Mám Dron

Drony pomáhajú pri záchranných operáciách aj na Slovensku

Tak ako v priemysle a službách, drony nachádzajú svoje nezastupiteľné miesto aj pri záchranných operáciách. Často skloňované výhody UAS (Unmanned Aerial System), akými sú efektivita pri získavaní dát, ekologický prístup a šetrenie nákladov, tu získavajú celkom iný rozmer, keďže ide o záchranu ľudských životov. O tom, ako bezpilotné prostriedky pomáhajú slovenským záchranným zložkám pri SAR misiách (Search And Rescue), boli aj viaceré prednášky na konferencii DRONTEX 2022. Sumár a výstupy z prezentácií prinášame v tomto článku.  

Prečítajte si tiež: Drony pomáhajú aj pri hasení požiarov

Dohľadávanie stratených osôb v praxi

Na Slovensku je niekoľko organizácií a občianskych iniciatív, ktoré sa venujú dohľadávaniu stratených osôb. Jednou z nich je aj občianske združenie Záchranný Systém Slovensko (ZSS), ktorého predseda, Milan Uhrič, vo svojej prezentácii na konferencii DRONTEX 2022 vysvetlil úlohu dronov pri činnosti ich združenia.

ZSS pôsobí na Slovensku od februára 2021 a so svojim tímom dobrovoľníkov pomáhajú pri hľadaní nezvestných osôb najmä na západnom Slovensku. Drony, ktoré majú vo svojej technickej výbave, berú ako ďalší senzor, ktorý im poskytuje vizuálne a termovízne dáta. Tie, spolu s výstupmi z iných prostriedkov, pomáhajú zvýšiť situačné povedomie a optimalizovať taktiku zásahu. Pozitívne skúsenosti majú najmä so zapojením dronov s termovíznou kamerou.

„Pokiaľ sa napríklad lúka preskúma pomocou pešieho tímu, prípadne psovodov a zároveň aj dronom s termovíziou, je možné s veľkou pravdepodobnosťou vylúčiť, že sa tam nachádza nezvestná osoba,“ uviedol Milan Uhrič vo svojej prezentácii. Zároveň však poukázal na niektoré mýty a nesprávne postupy, ktoré môžu viesť k chybným záverom: „Bežný dron je obmedzený svojim využitím.  Preto vidíme, že je veľmi nebezpečné, ak niekto prehlási nejakú oblasť alebo pridelený sektor za prepátraný len takýmto dronom.“

ZSS disponuje viacerými dronmi od DJI zo série Consumer aj Enterprise a taktiež podvodným dronom Chasing Dory. Spolu s ostatným vybavením sú súčasťou systému riadenia incidentu – ICS (Incident Command System), ktorý využíva všetky prostriedky s cieľom ich efektívneho nasadenia pri konkrétnej situácii. Počas pátracích akcií pilot riadi dron v teréne a komunikuje s operátorom sledujúcim zábery z dronu vo veliteľkej dodávke.  Za hlavné výhody dronov sa pri pátracích akciách považuje ľahšia dostupnosť (v porovnaní s helikoptérou, či lietadlom), a efektívne získavanie dát z optickej a termovíznej kamery. Obmedzujúcim faktorom je výdrž batéria (najmä v zime) a potreba jej častej výmeny.

Pohľad z dronu z optickej kamery

Pohľad z dronu z termokamery

Výskum optimalizácie využitia dronov pri SAR operáciách

Odborný asistent na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity, Pavol Pecho, predstavil na konferencii DRONTEX 2022 výskumný projekt, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť efektivitu SAR operácií. Výskum je zameraný na optimalizáciu nasadenia dronov s pevným krídlom pri záchranných misiách. V porovnaní s multi-koptérami umožňujú UAV (Unmanned Aerial Vehicle) s pevným krídlom väčšiu výdrž a dlhší dolet, takže za kratší čas dokážu zmonitorovať väčšie územie. Ich autonómne nasadenie počíta s oblastným centrom riadenia, ktoré zabezpečuje komunikáciu a pripojenie na dlhšie vzdialenosti.

„Zameriavame sa na to, aký typ polygónu je najviac optimálny, respektíve ktorý typ polygónu najviac šetrí najmä čas a energetickú náročnosť danej misie vzhľadom na orografické podmienky, prekážky terénu, letových priestorov, alebo na zmenu pooveternostných vplyvov,“ priblížil zameranie výskumu Pavol Pecho.

Optimalizácia sa netýka len nastavenia ideálnej trasy a pohybu dronu, ale aj ďalších parametrov, akými sú použitie akumulátorov, senzorov, nastavenie letovej výšky, rýchlosti, či sklonu kamery s ohľadom na charakter terénu.

Na základe spolupráce s Hasičským a záchranným zborom SR, ktorý výskumnému tímu poskytol dáta z konkrétnej pátracej akcie, bol vytvorený model riešenia danej situácie, ktorý vďaka optimalizovaným nastaveniam dokázal zredukovať čas letu dronu (pri rovnakej prehľadanej ploche) až o 55%. Keďže pri záchrane života rozhodujú často minúty, takáto optimalizácia môže výrazne ovplyvniť úspešnosť záchrannej misie.

Monitoring a hasenie požiarov s pomocou dronov

Približne každých 15 minút vznikne na Slovensku udalosť, kedy zasahujú príslušníci Hasičského záchranného zboru (HaZZ). Na konferencii DRONTEX 2022 to vo svojej prezentácii uviedol veliteľ čaty HaZZ Marek Šubín. Ide o požiare, dopravné nehody, technické zásahy, živelné pohromy a pri všetkých týchto udalostiach je potenciál zapojenia dronov. HaZZ má na riadenie a používanie štátnych bezpilotných lietadiel momentálne vyškolených 24 príslušníkov. Drony majú rozmiestnené v Bratislave, Zvolene a Prešove. Keďže ich počet je obmedzený, primárne sa využívajú  na dlhotrvajúce mimoriadne udalosti ako podpora pre veliteľa zásahu. V roku 2021 drony využili pri 280-tich udalostiach, v roku 2022 (október) ich bolo približne 160.

„Veliteľ zásahu vie vďaka dronom získať iný pohľad na udalosť, vie si dopredu stanoviť primárne ciele, určiť rozmiestnenie síl a prostriedkov, či identifikovať primárne nebezpečenstvá pre zasahujúcich príslušníkov,“ upresnil vo svojej prezentácii Marek Šubín.

Na základe prieskumu vykonaného dronom môžu hasiči zistiť dynamiku a smer šírenia požiaru, určiť miesta ohnísk, či zmenu stavu konštrukcií. Výstupy z dronu tiež slúžia pre dokumentáciu mimoriadnych udalostí pre orgány činné v trestnom konaní, zisťovanie príčin vzniku požiarov a pre PR účely HaZZ.  Keďže HaZZ vníma drony ako revolučný prostriedok umožňujúci zlepšiť situačné povedomie pri mimoriadnych situáciách, v budúcnosti má ambíciu doškoliť ďalších pilotov, rozšíriť flotilu dronov a zriadiť mobilné operačné strediská v každom krajskom riaditeľstve.

Praktické nasadenie dronov v Horskej záchrannej služby

Drony sú už bežnou výbavou aj Horskej záchrannej služby (HZS). Tá sa okrem záchranných činností vo všetkých pohoriach na Slovensku podieľa aj na pátraní po nezvestných osobách v horskom teréne. Ako zdôraznil Anton Sedlák na konferencii DRONTEX 2022,  HZS využíva drony aj pre potreby školiaceho strediska a strediska lavínovej prevencie. Práve vďaka zapojeniu bezpilotných prostriedkov dokázali od roku 2018 mapovať lavínové dráhy a digitalizovať lavínový kataster.

Pomocou dronu je možné zistiť kde je koľko snehu, ako je distribuovaný, a na základe týchto dát nastaviť stupeň lavínového nebezpečenstva v jednotlivých oblastiach. Výstupy z dronov taktiež pomáhajú školiacemu stredisku s analýzou lavínových nehôd a pri vedeckej činnosti. Verejnosť môže aktuálne informácie o stave snehovej pokrývky a lavínovom nebezpečenstve získať na webstránke www.laviny.sk

Pri záchranných operáciách a pátraní po nezvestných osobách využívajú horskí záchranári mobilnú mapovaciu jednotku. Auto s dronmi a inou potrebnou technikou sa dokáže rýchlejšie dostať do horských oblastí. „Asistujeme pri záchranných činnostiach, vieme predbehnúť záchranárov, povedať im, aké sú tam podmienky, lokalitu zablúdených alebo zranených osôb a vieme im podávať čerstvé informácie v priebehu záchrannej akcie,“ spresnil Anton Sedlák.

Drony nachádzajú uplatnenie aj pri monitoringu stavu turistických chodníkov v horských oblastiach a tiež pri sledovaní biohazardov – nový problém súvisiaci s klimatickými zmenami. Ide napríklad o skalné rútenia, skalné lavíny a iné hazardy, ktoré pôsobia na ľudí v horských oblastiach.

Pre demonštráciu efektívnosti bezpilotných prostriedkov pri pátraní v horách spomenul Anton Sedlák konkrétne hľadanie nezvestnej osoby v Masíve prostredného hrotu. Trom dronom trvalo približne tri hodiny, kým oblasť preskúmali, zatiaľ čo pozemným jednotkám by, vzhľadom na náročnosť terénu, trvalo prepátranie rovnakej oblasti až 2 dni.

Odborníci z HZS sa často zúčastňujú aj na medzinárodných konferenciách, na ktorých sa čoraz častejšie objavujú témy týkajúce sa dronov a ich využitia v podmienkach SAR. Aj to svedčí o veľkom prínose, ktoré tieto technológie prinášajú pre záchranné operácie.

Záver

Konferencia DRONTEX 2022 odkryla cez prezentácie odborníkov potenciál dronov pri záchrane životov. Ukázala, že na Slovensku sa už tieto technológie využívajú a prinášajú mnohé benefity. Zároveň, aj vďaka konferencii DRONTEX a iným podujatiam, akým bol narpíklad SAR workshop spoločnosti UAVIS, vznikajú nové spolupráce medzi občianskymi združeniami, štátnymi organizáciami, súkromnými firmami a akademickou obcou, ktoré majú za cieľ zlepšovať činnosť záchranných zložiek a zefektívňovať taktiku záchranných operácií.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Drony sú užitoční pomocníci pri záchranných operáciách po povodniach, zemetraseniach, požiaroch a iných pohromách. Okrem monitoringu rozsahu škôd sa využívajú pri hľadaní nezvestných osôb, či dodávkach zdravotníckeho materiálu do postihnutých oblastí.

Mnohí používatelia dronov nerešpektujú ochranu prírody. Prečítajte si ako môžu drony negatívne vplývať na krehkú rovnováhu chránených živočíchov v Tatrách a iných chránených územiach.

V zdravotníctve nachádzajú drony svoje uplatnenie najmä pri donáške liekov, vakcín a iného zdravotníckeho materiálu a pri záchranných operáciách. Prečítajte si o konkrétnych projektoch v rôznych častiach sveta, kde sa UAV už aktívne využívajú v zdravotníckej infraštruktúre.