Mám Dron

Význam primeranej regulácie prevádzky dronov

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.

Drony ako výzva pre právny systém

Drony predstavujú akési zhmotnenie spektra moderných technológií, ktoré na prvý pohľad nesúvisia priamo s ich používaním, no majú alebo čoskoro mať budú dopad na modernú spoločnosť. Ide napríklad o schopnosti autonómnej činnosti zariadení – vozidiel alebo lietadiel využívajúcich prvky umelej inteligencie, samoučiace sa zariadenia a pod. Právna zodpovednosť a iné súvisiace konzekvencie sú zatiaľ ťažko predpovedateľné i keď existuje snaha vytvoriť primeranú reguláciu najčastejšie prostredníctvom využitia výkladu platnej právnej legislatívy, čo nie je udržateľné.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že používanie dronov predstavuje výzvu nielen pre právny systém štátu ale aj pre bezpečnostné zložky štátu. Dron predstavuje abstraktné zhmotnenie spektra moderných technológií a ich možných pozitívnych, ale aj negatívnych dopadov na modernú spoločnosť. Ide o rôzne riziká – dron ako zbraň alebo nástroj, či už samostatne alebo v závislosti od neseného nákladu, napr. nástražné výbušné zariadenie, nebezpečná látka, strelná alebo iná zbraň, kamera, fotoaparát alebo iné záznamové zariadenie.

Ide o  oblasť, ktorá poukazuje na nutnosť zaoberania sa využívaním nových, moderných technológií v bezpečnostnej praxi. Tento problém s ohľadom na technický a technologický pokrok je potrebné riešiť, nakoľko bude vytvárať neustály tlak na zavedené bezpečnostné mechanizmy a právne prostredie. Dynamika bezpečnostného prostredia sa neustále mení a je v príkrom protiklade so “stabilitou” bezpečnostného systému a právneho prostredia. Neefektívne a pomalé riadenie oblasti bezpečnosti a zbytočná byrokratizácia sú prekážkami na prijímanie efektívnych riešení. Dôsledky sa prejavujú v neschopnosti bezpečnostného systému identifikovať hrozby a následne správne a včas reagovať. Je to potrebné zmeniť. 

Štát sa však nachádza v komplikovanej situácií, zaostáva a nedokáže včas identifikovať potencionálne hrozby vyplývajúce z nových technológií a hlavne navrhnúť riešenie. Súkromný sektor však neustále prináša nové technológie a preto musí byť aj hľadanie efektívneho modelu riadenia oblasti bezpečnosti a prevádzky dronov výsledkom spolupráce medzi štátnym a súkromným sektorom. Ide najmä o zmeny v systéme regulácie a pravdepodobne aj čiastočné prenesenie zodpovednosti za bezpečnosť a prevádzku používania dronov na súkromný sektor.

V tomto ohľade  oceňujem snahu občianskeho združenia Mám Dron o zavedenie moderných riešení “dobrovoľnej regulácie” a prevádzky dronov. Snáď sa tým vytvorí dostatočný impulz na zavedenie potrebných zmien právnej úpravy používania dronov, ako aj na zavedenie potrebných technológií riadenia ich prevádzky.

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD. –  prezident AFCEA Slovakia

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

Pre veľký záujem o semináre pre pilotov dronov pridávame ďalší seminár, ktorý sa uskutoční 23.9 v Trnave.

Konferencia DRONTEX 2023 sa uskutoční 18-19. októbra v Piešťanoch. Okrem odborných prezentácií zameraných na dronové služby a bezpečnosť podujatie ponúkne výstavu dronov a priestor pre networking.

2 názory na “Význam Primeranej Regulácie Prevádzky Dronov”

  1. Je to veru ešte dlhá cesta vzhľadom na rozsah celej tejto “veci” . Musím dodať, že bodaj by som sa mýlil !
    Je len smutné, že kompetentné úrady (atď.) majú túto problematiku takpovediac na háku, a neuvedomujú si rýchlosť akou tieto UAV technológie napredujú, a taktiež ich potenciál. Nehľadiac na ich či priemyselné, alebo rôzne vedecké využitie, ktoré je samozrejme prínosom. Skôr by sa mali mať na pozore pred dostupnosťou pre širokú verejnosť, ktorá vo veľa prípadoch nemá ani potuchy o tom, koľko škôd môžu napáchať svojim konaním, či už úmyselne alebo nie, no zvyčajne už je neskoro keď sa niečo prihodí. A toto je to smutné na tom, že sa zrejme musí v súvislosti s touto vecou štáť nejaká vatsia tragédia, ktorá kompetentním otvorí oči. Och.. Vo veľa prípadoch vieme nájsť vzorec ktorý to dokazuje, ako napr. železničné priecestie, o ktorom sa vedelo roky, no museli umrieť ľudia, aby…. Smutné… Zatiaľ len toľko. Dúfajme že sa čoskoro dočkáme registrácie aspoň do takej miery aby boli ľudia čo chcú naozaj lietať boli “aspoň” donútený si prečítať legislatívu, poprípade registrovať sa, a tým pádom sa ku lietaniu postaviť zodpovedne !
    Dúfajme. ?

    1. Vďaka za Váš komentár! Máte pravdu, že mnohí používatelia dronov a široká verejnosť nepoznajú platnú legislatívu a ani základné pravidlá lietania s dronmi. Tým môže vzniknúť (a už aj vzniká) množstvo kolízií a nebezpečných situácií. Napriek tomu, že platí “neznalosť neospravedlňuje”, chybu treba hľadať najmä v absencii verejného aj odborného dialógu na tému prevádzky dronov. Súhlasím s Vami, že veľa krát sa niečo dramaticky zmení, až keď sa stane niečo dramatické. V našom združení sa tomu snažíme predchádzať (v rámci našich možností) informovaním verejnosti o aktuálnych pravidlách prevádzky dronov a apelovať na zodpovednosť každého jedného pilota. Samozrejme, že toto je beh na dlhú trať, ale veríme, že spolu s tými, ktorí to s lietaním s dronmi myslia vážne, sa nám podarí tento stav postupne zlepšovať.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *