Mám Dron

Aká bola konferencia DRONTEX 2022?

Tak je to za nami. Mesiace príprav, stretnutí, oslovovania partnerov, spíkrov, prípravy webu, programu, grafiky a produkčných prác, vyústili 20 októbra 2022 do prvého veľkého odborného podujatia, ktoré sme ako Asociácia Mám Dron organizovali. Bola to pre nás výzva, ale na základe množstva pozitívnych reakcií po akcii si môžeme povedať, že sme ju zvládli. Celé podujatie by však nevzniklo bez podpory partnerov, ktorí do nás vložili dôveru, za čo im srdečne ďakujeme. Aká bola konferencia DRONTEX 2022 sa budeme snažiť priblížiť v tejto reportáži.

Prípravy a miesto

Myšlienka usporiadať konferenciu zameranú na drony sa zrodila už v roku 2021. Koncept podujatia sa časom viac krát menil a prispôsoboval reálnym možnostiam a zámerom. Našou ambíciou bolo zrealizovať podujatie, ktoré pre účastníkov poskytne komplexný pohľad na drony z rôznych uhlov, cez vývoj, legislatívu, bezpečnosť až po reálne využitie v priemysle a službách. Taktiež sme chceli vytvoriť odbornú platformu a konferenčnú značku, na ktorej budeme vedieť stavať aj do budúcna.

Jednou z prvých dôležitých úloh bolo nájsť vhodné miesto, ktoré do určitej miery korenšponduje so zameraním konferencie a je späté s inováciami a technológiami. Vytipovali sme si viaceré objekty a išli si všetky priestory pozrieť. Keď sme sa prvý krát ocitli v Elektrárni v Piešťanoch, vedeli sme od prvých chvíľ, že sme našli to, čo sme hľadali. Budova národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa Piešťany sa vyznačuje bohatou históriou spätou s technologickým progresom a pôsobivou atmosférou dosiahnutou vkusnou a cenami ovenčenou architektonickou rekonštrukciou. Taktiež spĺňala technické a priestorové požiadavky a v neposlednom rade aj ideálnu dostupnosť.

Areál Elektrárňa Piešťany počas konferencie DRONTEX

Priebeh podujatia

Úvod

Po posledných zmenách a prípravách priestoru a techniky prišiel deň D. Vo štvrtok ráno začali postupne prichádzať účastníci a registrovať sa vo vstupnej časti budovy. Program otvoril moderátor podujatia Ján Mečiar, ktorý postupne privítal na pódiu Rastislava Sopka z Asociácie Mám Dron, Katarínu Hallovú z Elektrárne Piešťany a ambasádora podujatia, pána Ivana Bellu, ktorí mali pripravené úvodné príhovory. Po nich nasledoval video pozdrav pani Marie Algar Ruiz – hlavnej manažérky celého dronového programu v Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA).

1 Blok: Manažment bezpilotnej prevádzky

Prvý tematický blok otvoril so svojou video prezentáciou Koen de Vos z Global UTM Association a predstavil účastníkom stav a trendy vývoja v téme Aviation 2.0, čo je vlastne prechod od klasického modelu letectva ako ho poznáme dnes k digitalizovanému ekosystému letectva zajtrajška zahŕňajúcemu drony a iOT. Túto tému rozvíjali aj ďalší rečníci, Marek Náhlik zo spoločnosti R-SYS v súvislosti s autonómnou vzdušnou prepravou, či Vladimír Foltín z EASA, ktorý hovoril o dôležitosti „viditeľnosti“ dronov a ostatných účastníkov vzdušného priestoru pre poskytovateľov navigačných služieb a pre seba navzájom.

Ing.Marek Náhlik, CEO spoločnosti R-SYS,s.r.o. pri svojej prezentácii o perspektívach využitia autonómnej vzdušnej prepravy

brig.gen.v.v.Ing. Ivan Bella pri svojom príhovore

Vladimír Foltín z Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva prezentoval tému iConspicuity v priestore U-space a mimo neho 

Ako funguje UTM Systém (Unmanned Traffic Management) v Maďarsku zistili účastníci z prezentácie Györgya Blazsovszkého z HungaroControl. Štefan Dusza z Letových prevádzkových služieb SR vo svojom vstupe prezentoval zaujímavé čísla a štatistiky, z ktorých vyplynulo, že len malé percento letov(konkrétne len 6% !!!) v okruhu letísk sa udeje v súlade s platnou legislatívou. Potreba systému riadenia bezpilotnej prevádzky počas podujatia zarezonovala viac krát, keďže takýto systém dokáže výrazne zvýšiť bezpečnosť vzdušného priestoru a zabezpečiť letecké služby v U-Space.

György Blazsovszky z HungaroControl vo svojej prezentácii predstavil systém manažmentu dronov v Maďarsku

Počas celej doby podujatia prebiehala v zadnej časti sály výstava bezpilotných technológií

2 Blok: Legislatíva a bezpečnosť

Po coffee break-u čakala účastníkov ďalšia porcia prednášok, tentokrát venovaných bezpečnosti a legislatíve. O tom, ako zabezpečiť viditeľnosť dronov pre prevádzkovateľov navigačných služieb a seba navzájom pomocou sieťovej a priamej diaľkovej identifikácie (NetworkID, DirectID) hovorili Lukáš Brchl z českej spoločnosti Dronetag a Rafał Słoń z poľskej spoločnosti Aerobits. Atraktívnou prezentáciou pokračoval Anton Sedlák z Horskej záchrannej služby, ktorý, okrem iného, ukázal, ako drony pomáhajú pri hľadaní stratených osôb v horskom a ťažko dostupnom teréne. Téme dohľadávania stratených osôb sa venoval aj Milan Uhrič zo Záchranného systému Slovensko, organizácie, ktorá tiež zapája drony do pátracích operácií.

Po obede, ktorý sa konal v priestoroch galérie a vďaka skvelému počasiu aj vonku pred budovou, pokračoval program ďalšími prezentáciami. Tie od Pavla Pecha zo Žilinskej Univerzity a Mareka Šubína z Prezídia Hasičského a záchranného zboru sa venovali úlohe dronov a ich efektivite pri monitorovaní požiarov a záchranných operáciách. Mário Malatinec z Veliteľstva vzdušných síl SR načrtol hrozby, ktoré drony prinášajú pre bezpečnosť štátu, spôsob zapojenia dronov pri vyšetrovaní leteckých nehôd, ako aj postup výcviku pilotov armádnych dronov.

Svojou prezentáciou o využití dronov pri záchranných akciách v horách zaujal aj Anton Sedlák z Horskej záchrannej služby

Obed a networking mohli prebiehať vďaka ideálnemu počasiu aj vo vonkajších priestoroch

Pre miernu zmenu programu vystúpil v tomto bloku aj Peter Fabo z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity A.Dubčeka. Vo svojom vstupe predstavil výskum využitia dronov pre monitoring počasia, ktorý fakulta realizuje v spolupráci s SHMÚ a SAV.

Zaujímavej témy zneužívania dronov pri preprave kontrabandu cez východnú hranicu sa zhostili Robert OdlerVincent Holubiczky z Akadémie policajného zboru v Bratislave. Posledná prezentácia druhého bloku bola venovaná poisteniu dronov, ktoré pripravuje spoločnosť Swell Financial Group, a.s a poisťovňa PREMIUM Poisťovňa (pobočka poisťovne z iného členského štátu), na konferencii zastúpení Silviou Špinderovou, Marcelom KoštomMartinom Zummerom.

3 Blok: Aplikácie UAS v priemysle a službách

Tretí blok otvoril Ondřej Vaněk z českej spoločnosti City-Air-Mobility, s.r.o., ktorý hovoril o aktuálnej téme Urban Air Mobility najmä v kontexte vzletových a pristávacích plošín v mestskom prostredí. Peter Halupka predstavil na konkrétnych príkladoch, ako v spoločnosti 3Gon Slovakia, s.r.o. dokážu pomocou dronov výrazne zefektívniť činnosti v oblasti poľnohospodárstva. Efektivita dronov bola leitmotívom aj prezentácií Mateja Červeňana (Terradron,s.r.o.) a Mateja Orosa (Geotronics Slovakia, s.r.o.), ktorí prezentovali viaceré značky profesionálnych dronov a ich účinnosť pri fotogrametrii a zbieraniu dát pomocou technológie LIDAR v geodézii a kartografii.

Bezpilotné prostriedky výrazne pomáhajú aj pri monitoringu energetických sietí, ako konkrétne, predstavil Darius Kozmas z Východoslovenskej distribučnej, a.s. Drony sú tiež ideálni pomocníci pri kontrolách plynových potrubí, čo vo svojej prezentácii priblížil Michal Ševera zo spoločnosti UAVONIC, s.r.o.

Mgr. Matej Červeňan vysvetlil vo svojom vstupe výhody a nevýhody fotogrametrie a LIDARu

Rastislav Sopko z Asociácie Mám Dron spolu s moderátorom Jánom Mečiarom pri losovaní tomboly

4 Blok: Výskum a vývoj

Posledný tematický blok konferencie sa venoval výskumným a vývojovým projektom najmä na Slovensku v Čechách. Európsky projekt SESAR SAFIR-MED, zameraný na prepravu zdravotníckeho materiálu, predstavil Milan Rollo z AgentFly Technologies,s.r.o.

Úplné využitie dronov zabezpečí až ich autonómny pohyb bez priamej pilotáže. Výskum takýchto technológií v kontexte ich aplikácii v praxi priblížil účastníkom konferencie Jozef Rodina zo spoločnosti Airvolute, s.r.o. Špeciálne UAS pre inštaláciu plašičov vtáctva na vedenie vysokého napätia a upútaný dron umožňujúci okrem iného i video monitoring a šírenie signálu napríklad pri záchranných operáciách predstavil Ákos Haramia zo spoločnosti Aliter Technologies, a.s.

Zaujala aj prednáška Jana Bednářa z ČVUT Praha, kde sa vo viac ako 40 člennom tíme Multi-robotické systémy venujú mnohým výskumným projektom, napríklad vývoju roja dronov, ktoré dokážu koordinovane vykonávať rôzne operácie, či vývoju špeciálneho hasičského dronu. Záverečnej prezentácie sa zhostil Eduard Mráz zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý predstavil projekt UAVLIFE zameraný na využitie dronov v boji proti pandémii Covid-19.

4 Blok: Výskum a vývoj

Posledný tematický blok konferencie sa venoval výskumným a vývojovým projektom najmä na Slovensku v Čechách. Európsky projekt SESAR SAFIR-MED, zameraný na prepravu zdravotníckeho materiálu, predstavil Milan Rollo z AgentFly Technologies,s.r.o.

Úplné využitie dronov zabezpečí až ich autonómny pohyb bez priamej pilotáže. Výskum takýchto technológií v kontexte ich aplikácii v praxi priblížil účastníkom konferencie Jozef Rodina zo spoločnosti Airvolute, s.r.o. Špeciálne UAS pre inštaláciu plašičov vtáctva na vedenie vysokého napätia a upútaný dron umožňujúci okrem iného i video monitoring a šírenie signálu napríklad pri záchranných operáciách predstavil Ákos Haramia zo spoločnosti Aliter Technologies, a.s.

Zaujala aj prednáška Jana Bednářa z ČVUT Praha, kde sa vo viac ako 40 člennom tíme Multi-robotické systémy venujú mnohým výskumným projektom, napríklad vývoju roja dronov, ktoré dokážu koordinovane vykonávať rôzne operácie, či vývoju špeciálneho hasičského dronu. Záverečnej prezentácie sa zhostil Eduard Mráz zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý predstavil projekt UAVLIFE zameraný na využitie dronov v boji proti pandémii Covid-19.

Výstupy konferencie

Konferencia DRONTEX 2022 ponúkla bohatú nádieľku odborných prezentácií zameraných na bezpilotné technológie a ich prínos pre spoločnosť, ale taktiež načrtla bezpečnostné výzvy, ktoré je potrebné riešiť tak na Slovensku, ako aj v celej EÚ. Z úvodných blokov o manažmente UAS operácií takpovediac „trčala“ téma potreby komplexného systému manažmentu dronov, ktorý nielen zaručí bezpečnosť vzdušného priestoru, ale aj otvorí dvere pre rozvoj celkom novej oblasti leteckých služieb vykonávaných dronmi.

Mnohé prezentácie podčiarkli úlohu dronov pri prácach prospešných v rámci štátnej správy a efektivitu bezpilotných technológií v priemysle, ktorá sa prejavuje ich čoraz častejším využívaním. V neposlednom rade konferencia DRONTEX predstavila zaujímavé výskumné projekty, ktoré posúvajú hranice možného na inú úroveň.

Bodka na záver

Za Asociáciu Mám Dron sa ešte raz chceme poďakovať partnerom a všetkým ľudom, ktorí nám pomohli zrealizovať toto podujatie. Pozitívne reakcie od účastníkov a partnerov svedčia o tom, že konferencia mala svoj význam a nám ako organizátorom dodávajú motiváciu pre prípravu ďalšieho ročníka. Realizáciou DRONTEXu sme taktiež hodili pomyselný kameň do slovenskej stojatej dronovej vody a veríme, že kruhy ktoré sme na nej takto vytvorili, sa dostanú až k brehom inštitúcií a štátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za to, ako bezpilotná prevádzka a pravidlá používania dronov na Slovensku vyzerajú dnes a ako budú vyzerať o niekoľko rokov. 

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

V súčasnosti  ponúka Aerobits integráciu „odpovedača“ HoD v slovenskom UTM riešení MamDron. Táto integrácia umožňuje sledovanie polôh dronov v reálnom čase na území a vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky prostredníctvom LTE technológie.

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.

Inštruktor lietania s dronmi Adam Kacvinský zo spoločnosti APROP sa v jeho príspevku vyjadruje k téme relevantného zdroja informácií, ktorý poskytne používateľom dronov všetky potrebné údaje pre ich činnosť.