Mám Dron

Modelári a mobilná aplikácia s informáciami o využití vzdušného priestoru

Tak, ako sa pre modelárov stali dostupnými RC modely (rádiom riadené modely), rástli i požiadavky na bezpečnosť pri ich prevádzke. Spolu s nárastom počtu užívateľov vzdušného priestoru sa bezpečnosť stala limitujúcou požiadavkou pre získane súhlasu na legálnu a bezpečnú prevádzku i riadených modelov. Preto v pôsobnosti modelárskych organizácii boli zavádzané  pravidlá a výchova k bezpečnosti sa stala bežnou súčasťou života organizovaných modelárov .

Alikáciu MamDron využijú aj modelári

Obdobie prudkej komercionalizácie a skoro neobmedzených možnosti kúpiť si takmer akýkoľvek model vrátane potrebného vybavenia sa dnes, nástupom dronov, ešte viac zvýraznil a priniesol i nové požiadavky pre všetkých prevádzkovateľov UAS, modely nevynímajúc.

Členovia LERMAS (Leteckej a Raketomodelárskej Asociácie Slovenska) v duchu tradícii venujú otázkam bezpečnosti zvýšenú pozornosť a preto privítali možnosť zúčastniť sa na overovaní nového informačného systému pre zodpovedné využívanie vzdušného priestoru, ktorý z veľkej časti poskytuje slovenským modelárom realizáciu nových požiadaviek vyplývajúcich z Nariadení EK.  Modelári sú si vedomí, že samotná garancia oprávnenosti využívania vzdušného priestoru, vyplývajúca z deklarácie FAI, musí byť sprevádzaná dodržiavaním  požadovaných bezpečnostných zásad a pravidiel.

Spätná väzba pre aplikáciu

Členovia LERMAS svojim profesionálnym prístupom a spoluprácou pri používaní informačného systému MamDron napomôžu kvalifikovanému zberu dát a informácií z ich reálnej letovej prevádzky (generovanie spätnej väzby) tak, aby mohli byť získané poznatky a závery následne zovšeobecnené a využité pre ďalší rozvoj mobilných aplikácií určených pre odbornú i laickú letecko-modelársku verejnosť. 

Modelári – členovia LERMAS vítajú možnosť lietať vo zvolenom priestore vždy zodpovedne a bezpečne, s istotou, že pri rozhodovaní o vykonaní letu v priestore zamýšľanej činnosti im budú poskytnuté cestou mobilnej aplikácie potrebné informácie o vzdušnom priestore a počasí ako i o činnosti ostatných používateľov mobilnej aplikácie (používateľov vzdušného priestoru).

Modelári sú organizácia s dlhodobo zavedeným systémom registrácie členov, pričom všetky relevantné  otázky bezpečnosti sú zapracované do základných dokumentov Asociácie. 

Ing.Ľubomír Krupár – predseda LERMAS

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si náš rozhovor s Michalom Lishakom - profesionálnym pilotom cargo dronu, ktorý pôsobí v spoločnosti FlyingBasket Taliansku.

Aké zmeny priniesla novela zákona o Ozbrojených silách a aké sú aktuálne pravidlá pre pohyb a použitie dronov v blízkosti vojenských letísk, objektov a konvojov, si môžete prečítať v našom článku.

Drony patria medzi bežnú výbavu mnohých novinárov a spravodajcov. Akým spôsobom ich využíva tlačová agentúra TASR odpovie v našom rozhovre Michal Svítek z obrazovej redakcie.