Mám Dron

NOVINKY

Ing.Ľubomír Krupár - predseda LERMAS, sa v článku vyjadruje k benefitom informačného systému MamDron z pohľadu leteckých modelárov a hovorí o prínose ich Asociácie v zmysle spätnej väzby pre rozvoj tohto systému.

Bezpečnosť nadovšetko

V tomto článku od pána Ing.Filipa Škultétyho z UNIZA sa dozviete reálne príklady porušení pravidiel pilotovania dronov a odporúčania pre bezpečné používanie UAV.

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.

V súčasnosti sa drony začínajú využívať vo väčšej miere v rôznych odvetviach. Jedným z nich sú aj železnice a správa železničnej infraštruktúry, kde použitie dronov dokáže zaistiť väčšiu bezpečnosť, úsporu času, a kvalitu výstupných dát.

Inštruktor lietania s dronmi Adam Kacvinský zo spoločnosti APROP sa v jeho príspevku vyjadruje k téme relevantného zdroja informácií, ktorý poskytne používateľom dronov všetky potrebné údaje pre ich činnosť.

Pokiaľ sa na Slovensku ešte stále boríme s definovaním úplne základných pravidiel pre lietanie s dronmi, Európou už rezonuje téma U-space. Pre nás doslova sci-fi, pre okolitý svet viac-menej každodenná realita.

Rýchlosť technologického rozvoja UAV segmentu so sebou nepriniesla len masívne rozšírenie používania dronov (aj) bežnými ľuďmi „z ulice“, ale aj viacero legislatívnych a prevádzkových výziev. Prvoradým záujmom je pochopiteľne primerane ochrániť súkromie a zaistiť bezpečnosť ľudí na zemi a inej pilotovanej prevádzky vo vzduchu.

Technológia pilotovania dronov bez priameho vizuálneho kontaktu nachádza uplatnenie v rôznych typoch ľudskej činnosti a biznisu. Prečítajte si o BVLOS viac v našom článku!