Mám Dron

Čo je Priama diaľková identifikácia a ako funguje?

Dôležitým krokom pre rozvoj dronovej eknomiky v EÚ bola jednotná legislatíva, ktorú Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) zaviedla vo viacerých nariadeniach. Tieto dokumenty zjednotili národné predpisy členských štátov pre bezpilotné lietanie a vytvorili rámec pre rozvoj celého ekosystému dronov v EÚ. Nová legislatíva definovala triedy dronov podľa technických parametrov, kategórie prevádzky podľa miery rizika, zaviedla registračný systém prevádzkovateľov dronov a nastavila harmonogram pre ďalšie zmeny s cieľom podporiť rýchlo sa rozvíjajúci trh bezpilotných systémov a na neho naviazaných služieb.

Jedným z hlavných cieľov spomínaných nariadení je zvýšenie bezpečnosti vzdušného priestoru pomocou nástrojov na efektívny manažment bezpilotných prostriedkov a možnosť lokálnej kontroly činnosti dronov autorizovanými osobami. Zatiaľ čo prehľad o dronových zónach vytvorených používateľmi dronov na štátnej úrovni zabezpečuje UTM systém (Unmanned traffic management), ktorý už funguje vo viacerých členských štátoch, lokálnu identifikáciu dronov umožňuje takzvaná priama diaľková identifikácia.

Prečítajte si tiež: Sledovanie polohy dronov na Slovensku v reálnom čase. Mýtus? Určite nie!

Čo je priama diaľková identifikácia?

EASA definuje priamu diaľkovú identifikáciu (Direct remote identification) ako systém, ktorý zabezpečuje lokálne vysielanie informácií o prevádzkovanom bezpilotnom lietadle, vrátane jeho označenia tak, aby sa umožnilo získanie týchto informácií bez fyzického prístupu k bezpilotnému lietadlu. Ide teda o schopnosť dronu vysielať svoje ID a ďalšie údaje počas letu. Vysielanie týchto údajov je zabezpečené pomocou zabudovaných modulov alebo externých modulov pripevniteľných na dron.

Pre výrobcov platí, že všetky drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 250g, ktoré prídu na trh v EÚ, musia byť schopné priamej diaľkovej identifikácie. Pre prevádzkovateľov platí, že staršie drony bez zabudovanej identifikačnej funkcie budú musieť vybaviť externými modulmi. Termín, od kedy vzniká táto povinnosť však zatiaľ nie je jasne definovaný.

Ako to funguje?

Technicky ide o veľmi ľahký komponent, ktorý nemá vplyv na užitočnú nosnosť dronu. Modul priamej diaľkovej identifikácie obsahuje prijímače pre geopriestorové určovanie polohy a barometrický snímač nadmorskej výšky. Dáta sa vysielajú pomocou technológií Bluetooth a WiFi, ktorých dosah je obmedzený a môže dosahovať okolo 1,5 až 2km. Priama diaľková identifikácia má preto význam najmä pri identifikovaní dronov, ktoré sú v dosahu viditeľnosti.

 Informácie vysielané z modulu priamej diaľkovej identifikácie je možné v reálnom čase prijímať na nezávislých zariadeniach pomocou na to určených mobilných a webových aplikácií. Funkčnosť modulu priamej diaľkovej identifikácie sme vyskúšali na podujatí Dáta z dronu, ktoré organizovala spoločnosť Skymove. Na dron DJI M300 sme pripevnili externý modul IdME+ od partnera našej asociácie – spoločnosti Aerobits. Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť v priloženom videu.

Aké dáta modul vysiela?

Podľa nariadení EASA moduly priamej diaľkovej identifikácie majú vysielať:

  • jedinečné fyzické sériové číslo bezpilotného lietadla
  • geografickú polohu bezpilotného lietadla a jeho výšku nad povrchom alebo bodom vzletu v reálnom čase
  • geografickú polohu pilota na diaľku, resp. ak táto nie je k dispozícii, bodu vzletu
  • registračné číslo prevádzkovateľa UAS
  • kurz trasy meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť UAS

Tieto informácie umožnia autorizovaným osobám overiť oprávnenosť konkrétnych operácií s dronmi, limitovať lietanie v no-drone zónach, koordinovať operácie s viacerými dronmi v ohraničenom vzdušnom priestore a efektívnejšie vyšetrovať kolízie spôsobené dronmi.

Niekoľko modelových príkladov

  1. Pracovník TANAPu spozoruje pri Skalnatom plese dron. Keďže v národnom parku je možné používať drony len s povolením, chce zistiť, či ho má aj konkrétny operátor. Vytiahne mobil alebo tablet, kde má nainštalovanú špecializovanú aplikáciu. Otvorí ju a na mape uvidí konkrétny dron, jeho identifikačné číslo, polohu a ďalšie údaje. ID dronu tak môže poslať príslušnému úradu, aby preveril, či činnosť dronu v tejto oblasti bola nahlásená a povolená.
  2. Strážca vojenského objektu zbadá kvadrokoptéru, ktorá lieta okolo objektu a vie, že tam nemá oprávnenie lietať. Otvorí aplikáciu a v nej uvidí ID dronu a ďalšie údaje, ktoré sa v aplikácii uchovávajú. Tie môže ďalej poskytnúť polícii alebo inému úradu, ktorý kontaktuje operátora dronu a rieši s ním dôsledky jeho činnosti.
  3. A ešte jeden príklad. Pracovník v záchranných zložkách je na mieste rozsiahleho požiaru a vo vzduchu je viacero dronov, ktoré monitorujú rozširovanie ohňa. Otvorí si aplikáciu a na mape sleduje pohyb všetkých dronov. Na základe týchto informácií môže komunikovať s jednotlivými operátormi a koordinovať pohyb a aktivitu dronov.

Podobných príkladov by sa dalo nájsť samozrejme viac. Všetky majú ilustrovať to, že priama diaľková identifikácia môže autorizovaným osobám pomôcť identifikovať dron a získať prehľad o jeho pohybe. Benefit z takýchto informácií môžu mať napríklad letiská, polícia, vojaci, záchranári, organizátori hromadných podujatí, či pracovníci národných parkov.

Význam priamej diaľkovej identifikácie v priestore U-Space

Vývoj trhu a služieb spojených s civilnými bezpilotnými prostriedkami smeruje k rozsiahlešiemu používaniu autonómnych operácií, letov bez priameho vizuálneho kontaktu (BVLOS) a pilotovaných letov. Tieto sa často skloňujú v súvisloti s rozvojom mestskej leteckej mobility (Urban Aerial Mobility – UAM), ktorá má poskytnúť novú úroveň leteckých služieb v súčinnosti s existujúcou infraštruktúrou.

Hovoríme napríklad o donáške tovaru dronmi, prevoze zdravotníckeho materiálu medzi laboratóriami, automatizovaných inšpekciách energetických sietí a preprave ľudí pomocou leteckých taxíkov. Technologicky sú už všetky spomenuté služby realizovateľné a viaceré krajiny sa momentálne snažia pre ne pripraviť legislatívnu pôdu a vytvoriť bezpečnostné a komunikačné štandardy ich fungovania.

Systém priamej diaľkovej identifikácie bude v tejto súvislosti dôležitý pre zdieľanie informácií v rámci U-Space – geograficky ohraničeného priestoru, kde platia špecifické pravidlá pre poskytovanie dronových služieb. Priama diaľková identifikácia bude základom pre takzvanú sieťovú identifikačnú službu, ktorá má umožniť  tok informácií získaných pomocou priamej diaľkovej identifikácie medzi oprávnenými orgánmi a osobami.

Jednoducho povedané, sieťová identifikačná služba poskytne relevantné údaje o pohybe dronov pre všetkých účastníkov konkrétneho U-Space. Cieľom týchto opatrení je zaistenie bezpečnosti vzdušného priestoru, keďže autonómne a pilotovane lety sú spojené s výrazne väčším rizikom.

Záver

Viaceré nezávislé odborné analýzy a štúdie predpovedajú dronom a službám s nimi spojenými výrazný rast a vývoj. Zavedenie priamej diaľkovej identifikácie do praxe bude ďalším krokom k otvoreniu potenciálu, ktorý tento segment ponúka. Zlepší sa manažment bezpilotných operácií a vďaka možnosti identifikovať drony a ich polohu v reálnom čase sa zvýši aj bezpečnosť bezpilotných operácií. Ambiciózne ciele, ktoré si dala EÚ v iniciatíve Drone Strategy 2.0, rátajú s reálnym využívaním U-Space služieb naprieč členskými štátmi do roku 2030. Do akej miery sa tieto ciele podarí naplniť ukáže až čas, priama diaľková identifikácia však bude v tomto progrese zohrávať dôležitú úlohu.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si zaujímavý článok nášho kolegu Pavla Serbína, ktorý v texte vyjadruje svoj názor na Urban Air Mobility v kontexte navštívenej konferencie Amsterdam Drone Week 2022.

Inštruktor lietania s dronmi Adam Kacvinský zo spoločnosti APROP sa v jeho príspevku vyjadruje k téme relevantného zdroja informácií, ktorý poskytne používateľom dronov všetky potrebné údaje pre ich činnosť.

Pokiaľ sa na Slovensku ešte stále boríme s definovaním úplne základných pravidiel pre lietanie s dronmi, Európou už rezonuje téma U-space. Pre nás doslova sci-fi, pre okolitý svet viac-menej každodenná realita.