Mám Dron

Využitie dronov v energetike

Pri inšpekciách v energetike sa často kontrolujú rozsiahle oblasti alebo výškovo ťažko dostupné zariadenia. Preto sa čoraz častejšie využívajú bezpilotné letecké systémy (UAV), ktoré vďaka pomerne jednoduchej manipulácii vo výškach a vývoju rôznych druhov senzorov dokážu zabezpečiť presnejšie výsledky za kratší čas a menšie náklady.  Oblasti využitia UAV v energetike sú veľmi široké, v tomto texte sa pozrieme na tie najbežnejšie.

Tepelné rozvody a potrubia

Diaľkové potrubné systémy dodávajú rôzne médiá s teplotou, ktorá je odlišná od okolia. Drony vybavené termokamerou sú schopné zachytiť tepelné úniky zapríčinené chybou v izolácii potrubia, ako aj iné mechanické poškodenia. Okrem rozvodov nad úrovňou zeme môžu UAV v niektorých prípadoch identifikovať aj netesnosti v podzemných potrubiach. Merače tlaku a iné vstavané meracie systémy nedokážu spoľahlivo pokryť všetky kritické miesta a ich prevádzka je finančne nákladná. Bezpilotné prostriedky sa preto ukazujú ako efektívne a výhodné riešenie. Termovízia na drone zaznamená aj netesnosti na vnútornej izolácii, ktoré nie sú viditeľné pre bežnú kameru. V prípade poškodenia podzemných potrubí s horúcou vodou dokážu drony s termokamerou rýchlo lokalizovať miesto poškodenia.

Kontrola vysokého napätia

Distribúciu elektrickej energie zabezpečuje zložitá sieť nadzemných a podzemných vedení, transformátorov a spotrebičov. Vplyvy počasia a opotrebenie materiálov spôsobujú závady a možné problémy, ktorým je možné predchádzať pravidelným technickým auditom. Výhod použitia UAV pri kontrole siete vysokého napätia je hneď niekoľko:

  • Pri kontrole nie je nutné odstaviť zariadenie.

Naopak, pre dosiahnutie exaktnejších výsledkov je dobré, ak je zariadenie v plnej prevádzke. Takéto kontroly sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečila plynulosť dodávok elektrickej energie.

  • Skrátený čas inšpekcie.

Pokiaľ pravidelné pozemné hliadky pri bežnej údržbe nájdu poškodenia, ktoré sú na ťažšie dostupných miestach, pomocou dronu rýchlo získajú bližšiu predstavu o rozsahu a povahe poškodenia.

  • Zvýšenie bezpečnosti zamestnancov.

Tradičná inšpekcia energetických sústav sa vykonáva pomocou lán, zdvižných plošín a žeriavov. Vďaka dronom už pracovníci energetických spoločností nemusia liezť na stĺpy vysokého napätia, aby zistili miesta a rozsah poškodení .

  • Šetrenie nákladov.

V porovnaní s tradičnou leteckou kontrolou sústavy vysokého napätia je použitie dronov mnohonásobne lacnejšie a presnejšie.

Drony a fotovoltaika

UAV systémy sa taktiež využívajú pre termodiagnostiku solárnych elektrární. Drony vybavené termokamerou dokážu za krátky čas zmonitorovať veľké plochy so solárnymi panelmi a lokalizovať chybné miesta. Tie sú vďaka veľkým teplotným rozdielom pomocou termokamery jasne viditeľné. Prevádzkovatelia solárnych elektrární tak môžu minimalizovať úniky pri výrobe elektrickej energie a zefektívniť proces kontroly stavu solárnych panelov. 

Inšpekcia a čistenie veterných turbín

Veterné turbíny na mori aj na súši sú často vystavované rozmarom počasia. Krupobitia, blesky, dážď, soľ, či prach sa postupne podpisujú na kvalite turbín a iných súčastí veterných energetických sústav. Aby spĺňali kvalitatívne požiadavky, musia taktiež prechádzať pravidelnými inšpekciami. Tie boli pomocou žeriavov a lán časovo náročné a prinášali nekomplexné dáta. Zapojením dronov a softvérov na spracovanie údajov sa tento čas významne skrátil. Jeden dron momentálne dokáže vykonať prehliadku veternej turbíny za 15-20 minút a za jeden deň zvládne zozbierať dáta z 10-30 turbín.  Kontrola pomocou UAV poskytuje vizuálny a termografický obraz stavu viacerých komponentov.

Spoločnosť Nearthlab do inšpekcií veterných elektrární zapája autonómne systémy s využitím umelej inteligencie. Táto technológia umožňuje dronu určiť stred turbíny a tvar listov a snímanie vykonáva automaticky, pričom dokáže odhaliť aj minimálne poškodenia od 0,3mm. Dron automaticky udržuje od turbíny bezpečnú vzdialenosť a každú sekundu urobí fotku s vysokým rozlíšením. Zozbierané dáta sa potom kompletizujú a vyhodnocujú v špeciálnom softvéri a výsledkom sú presné dáta o stave turbíny.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Spoločnosť R-SYS spolu s partnermi demonštrovala možnosti integrovaného ATM/UTM riešenia pre riadenie operácií vzdušných síl

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.