Mám Dron

Všetko, čo potrebujete vedieť o poistení dronov na Slovensku

(Aktualizované 5.3.2024) Bezpilotné prostriedky (UAV) sa tešia čoraz väčšej obľube, o čom svedčí aj neustály nárast ich predaja. Okrem rekreačných pilotov dronov, ktorí ich používajú najmä na natáčanie záberov pre súkromné účely, sa neustále rozširuje aj komunita profesionálnych UAV pilotov. S väčším počtom dronov vo vzduchu však rastie aj miera rizika spojeného s ich používaním. Mnohé príklady zo sveta ukazujú, že stret dronu s človekom, môže viesť k zraneniam. Pri nehodách dochádza často k nemalým materiálnym škodám a nepríjemnostiam. Tým sa mnohí piloti snažia predísť uzatvorením poistenia spojeného s prevádzkou bezpilotného lietadla. 

V tomto článku si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o poistení dronov na Slovensku. Dozviete sa, v akých prípadoch sa poistenie UAV vyžaduje zo zákona a u v akých sa odporúča, čo všetko poistenie pokrýva, koľko stojí a kde sa dá vybaviť. 

Prečítajte si tiež: Čo všetko potrebuje vedieť pilot dronu?

Kto potrebuje poistenie dronu?

Ako je to v EÚ

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), ktorá nastavuje pravidlá pre bezpilotnú prevádzku v štátoch EÚ, vyžaduje poistenie dronov v prípade, ak ich maximálna vzletová hmotnosť presiahne 20kg. Zároveň však dáva kompetenciu jednotlivým národným úradom nastavovať podmienky súvisiace s poistením dronov. Väčšina z nich nariaďuje poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím stranám aj v prípade, že prevádzkujete ľahší dron.

Poistenie dronov na Slovensku

Na Slovensku upravuje podmienky pre poistenie dronov Dopravný úrad, odbor civilného letectva. Ten vyžaduje, aby každý, kto sa registruje ako prevádzkovateľ dronu, mal uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. Povinnosť registrácie má prevádzkovateľ každého bezpilotného prostriedku s výnimkou dronu, ktorý má pod 250g a nemá kameru, alebo dronu, ktorý je klasifikovaný ako hračka. Z uvedeného vyplýva, že každý, kto prevádzkuje dron s kamerou má povinnosť registrovať sa na Dopravnom úrade ako prevádzkovateľ UAS a táto registrácia si vyžaduje mať uzatvorenú poistnú zmluvu. Tieto podmienky dobre ilustruje nasledujúci obrázok, ktorý sme si vypožičali z Dopravného úradu:

Kde si môžete vybaviť poistenie dronu?

Na Slovensku momentálne (v čase písania tohoto článku) nie je poisťovňa, ktorá má poistný produkt pre drony. Je však viacero možností, kde sa piloti dronov môžu poistiť. Prvou z nich je medzinárodná poisťovňa Coverdrone, ktorá ponúka poistenie pre komerčných a rekreačných prevádzkovateľov dronov vrátane úplného krytia počas letu, zodpovednosti za škodu spôsobenú leteckým dopravcom, ochrany údajov a narušenia súkromia, ako aj mnoho ďalších doplnkových funkcií. Poistenie v Coverdrone využíva veľa slovenských pilotov aj vďaka tomu, že je cenovo dostupné, platí pre celý svet, a viete si ho rýchlo a jednoducho zriadiť online. Okrem štandardného ročného poistenia ponúka Coverdrone krátkodobé poistenie na 1 mesiac, alebo 1 deň. Nevýhodou je, že poistný formulár a komunikácia s poisťovňou prebieha v angličtine.

Druhou možnosťou je česká ČSOB, kde si viete vybaviť poistenie dronu cez slovenského partnera, spoločnosť Tower Finance.

Ide taktiež o poistenie, ktoré pokrýva všeobecnú zodpovednosť, takže také dronové PZP a v prípade potreby/záujmu aj havarijné poistenie. ČSOB poistenie dronov pre rekreačné a komerčné účely má taktiež SK/EU a cekosvetovú platnosť a pilot si môže vyskladať poistenie podľa svojich potrieb.

Ako poistenie v Coverdrone, tak aj v českej ČSOB pokrýva nasledovné:

Onedlho by mala pribudnúť ďalšia poisťovňa, ktorá pripravuje špecifický poistný produkt pre drony. Akonáhle sa tak stane, detailnejšie informácie doplníme na tejto stránke.

Rozhovor s Karolínou Lehockou z Tower Finance

1. Na aké situácie sa poistenie UAV vzťahuje?

Poistenie bezpilotného lietadla je podobné ako PZP. To znamená, že kryje všeobecnú zodpovednosť – teda škody spôsobené dronom na zdraví alebo majetku inej osoby. Škody na drone však štandardne nepokrýva. V prípade drahých bezpilotných lietadiel je však možné získať poistenie, ktoré zahŕňa aj poškodenia bezpilotného prostriedku. Poistenie platí pre oblasti, kde majú piloti povolenie lietať. Sú však zóny, ktoré poistné plnenie nezohľadňuje, napríklad zakázané územie v blízkosti letísk, chránených prírodných území a podobne. Detaily sú vždy špecifikované vo všeobecných poistných podmienkach konkrétnej zmluvy.

2. Ako dlho poistenie trvá a kde platí?

Spracovanie žiadosti trvá 1 až 2 pracovné dni. Zmluva sa stáva aktívna a krytie vstúpi do platnosti úhradou poistného. Poistenie dronu sa uzatvára na dobu určitú, vždy na jeden rok. To znamená, že po roku sa zmluva obnovuje a má nové číslo. Čo sa týka územného krytia, poistenie platí pre územie Slovenska a Európy.

3. Aká je maximálna poistná suma pre dron?

Poistná suma  pre drony do 10 kg je vždy 950 000€. Ak má dron nad 10kg vzletovej hmotnosti, tak výšku poistnej sumy dostaneme na základe špeciálnej akceptácie poisťovne, môže sa však vyšplhať až do 2 miliónov EUR.

4. Aký typ dronu je možné poistiť?

Poisťujeme rôzne typy dronov. Vo výlukách sú len drony používané na vojenské účely.

Postup pri poistnej udalosti

V prípade incidentu s bezpilotným prostriedkom sa musí jeho prevádzkovateľ alebo majiteľ identifikovať poranenej alebo dotknutej osobe. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, privolá záchrannú pomoc a políciu. Taktiež je vhodné daný incident a miesto, kde sa stal, zdokumentovať pomocou fotografií alebo videí. Tie môžu byť neskôr dôležité pri posudzovaní udalosti poisťovňou. Pilot dronu by jej mal poskytnúť všetky potrebné informácie potrebné na posúdenie nehody.

Význam poistenia dronu

Skúsenosti zo sveta ukazujú, že incidenty s dronmi môžu mať vážne následky. Aj malý dron dokáže napríklad idúcemu autu spôsobiť vážne škody, nehovoriac o ohrození života šoféra. Ťažké profesionálne bezpilotné lietadlá, ktoré sa stanú z akéhokoľvek dôvodu neovládateľné, môžu pri voľnom páde nabrať veľkú rýchlosť a taktiež spôsobiť obrovské škody. Povinné poistenie pilotov s licenciou sa zdá byť logickým krokom, ako zvýšiť bezpečnosť a riešenie kritických situácií.

Pilotom dronov taktiež môže pomôcť aplikácia MamDron, ktorej vznik iniciovalo naše združenie. Aplikácia upozorní pilota, či zóna, v ktorej chce lietať, nekoliduje so zónami v blízkosti letísk a inými oblasťami s obmedzenou prevádzkou UAV.  Môže sa tak vyhnúť nepríjemnostiam, keďže poistenie nie je možné uplatniť, pokiaľ sa nehoda stane v no-drone zónach. O tých by sa mal pilot dronu informovať pred uskutočnením letu. 

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.