 • Získali sme ďalšie partnerské spolupráce so slovenskými a českými firmami a združeniami, ako napríklad Záchranný systém Slovensko