Mám Dron

Novinky zo sveta dronov

OZ Mám Dron sa zúčastnilo na konferencii driving.digital 2021. Tento ročník sa zameriaval na odborné prednášky a moderované diskusie na tému inteligentnej dopravy a rozvoja dopravnej infraštruktúry v zmysle využitia moderných technológií.

Hasenie požiarov si vyžaduje rýchle rozhodnutia. Aktuálne dáta zhromaždené dronmi pomáhajú hasičským zborom určiť stratégiu požiarnych operácií. Prečítajte si, ako UAV technológie pomáhajú pri požiarnych operáciách na Slovensku aj vo svete!

Drony sú užitoční pomocníci pri záchranných operáciách po povodniach, zemetraseniach, požiaroch a iných pohromách. Okrem monitoringu rozsahu škôd sa využívajú pri hľadaní nezvestných osôb, či dodávkach zdravotníckeho materiálu do postihnutých oblastí.

Nehnuteľné pamiatky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrneho odkazu, je potrebné pravidelne monitorovať. Pre túto činnosť využívajú pamiatkári drony, keďže tie sa dokážu dostať do ťažšie dostupných miest.

Systém UTM pre manažment bezpilotných lietadiel je vytváraný s ohľadom na budúcu koncepciu bezpečného riadenia celého vzdušného priestoru. Čo je UTM a ako funguje si môžte prečítať v našom článku.

Poľsko ohlasuje investície vo výške164 miliónov EUR do projektov ekosystému riadenia bezpilotných prostriedkov a služieb s tým spojených. Môže sa tak stať lídrom v oblasti U-Space nielen v Európe.

V súčasnosti  ponúka Aerobits integráciu „odpovedača“ HoD v slovenskom UTM riešení MamDron. Táto integrácia umožňuje sledovanie polôh dronov v reálnom čase na území a vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky prostredníctvom LTE technológie.

Jedným z odvetví, kde drony nachádzajú uplatnenie čoraz častejšie, je poľnohospodárstvo. V mnohých činnostiach rastlinnej a živočíšnej výroby dokážu zastúpiť človeka, efektívne zbierať potrebné dáta, minimalizovať čas a šetriť prostriedky.

Ing.Ľubomír Krupár - predseda LERMAS, sa v článku vyjadruje k benefitom informačného systému MamDron z pohľadu leteckých modelárov a hovorí o prínose ich Asociácie v zmysle spätnej väzby pre rozvoj tohto systému.

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.