Mám Dron

Novinky zo sveta dronov

Jedným z odvetví, kde drony nachádzajú uplatnenie čoraz častejšie, je poľnohospodárstvo. V mnohých činnostiach rastlinnej a živočíšnej výroby dokážu zastúpiť človeka, efektívne zbierať potrebné dáta, minimalizovať čas a šetriť prostriedky.

Ing.Ľubomír Krupár - predseda LERMAS, sa v článku vyjadruje k benefitom informačného systému MamDron z pohľadu leteckých modelárov a hovorí o prínose ich Asociácie v zmysle spätnej väzby pre rozvoj tohto systému.

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.

V súčasnosti sa drony začínajú využívať vo väčšej miere v rôznych odvetviach. Jedným z nich sú aj železnice a správa železničnej infraštruktúry, kde použitie dronov dokáže zaistiť väčšiu bezpečnosť, úsporu času, a kvalitu výstupných dát.

Inštruktor lietania s dronmi Adam Kacvinský zo spoločnosti APROP sa v jeho príspevku vyjadruje k téme relevantného zdroja informácií, ktorý poskytne používateľom dronov všetky potrebné údaje pre ich činnosť.

Pokiaľ sa na Slovensku ešte stále boríme s definovaním úplne základných pravidiel pre lietanie s dronmi, Európou už rezonuje téma U-space. Pre nás doslova sci-fi, pre okolitý svet viac-menej každodenná realita.

Globálny trh s komerčnými dronmi zaznamenal v roku 2016 110 000 predaných zariadení. Vďaka intentívnemu technologickému vývoju na poli UAV zariadení a zvyšujúcemu sa dopytu sa objem predaných produktov neustále rastie.