Mám Dron

Spolupráca so samosprávami

Narastajúci počet dronov vo vzduchu je badateľný aj na území miest a obcí. Mnohé samosprávy majú s používateľmi dronov rôzne skúsenosti, nie vždy pozitívne. Množia sa pozorovania dronov na námestiach, v parkoch, či na území škôl a na iných verejných miestach, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí.

V asociácii Mám Dron sa snažíme informovať používateľov dronov o pravidlách ich používania, apelovať na ich zodpovednosť a rešpekt k druhým ľuďom a prírode. Preto sme v spolupráci s našim technologickým partnerom spustili informačný systém MamDron, ktorý vo webovej konzole umožňuje vytvárať a manažovať neletové zóny podľa platnej legislatívy, a taktiež ich zobrazovať v mobilnej aplikácii pre koncových používateľov. Aplikáciu MamDron si stiahlo a používa viac ako 1600 pilotov dronov a toto číslo stále rastie.

Vzhľadom na časté negatívne skúsenosti samospráv s používateľmi dronov, sme začali spolupracovať s mestami a obcami, ktorým umožňujeme definovať no-drone zóny na ich území. Tie sú následne integrované do systému MamDron. Pri vytváraní zón vidia piloti dronov v aplikácii, či ich zóna nekoliduje s niektorou z no-drone zón na území samosprávy. Týmto spôsobom sa účinne limituje neželané lietanie v okolí historických pamiatok a nad hlavami ľudí v meste.

Služby pre mestá a obce

Asociácia MámDron ponúka samosprávam spoluprácu, na základe ktorej budú mať kompetentní prehľad o pohybe dronov zaregistrovaných v systéme MamDron na ich území. Taktiež vieme zabezpečiť ďalšie služby vedúce k zníženiu počtu dronov v no-drone zónach mesta alebo obce.

Ponúkané služby

Definovanie a integrácia stálych no-drone zón v informačnom systéme MamDron. Väčšinou ide o verejné priestory ako školy, škôlky, nemocnice, parky a iné verejné priestory.

Možnosť vytvárania dynamických časovo a priestorovo definovaných no-drone zón pri príležitosti veľkých verejných akcií, akými sú napríklad koncerty, verejné podujatia, či diplomatické návštevy. 

Príprava tlačového informačného materiálu o používaní dronov pre turistické a informačné centrá.

Príprava informačného materiálu o používaní dronov pre webovú stránku mesta, či obce.

Návrh a výroba no-drone cedúl s QR kódom odkazujúcim na webovú stránku informujúcu o pravidlách používania dronov. Cedule môžu byť umiestnené pri kultúrnych pamiatkach, či na verejných miestach. 

Benefity spolupráce

Limitovanie nežiadúcich preletov dronov nad územím mesta, najmä v miestach s väčším výskytom ľudí. 

Ochrana obyvateľov a návštevníkov mesta pred možnými kolíziami s dronmi.

Obmedzenie dronového lietania v blízkosti kultúrnych pamiatok s väčším výskytom návštevníkov.

Možnosť účasti na odborných podujatiach organizovaných asociáciou Mám Dron.

Uverejnenie loga mesta, či obce na webovej stránke asociácie Mám Dron

Ponúkané služby

Definovanie a integrácia stálych no-drone zón v informačnom systéme MamDron. Väčšinou ide o verejné priestory ako školy, škôlky, nemocnice, parky a iné verejné priestory.

Možnosť vytvárania dynamických časovo a priestorovo definovaných no-drone zón pri príležitosti veľkých verejných akcií, akými sú napríklad koncerty, verejné podujatia, či diplomatické návštevy. 

Príprava tlačového informačného materiálu o používaní dronov pre turistické a informačné centrá.

Príprava informačného materiálu o používaní dronov pre webovú stránku mesta, či obce.

Návrh a výroba no-drone cedúl s QUERY kódom odkazujúcim na webovú stránku informujúcu o pravidlách používania dronov. Cedule môžu byť umiestnené pri kultúrnych pamiatkach, či na verejných miestach. 

Benefity spolupráce

Limitovanie nežiadúcich preletov dronov nad územím mesta, najmä v miestach s väčším výskytom ľudí. 

Ochrana obyvateľov a návštevníkov mesta pred možnými kolíziami s dronmi.

Obmedzenie dronového lietania v blízkosti kultúrnych pamiatok s väčším výskytom návštevníkov.

Možnosť účasti na odborných podujatiach organizovaných asociáciou Mám Dron.

Uverejnenie loga mesta, či obce na webovej stránke asociácie Mám Dron

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať na [email protected], alebo na našich kontaktoch.