Mám Dron

Novinky zo sveta dronov

Okrem dobrovoľníkov a vrtuľníkov pomáhajú záchranným tímom v hľadaní nezvestných osôb aj drony vybavené optickými kamerami, termovíziou a umelou inteligenciou. Na Slovensku ich pri pátracích akciách používa aj združenie HAKA, ktoré je partnerom OZ Mám Dron. ktoré

Televízna a filmová tvorba získala vďaka dronom celkom nové možnosti nakrúcania. Okrem leteckých záberov sa drony používajú pre rôzne typy dynamických záberov. Viac o ich použití v tomto odvetví sa dozviete aj z nášho rozhovoru s televíznym režisérom Romanom Maturkaničom.

Fotogrametria umožňuje získavať 3D modely oblastí a objektov z 2D fotografií. Prečítajte táto technológia funguje a akú úlohu pri získavaní geografických dát zohrávajú bezpilotné prostriedky!

Geodézia a kartografia sú ďalšie oblasti, ktoré využívajú drony pre efektívny zber údajov. O tom akú úlohu hrajú bezpilotné prostriedky pri získavaní geografických dát sme sa porozprávali s Robertom Strakom zo spoločnosti Skymove.

Využitie dronov v energetike

Drony vybavené citlivou kamerou a termovíziou sa čoraz častejšie používajú v energetickom priemysle. Pomáhajú pri efektívnejších inšpekciách energetických zariadení, šetria náklady a čas kontroly. Ako fungujú inšpekcie pomocou dronov a kde všade sa v energetike používajú sa dozviete z nášho článku.

OZ Mám Dron sa zúčastnilo na konferencii driving.digital 2021. Tento ročník sa zameriaval na odborné prednášky a moderované diskusie na tému inteligentnej dopravy a rozvoja dopravnej infraštruktúry v zmysle využitia moderných technológií.

Pre účely spoločného cvičenia policajtov, záchranárov, dobrovoľných hasičov a Slovenskej pátracej služby pri obci Soblahov, sme v systéme MamDron vytvorili dočasnú no-drone zónu.

Počas návštevy svätého otca Františka, ktorá sa uskutoční 12-15 septembra, budú v miestach jeho prítomnosti platné bezletové zóny pre drony. Tie budú dostupné aj v aplikácii MamDron.

Drony duručujú defibrilátory

Pri záchrane života pri infarktoch rozhoduje každá sekunda. Pre skrátenie času doručenia defibrilátora sa vo viacerých krajinách používajú drony. Prečítajte si o konkrétnych projektoch, ktoré testovali donášku defibrilátora pomocou UAV.

Drony našli svoje uplatnenie už aj pri procese zvanom Cloud seeding. Táto technológia umožňuje umelé vyvolanie dažďových zrážok v extrémne suchých oblastiach a pomáha poľnohospodárom vyrovnať sa s nepriazňou počasia.