Mám Dron

Novinky zo sveta dronov

Nehnuteľné pamiatky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrneho odkazu, je potrebné pravidelne monitorovať. Pre túto činnosť využívajú pamiatkári drony, keďže tie sa dokážu dostať do ťažšie dostupných miest.

Systém UTM pre manažment bezpilotných lietadiel je vytváraný s ohľadom na budúcu koncepciu bezpečného riadenia celého vzdušného priestoru. Čo je UTM a ako funguje si môžte prečítať v našom článku.

Poľsko ohlasuje investície vo výške164 miliónov EUR do projektov ekosystému riadenia bezpilotných prostriedkov a služieb s tým spojených. Môže sa tak stať lídrom v oblasti U-Space nielen v Európe.

V súčasnosti  ponúka Aerobits integráciu „odpovedača“ HoD v slovenskom UTM riešení MamDron. Táto integrácia umožňuje sledovanie polôh dronov v reálnom čase na území a vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky prostredníctvom LTE technológie.

Jedným z odvetví, kde drony nachádzajú uplatnenie čoraz častejšie, je poľnohospodárstvo. V mnohých činnostiach rastlinnej a živočíšnej výroby dokážu zastúpiť človeka, efektívne zbierať potrebné dáta, minimalizovať čas a šetriť prostriedky.

Ing.Ľubomír Krupár - predseda LERMAS, sa v článku vyjadruje k benefitom informačného systému MamDron z pohľadu leteckých modelárov a hovorí o prínose ich Asociácie v zmysle spätnej väzby pre rozvoj tohto systému.

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.

V súčasnosti sa drony začínajú využívať vo väčšej miere v rôznych odvetviach. Jedným z nich sú aj železnice a správa železničnej infraštruktúry, kde použitie dronov dokáže zaistiť väčšiu bezpečnosť, úsporu času, a kvalitu výstupných dát.

Inštruktor lietania s dronmi Adam Kacvinský zo spoločnosti APROP sa v jeho príspevku vyjadruje k téme relevantného zdroja informácií, ktorý poskytne používateľom dronov všetky potrebné údaje pre ich činnosť.

Pokiaľ sa na Slovensku ešte stále boríme s definovaním úplne základných pravidiel pre lietanie s dronmi, Európou už rezonuje téma U-space. Pre nás doslova sci-fi, pre okolitý svet viac-menej každodenná realita.