Mám Dron

Letecké taxíky a doručovanie tovaru dronmi – nová úroveň mestských služieb je za rohom

Pri predstave, že nad hlavami ľudí v meste prelietavajú drony vezúce pasažierov a doručujúce pizzu až ku dverám by sa mohlo zdať, že ide o fikciu zo sci-fi filmu. Pri bližšom pohľade na technologický vývoj a debaty na odborných leteckých fórach je však jasné, že táto predstava sa postupne stáva realitou.

Mestská letecká mobilita

Agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), ktorá v Európskej Únii nastavuje pravidlá pre civilné letectvo a bezpilotnú prevádzku očakáva, že mestská letecká mobilita (Urban Air Mobility – UAM) sa začne uplatňovať v niektorých členských štátoch v horizonte 3 až 5 rokov. V prvej etape sa predpokladajú testovacie prevádzky lietadiel s kolmým vzletom a pristátím (Vertical take-off and landing – VTOL), ktoré môžu slúžiť na prepravu tovaru alebo cestujúcich a taktiež preprava tovaru a materiálu (napríklad zdravotníckeho) dronmi po určených vzdušných trasách. Ďalšia fáza počíta s využitím rôznych úrovní autonómnosti, teda nahradenie pilota konkrétneho stroja operátorom obsluhujúcim väčšie množstvo dronov alebo umelou inteligenciou.

Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristávaním

Práve do segmentu VTOL lietadiel natieklo za posledných niekoľko rokov veľké množstvo investícií, čo sa prejavilo vo zvýšenom počte spoločností vyvíjajúcich pilotované drony a ich súčasti a taktiež prípravou legislatívnej pôdy na úrovni štátov a štátnych zoskupení. 

Technologickými výzvami boli (a sú) najmä výdrž batérie (väčšina VTOL lietadiel sú na elektrický pohon – eVTOL), hlučnosť a samozrejme bezpečnosť. Dôkazom toho, že viacerým firmám sa už podarilo dosiahnuť vysoký level efektívnosti a bezpečnej prevádzky, je stúpajúci počet projektov, ktoré získali licenciu od príslušných leteckých úradov.

Investície uskutočnené na trhu electric vertical take-off and landing (eVTOL) od roku 2009 do 2021. Zdroj: www.statista.com

„Pre úspešné prevádzkovanie mestských leteckých služieb je potrebná súhra jasných legislatívnych pravidiel, štandardizovaných informačných systémov manažmentu takejto prevádzky a technológií umožňujúcich bezpečné a nákladovo efektívne lety. Všetky tieto procesy musia byť zároveň integrované do existujúcej prevádzky civilného letectva tak, aby sa zachovali vysoké bezpečnostné štandardy,“ povedal Ondřej Vaněk, CEO českej spoločnosti City-Air-Mobility,s.r.o.

Doručovanie tovaru dronmi

Napriek tomu, že viaceré významné spoločnosti obmedzili vývoj programov dronových doručovacích služieb, tento segment sa stále pohybuje po stúpajúcej krivke. Takzvané last-mile-delivery, kedy drony doručujú tovar zákazníkom priamo až pred dvere, už funguje vo viacerých mestách v Austrálii a Spojených štátoch. Drony tiež dokazujú svoju užitočnosť pri preprave zdravotníckeho materiálu do ťažko dostupných miest, čo sa už viac rokov deje v niektorých afrických štátoch. Napriek nesporným výhodám drone-delivery sa stále skúma efektívnosť a bezpečnosť týchto služieb v husto zaľudnenom mestkom prostredí. Je však len otázkou času, kedy sa prvé prevádzky objavia aj v niektrom z členských štátov EÚ.

Urban Air Mobility ako jedna z tém na konferencii DRONTEX 2022

Pri využívaní dronov a VTOL lietadiel v mestskom prostredí je potrebné vyriešiť mnohé výzvy. Jednou z nich je aj určenie vlastností vzletovej a pristávacej plošiny (Vertiport), ktorá zároveň môže slúžiť pre dobíjanie batérií. Bližšie o tom porozprával Ondřej Vaněk vo svojej prezentácii na konferencii DRONTEX, ktorá sa uskutočnila 20. Októbra 2022 v Piešťanoch. Záznam z jeho prezentácie si môžete pozrieť aj na našom Youtube kanáli.

„Každý let dronu/VTOLu začína vzletom a končí pristátím. Na to, aby tieto fázy letu boli bezpečné aj v urbanizovanom prostredí, je potrebné definovať typ a charakter miest a budov, ktoré budú vhodné pre štart a pristátie, určiť letové trasy a koridory v závislosti od existujúcej leteckej prevádzky a v neposlednom rade zaručiť bezpečnosť takýchto operácií pomocou moderných technológií a určenia kompetencií všetkých zainteresovaných strán,“ dodal Ondřej Vaněk.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Marek Náhlik, CEO spoločnosti R-SYS, sa vo svojej prezentácii na konferencii DRONTEX 2022 venoval konceptu autonómnej vzdušnej prepravy pomocou dronov, VTOL a lietadiel s hybridným pohonom. Aké výzvy a benefity tento segment prinesie? Aj to sa dozviete sa v článku, ktorý sumarizuje jeho prezentáciu z konferencie.

Konferencia DRONTEX otvorila viacero tém týkajúcich sa dronov, ich efektívneho využívania v priemysle a službách, ale zároveň poukázala na bezpečnostné výzvy, ktoré sa spájajú s bezpilotnou prevádzkou. Ako prebiehala konferencia si môžete prečítať v našej reportáži.

Prečítajte si zaujímavý článok nášho kolegu Pavla Serbína, ktorý v texte vyjadruje svoj názor na Urban Air Mobility v kontexte navštívenej konferencie Amsterdam Drone Week 2022.