Mám Dron

BVLOS - Technológia zajtrajška

Pilotovanie dronov už zďaleka nie je len o zábave a vytváraní pútavých videí pre súkromné účely. Výhody malých bezpilotných systémov prekračujú pole hobby používateľov a nachádzajú uplatnenie v rôznych druhoch priemyslu a biznisu. Tomuto trendu sa prispôsobuje aj technologický vývoj, ktorý úspešne realizuje požiadavky komerčného využitia dronov. Jednou z nich je aj pilotovanie bez priameho vizuálneho kontaktu skrývajúce sa pod skratkou BVLOS. Toto riešenie umožňuje operátorovi lietať s dronom na väčšie vzdialenosti pričom jeho pohyb monitoruje na externej obrazovke, mobilnom zariadení, alebo pomocou špeciálnych okuliarov.

Rozdelenie pilotovania dronov podľa typu vizuálneho kontaktu

Pre poriadok si uveďme základnú terminológiu, s ktorou sa môžte stretnúť nielen v tomto článku, ale aj v mnohých ďalších materiáloch zaoberajúcich sa bezpilotnými prostriedkami: 

VLOS (Visual line of sight) je typ UAS (Unmanned aircraft system) operácie, pri ktorej pilot na diaľku udržuje nepretržitý vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom bez asistencie iných operátorov. Ide o najrozšírenejší typ použitia dronov. Pilotovi umožňuje vidieť dron v širokej vizuálnej perspektíve, prirodzene ho riadiť s ohľadom na prekážky a letové dráhy iných letiacich objektov, ako sú napríklad helikoptéry, teplovzdušné balóny, rogalá, či iné drony. 

EVLOS (Extended visual line of sight) je druh operácií, pri ktorých dron vizuálne kontroluje viacero osôb. Pokiaľ sa pilotovi vzdiali dron na väčšiu vzdialenosť neumožňujúcu vizuálny kontakt, túto úlohu prevezme ďalší vyškolený pozorovateľ (môže ich byť viac), ktorý komunikuje s pilotom. Ten tak dostáva potrebné informácie o lete a polohe dronu z pozície pozorovateľa, čím sa zvyšuje bezpečnosť letu. Pre tento typ operácií je potrebné špeciálne povolenie zodpovedného úradu. 

BVLOS (Beyond visual line of sight) je termín označujúci operácie za hranicou viditeľnosti. Namiesto priameho pozorovania ovláda pilot UAV (Unmanned aerial vehicle) pomocou prenosnej kontrolnej stanice (RPS), alebo statickej kontrolnej jednotky (GCS). Napriek tomu, že po tomto spôsobe použitia dronov rastie dopyt a mnohí výrobcovia už produkujú zariadenia pre BVLOS lety, legislatívne opatrenia vo viacerých krajinách lety bez vizuálneho kontaktu buď neumožňujú, alebo nastavujú prísne podmienky pre ich realizáciu.

Výhody lietania bez priameho vizuálneho kontaktu

Prevádzka BVLOS poskytuje oproti priamemu vizuálnemu kontaktu množstvo výhod. Vďaka menšiemu počtu fáz vzletov a pristaní je nákladovo a časovo efektívnejšia, a automatizácia si vyžaduje menej zásahov človeka. BVLOS lety tiež umožňujú ľahší prístup do vzdialených alebo nebezpečných oblastí, čo zefektívňuje prácu záchranárom, kartografom, alebo odborníkom v stavebnom priemysle.

Drony s BVLOS sa taktiež uplatnia pri zbere leteckých údajov na veľkú vzdialenosť, kde vedia nahradiť lietadlá či satelity. Nižšia nadmorská výška letu dronov ich robí ideálnymi na zhromažďovanie údajov vo vysokom rozlíšení. Niektoré operácie tiež potrebujú precíznejšiu kontrolu nad načasovaním zberu dát a lety s využitím dronov to umožňujú. 

Napriek nesporným benefitom sú s využitím tejto technológie spojené určité bezpečnostné obavy. Pilot dronu sa musí spoľahnúť len na zábery kamery z dronu, čím sa zužuje jeho pozorovací uhol. To môže viesť ku kolíziám s inými letiacimi objektmi, poškodeniu majetku, či osôb. Z tohto dôvodu lety BVLOS vyžadujú špeciálne teoretické a praktické školenia pilotov.

Ako to funguje?

Drony letiace za hranicou vizuálnej viditeľnosti sú riadené údajmi poskytovanými palubnými prístrojmi. Vyškolený pilot vidí na monitore kontrolnej jednotky všetky potrebné dáta a letové parametre zahrňujúce polohu, nadmorskú výšku, rýchlosť a smer letu, ako aj všetky relevantné údaje o technickom stave dronu. Obraz z kamery poskytuje operátorovi vizuálnu kontrolu dráhy letu a možnosť rýchlej reakcie na neočakávané situácie. Momentálny vývoj prevádzky bezpilotných lietadiel smeruje najmä k využívaniu autonómnych letov, kde sa cieľ a priebeh operácie naplánuje a naprogramuje vopred a počas letu dispečer sleduje jeho priebeh. Autonómne systémy sa testujú napríklad pri preprave tovaru, alebo v iných odvetviach, ktoré počítajú s koordináciou viacerých bezpilotných lietadiel v spoločnom vzdušnom priestore.  

Sú na slovensku možné BVLOS operácie?

Súčasná legislatíva na Slovensku lety bezpilotných prostriedkov bez vizuálneho kontaktu zatiaľ neumožňuje. Pre všetky typy operácií (hobby aj komerčné) platí pravidlo udržovania vizuálneho kontaktu alebo maximálnej horizontálnej vzdialenosti 1000m. Čo však zákon umožňuje sú EVLOS operácie, ktoré je možné vykonávať s povolením Dopravného úradu pri splnení všetkých podmienok.

Autor: Václav Michalčík

Podobné príspevky

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.