Mám Dron

Asociácia Mám Dron na seminári Dáta z dronu

Drony a prísušné softvéry pre spracovanie dát dokážu kartografom, geodétom, energetikom a enviromentálnym pracovníkom významne uľahčiť život. V porovnaní so zberom dát z vtáčej perspektívy pomocou vrtuľníkov a lietadiel majú drony veľkú výhodu v podobe jednoduchšej réžie a nižších nákladov a v porovnaní s niektorými pozemnými postupmi dosahujú väčšiu presnosť. Letecké práce s bezpilotnými prostriedkami a spôsob pracovania dát si okrem licencie pilota na diaľku vyžadujú aj praktické a teoretické zručnosti. Práve tie mohli získať účastníci seminára Dáta z dronu, ktorý organizovala spoločnosť Skymove. Keďže v Asociácii Mám Dron pravidelne sledujeme edukatívne aktivity v oblasti bezpilotného lietania, nemohli sme tam chýbať.

O Seminári Dáta z dronu

Dve troj-dňové školenia sa odohrali v termínoch 14-16.3 a 17-19.3 2022 v Liptovskom Jáne. Boli určené pre záujemcov, ktorí si chceli rozšíriť svoje skúsenosti s leteckými prácami o spôsoby získavania a spracovávania dát z dronu a tvorbu 3D modelov. Odborníci zo spoločnosti Skymove sa s účastníkmi akcie podelili o svoje vedomosti a skúsenosti pri zbere dát pomocou UAV a ich následné spracovanie pre oblasť geológie, geodézie, kartografie, krajinného plánovania a ochrany prírody.

Prvý deň

Prvý deň bol venovaný prednáškam o legislatíve pri používaní dronov, geodetickej príprave, efektivite postupov pri realizácii prác a prezentácii softvéru UgCS pre plánovanie a spracovanie dát. Účastníci seminára sa tiež dozvedeli užitočné technické informácie o konkrétnych bezpilotných systémoch štandardne používaných pri leteckých prácach.

Druhý deň

S kolegami z asociácie Mám Dron sme sa zúčastnili druhého dňa, počas ktorého inštruktori zo Skymove prezentovali letecké práce v teréne. Prvou praktickou ukážkou bol prelet nad určeným územím a skenovanie objektu – drevenej chaty – za účelom vytvorenia 3D modelu objektu pomocou fotogrametrie. (Viac o fotogrametrii si môžete prečítať v našom článku Čo je digitálna fotogrametria a ako sa pri nej využívajú drony. )

Použitý bol dron DJI Matrice 300 – moderný robotický systém určený pre profesionálne účely. Pred samotným letom bolo potrebné v softvéri nastaviť parametre letu, akými sú výška, trajektória, uhol kamier, či frekvencia snímkovania. Inštruktor Milan Straka nám vysvetlil a ukázal ako lietať nad objektom tak, aby sme získali dostatok potrebných dát na vytvorenie 3D modelu a to čo najefektívnejším spôsobom.

Po krátkej prestávke sme sa presunuli na blízke parkovisko a trávnatú plochu, ktorá poskytla ideálny priestor pre druhú ukážku. Videli sme, ako sa na dron pripevňuje LIDARový senzor, čo je potrebné spraviť pre kalibráciu zariadenia a prípravu dronu. Vopred naplánovanou misiou dronu bol zber dát nad určeným zalesneným územím. Práve vlny infračerveného svetla vysielané z LIDARu dokážu preniknúť aj cez stromy a vo výsledku poskytnúť presný model terénu. Misia (išlo o autonómny let – nie pilotovaný) trvala pribilžne 25 minút, ktoré sme využili na otázky a vzájomnú výmenu skúseností. Po ukončení ukážky sme sa presunuli na obed, po ktorom nasledovali prednášky o tom, ako získané dáta postprodukčne spracovať.

Okrem LIDARu sme so zvolením inštruktorov zo Skymove pred štartom pripevnili na dron aj malý senzor pre diaľkovú identifikáciu (modul idME od spoločnosti Aerobits), ktorý je určený pre vysielanie identifikačného čísla dronu, informácií o jeho polohe ako aj polohe operátora (miesta odkiaľ dron vzlietol). Zámerom bolo prezentovať ako takýto externý modul funguje a vytvoriť obrazový materiál pre článok a video, ktoré o tejto téme v asociácii pripravujeme. Externý modul spoľahlivo fungoval a o výsledky tohoto pokusu sa podelíme neskôr na našich komunikačných kanáloch.

Externý modul pre diaľkovú identifikáciu Aerobits idME+

Tretí deň

Posledný deň sa niesol v znamení hodnotenia výstupov a výpočtov z predošlého dňa, individuálnej práce s dátami pre príklady z praxe. Po kolečku záverečných otázok a diskusii sa trojdňový seminár ukončil odovzdávaním certifikátov o absolvovaní školenia.

Rozhovor

Počas podujatia sme mali možnosť porozprávať sa s niektorými účastníkmi školenia. Akciu vnímali veľmi pozitívne, keďže školenia tohoto typu sú na Slovensku vzácne. Využívanie dronov pre rôzne typy inšpekcií v energetike, vodohospodárstve, či pri tvorbe máp a 3D modelov môže byť pri dostatočných skúsenostiach a vedomostiach veľmi efektívne.  Seminár Dáta z dronu práve takéto skúsenosti sprostredkoval. O tom, ako vnímal toto podujatie, sme sa opýtali Milana Straku zo Skymove: 

  1. Ako vznikla myšlienka usporiadať seminár Dáta z dronu?

Myšlienka odráža naše dlhodobé úsilie vzdelávať v tejto téme ľudí, ktorí by mohli benefitovať z dát z dronu. Vďaka podpore MIRRI nám bolo umožnené zorganizovať tento seminár, kde sme pozvali zástupcov rôznych štátnych aj neštátnych inštitúcií aby sme im odprezentovali, ako si sami alebo s pomocou profesionálov môžu vyhodnocovať dáta pre svoje potreby.

  1. Akú ste mali spätnú väzbu od účastníkov školenia?

Výbornú, všetci účastníci si akciu pochvaľovali a považujú ju za prínosnú pre ich odvetvie.

  1. Plánujete v budúcnosti zorganizovať ďalší ročník seminára?

Uvidíme, či sa nájde v našom nabitom kalendári priestor a financie, ale pravdepodobne áno.

  1. Ako vnímate oblasť profesionálneho využitia bezpilotných systémov na Slovensku?

Tak ako všade na svete, aj na Slovensku sa profesionálne využitie bezpilotných systémov pomaly dostáva do povedomia verejnosti. Už to nie je iba o robení pekných fotografií z dovolenky ale vnímame, že drony používajú aj policajti, hasiči alebo poľnohospodári. Rozvoj napreduje neustále, je len na nás, aby sme na Slovensku nezaspali dobu a naskočili na vlnu pokroku.

V mene asociácie Mám Dron ďakujeme Milanovi za rozhovor aj pozvanie na túto podnetnú akciu. Veľa sme sa naučili a videli ako funguje získavanie dát z dronu v teréne. Zdieľanie vedomostí a skúseností v oblasti bezpilotných technoplógií a ich využitia v praxi má zmysel a význam pre celú dronovú komunitu, jej profesializáciu a vývoj dronovej ekonomiky na Slovensku. Pre nás to bola zaujímavá skúsenosť a veríme, že podobných akcií bude na Slovensku čoraz viac.

O Skymove

Spoločnosť Skymove sa dlhodobo špecializuje na letecké práce, geodéziu a geoinformačné systémy. S licenciou na výkon leteckých prác na Slovensku a v Čechách ponúka profesionálne služby v mapovaní, skenovaní, meraní a spracovaní priestorových dát. Okrem poskytovania profesionálnych leteckých UAV služieb, ponúka spoločnosť aj odborné školenia a pokročilú GIS platformu.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.