Mám Dron

Má informačný dronový systém význam?

V APROP-e sme boli v kontakte s tzv.“dronistami“ ešte dávno pred tým,  ako sa stalo komerčné lietanie s dronom oficiálne dostupné pre širokú verejnosť. Za moment, kedy sa to celé zlomilo považujeme zrušenie povinnosti mať priemyselnú previerku pre foto a video z dronu a taktiež zrušenie povinnosti  žiadať o povolenie leteckého snímkovania v roku 2019. Tieto archaizmy mali korene ešte v medzivojnovom období.

Mrzí nás, že legislatívna situácia, čo sa týka dronov, je u nás na Slovensku dnes ešte komplikovanejšia, ako to bolo napríklad minulý rok. Okrem legislatívy však vnímame ešte jeden, minimálne rovnako pálčivý problém. Je ním príliš zložitý spôsob  získavania informácií o možnosti využiť konkrétne územie pre lietanie s dronmi a ich dostupnosť.

Problematické zdroje informácií a ich zložitosť

Celý systém získavania informácií je pre bežného dronistu príliš zložitý. V množstve prípadov sa stáva, že bez špeciálneho kurzu pilot nie je schopný rozlíšiť  typ vzdušného priestoru a status jeho aktivácie a nepozná ani oblastné pravidlá lietania. Lieta, takpovediac „na punk“. S tým sa spája niekoľko rizík, ktoré bezpečnosti využívania vzdušného priestoru určite nepomáhajú. Svoje by o tom vedeli hovoriť riadiaci letovej prevádzky („dispečeri“), ktorí evidujú tieto incidenty v blízkosti veľkých letísk. Alebo niektorí piloti lietadiel, ktorí mali „tú česť“ zhliadnuť dron zo vzduchu, čo s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo v súlade so všetkými predpismi a dodržaním bezpečnej vzdialenosti.

Ďalším problémom je lietanie nad územím či snímanie objektov, nad ktorými drony nemajú čo hľadať. Stačí si otvoriť jednu z facebookových skupín dronistov – amatérov. Bežnými aktivitami je lietanie v národných parkoch, fotenie citlivých vojenských objektov, lietanie v noci pomocou „FPV“, dokonca vo vzdialenosti nad 1 km od operátora, či lietanie vo vzdušnom priestore, kde sa bežne nedostane lietadlo bez špeciálneho prístroja na určenie vlastnej polohy pre orgány riadenia letovej prevádzky (odpovedač), nie to ešte dron.

Pravidlá sú porušované na dennom poriadku. Hriešnikov z radov „dronistov“ môžeme z nášho pohľadu rozdeliť do 2 skupín. Na tých, čo to robia z nevedomosti a na tých, ktorí porušujú predpisy vedome. S vedomím porušovaním bezpečnosti v rámci využitia vzdušného priestoru nepomôže projekt občianskeho združenia ani žiaden dronový kurz. Tu pomôže iba zásah niektorej z autorít a dostatočné verejné povedomie o tom, že je možné dodržiavanie platných pravidiel nielen sledovať ale i trestať. Naopak s neznalosťou sa bojovať dá.

MamDron ako informačný dronový systém

Práve o lepšiu informovanosť a racionalizáciu procesov súvisiacich s lietaním s dronmi sa pokúša občianske združenie Mám Dron, ktorého súčasťou je aj projekt APROP. To pred niekoľkými dňami spustilo webovú aplikáciu na stránke s rovnakým názvom, ktorá môže s týmto problémom výrazne pomôcť.

Po registrácii do systému (nazamieňať si s registráciou podľa 2019/947 a 2019/945 !) a označení priestoru kde chce lietať, si pilot dronu jednoducho overí, či v danej oblasti nelieta iný dron a súčasne ho systém informuje o tom, či jeho zamýšľaný letový priestor nie je v konflikte s nejakou časťou riadeného alebo neriadeného vzdušného priestoru. Rovnako má aplikácia integrované aj dáta zo Štátnej ochrany prírody a upozorní pilota dronu, či jeho plánovaný letový priestor nazasahuje do nejakého chráneného územia.

Podľa posledných informácií sa do projektu zapojilo aj niekoľko slovenských miest (ako pilotné mesto napr. Trenčín), ktoré publikuje do aplikácie aj objekty a priestory na svojom území, kde dronové lietanie buď nie je povolené legislatívou (nemocnice, väznica…) alebo nie je bezpečné z pohľadu ochrany občanov, ich majetku a súkromia (materské a základné školy…). Všetky tieto informácie tak získate využitím jednoduchej aplikácie v smartfóne.

Technológia poskytovaná OZ Mám Dron pomáha  riešiť množstvo aktuálnych problémov „dronistov“, zjednodušuje prevádzku dronov a zvyšuje bezpečnosť využitia vzdušného priestoru na území Slovenska. Jej aktuálne najväčším nedostatkom je, že ide „len“ o snahu občianskeho združenia, ktorá nie je bohužiaľ podporená žiadnym z oficiálnych orgánov, ktoré by sa touto problematikou mali zo svojej podstaty zaoberať. Ide teda o neoficiálne informácie a služby.

Širšia integrácia tejto technológie, možno až na úroveň výmeny informácií o polohách a priestoroch činnosti  medzi dronovou komunitou a orgánmi riadenia letovej prevádzky, a/alebo posádkami napr. leteckej záchrannej služby, vyzerá byť ale v slovenských podmienkach beh na dlhú trať, čo je veľká škoda.

Ing.Adam Kacvinský – inštruktor lietania s dronmi, zakladateľ projektu Aprop

O projekte Aprop

Za posledné 3 roky Aprop vyškolil viac ako 200 certifikovaných pilotov dronov na Slovensku. Usporiadal niekoľko desiatok teoretických kurzov, praktických kurzov, ako aj špecifických kurzov mapovania a merania s dronmi. Aktívne komunikoval so stovkami ľudí, ktorí rozmýšľali nad hobby, či komerčným lietaním s UAV a pomohol im tieto činnosti zlegalizovať. Aktívne sa podieľal na zrušení nezmyselných dronových obmedzení a prináša aktuálne informácie z oblasti dronovej legislatívy pomocou blogov. Dnes prispôsobuje osnovy kurzov pre aktuálne potreby pilotov dronov a snaží sa o to, aby boli drony využívané pri práci zodpovedne, bezpečne a legálne.

 

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.