Mám Dron

Všetko, čo potrebujete vedieť o poistení dronov na Slovensku

Bezpilotné prostriedky (UAV) sa tešia čoraz väčšej obľube, o čom svedčí aj neustály nárast ich predaja. Okrem rekreačných pilotov dronov, ktorí ich používajú najmä na natáčanie záberov pre súkromné účely, sa neustále rozširuje aj komunita profesionálnych UAV pilotov. S väčším počtom dronov vo vzduchu však rastie aj miera rizika spojeného s ich používaním. Mnohé príklady zo sveta ukazujú, že stret dronu s človekom, môže viesť k zraneniam. Pri nehodách dochádza často k nemalým materiálnym škodám a nepríjemnostiam. Tým sa mnohí piloti snažia predísť uzatvorením poistenia spojeného s prevádzkou bezpilotného lietadla. 

V tomto článku si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o poistení dronov na Slovensku. Dozviete sa, kto potrebuje poistenie UAV zo zákona, čo všetko poistenie pokrýva, koľko stojí a kde sa dá vybaviť. 

Prečítajte si tiež: Čo všetko potrebuje vedieť pilot dronu?

Kto potrebuje poistenie dronu?

Prevádzka bezpilotných lietadiel na Slovensku sa momentálne riadi rozhodnutím 2/2019 Dopravného úradu. Tento legislatívny dokument prakticky rozdeľuje pilotov dronov na dve skupiny: tých, ktorí používajú dron na rekreačno-športové účely (kategória A) a tých, ktorí s UAV vykonávajú komerčnú činnosť (kategória B). Kategória A je ďalej rozdelená podľa maximálnej letovej hmotnosti dronu na subkategórie A1-A3. Povinné poistenie sa však vzťahuje len na subkategóriu A3 a kategóriu B.  Týka sa teda každého pilota, ktorý:

  • Prevádzkuje UAV s maximálnou letovou hmotnosťou nad 20kg (subkategória A3) pre rekreačno-športové účely
  • Prevádzkuje akékoľvek bezpilotné lietadlo na komerčné účely (kategória B)

Keďže drvivá väčšina rekreačných pilotov lieta s dronmi do 20kg, povinné poistenie sa na nich nevzťahuje. Naopak, poistiť aj malý dron si musí každý, ktorý ho používa na podnikanie.

Viac informácií o tom, čo všetko potrebuje spĺňať, pokiaľ chcete UAV využívať na komerčné účely, si môžete prečítať v článku Ako sa stať profesionálnbym pilotom dronu?

Kde sa dá dron poistiť?

Naše občianske združenie Mám Dron spolupracuje so spoločnosťou TOWER Finance, ktorá sprostredkováva poistenie UAV na mieru. Výšku poistného ovplyvňuje najmä typ a počet dronov, pohybuje sa však okolo 300 – 370 Eur na jeden rok. O zmluvné poistenie je možné požiadať pomocou online formulára na stránke: https://www.towerfinance.sk/mamdron

Keďže sme chceli priniesť informácie z “prvej ruky”, oslovili sme Karolínu Lehockú z TOWER Finance, aby nám stručne odpovedala na niekoľko dôležitých a častých otázok v súvislosti s poistením dronov.

1. Na aké situácie sa poistenie UAV vzťahuje?

Poistenie bezpilotného lietadla je podobné ako PZP. To znamená, že kryje všeobecnú zodpovednosť – teda škody spôsobené dronom na zdraví alebo majetku inej osoby. Škody na drone však štandardne nepokrýva. V prípade drahých bezpilotných lietadiel je však možné získať poistenie, ktoré zahŕňa aj poškodenia bezpilotného prostriedku. Poistenie platí pre oblasti, kde majú piloti povolenie lietať. Sú však zóny, ktoré poistné plnenie nezohľadňuje, napríklad zakázané územie v blízkosti letísk, chránených prírodných území a podobne. Detaily sú vždy špecifikované vo všeobecných poistných podmienkach konkrétnej zmluvy.

2. Ako dlho poistenie trvá a kde platí?

Spracovanie žiadosti trvá 1 až 2 pracovné dni. Zmluva sa stáva aktívna a krytie vstúpi do platnosti úhradou poistného. Poistenie dronu sa uzatvára na dobu určitú, vždy na jeden rok. To znamená, že po roku sa zmluva obnovuje a má nové číslo. Čo sa týka územného krytia, poistenie platí pre územie Slovenska a Európy.

3. Aká je maximálna poistná suma pre dron?

Poistná suma  pre drony do 10 kg je vždy 950 000€. Ak má dron nad 10kg vzletovej hmotnosti, tak výšku poistnej sumy dostaneme na základe špeciálnej akceptácie poisťovne, môže sa však vyšplhať až do 2 miliónov EUR.

4. Aký typ dronu je možné poistiť?

Poisťujeme rôzne typy dronov. Vo výlukách sú len drony používané na vojenské účely.

Postup pri poistnej udalosti

V prípade incidentu s bezpilotným prostriedkom sa musí jeho prevádzkovateľ alebo majiteľ identifikovať poranenej alebo dotknutej osobe. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, privolá záchrannú pomoc a políciu. Taktiež je vhodné daný incident a miesto, kde sa stal, zdokumentovať pomocou fotografií alebo videí. Tie môžu byť neskôr dôležité pri posudzovaní udalosti poisťovňou. Pilot dronu by jej mal poskytnúť všetky potrebné informácie potrebné na posúdenie nehody.

Význam poistenia dronu

Skúsenosti zo sveta ukazujú, že incidenty s dronmi môžu mať vážne následky. Aj malý dron dokáže napríklad idúcemu autu spôsobiť vážne škody, nehovoriac o ohrození života šoféra. Ťažké profesionálne bezpilotné lietadlá, ktoré sa stanú z akéhokoľvek dôvodu neovládateľné, môžu pri voľnom páde nabrať veľkú rýchlosť a taktiež spôsobiť obrovské škody. Povinné poistenie pilotov s licenciou sa zdá byť logickým krokom, ako zvýšiť bezpečnosť a riešenie kritických situácií.

Pilotom dronov taktiež môže pomôcť aplikácia MamDron, ktorej vznik iniciovalo naše združenie. Aplikácia upozorní pilota, či zóna, v ktorej chce lietať, nekoliduje so zónami v blízkosti letísk a inými oblasťami s obmedzenou prevádzkou UAV.  Môže sa tak vyhnúť nepríjemnostiam, keďže poistenie nie je možné uplatniť, pokiaľ sa nehoda stane v no-drone zónach. O tých by sa mal pilot dronu informovať pred uskutočnením letu. 

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

Pre veľký záujem o semináre pre pilotov dronov pridávame ďalší seminár, ktorý sa uskutoční 23.9 v Trnave.

Konferencia DRONTEX 2023 sa uskutoční 18-19. októbra v Piešťanoch. Okrem odborných prezentácií zameraných na dronové služby a bezpečnosť podujatie ponúkne výstavu dronov a priestor pre networking.