Mám Dron

Drony pri zachrannych operaciach

Význam využitia dronov pri záchranných operáciách a živelných pohromách

Záplavy, tornáda, požiare, či zemetrasenia prichádzajú často bez ohlásenia a napriek snahe vedeckých či štátnych inštitúcií sa nie vždy podarí včas varovať obyvateľov postihnutých oblastí a ochraniť ich zdravie a majetok. Príkladov je množstvo, v našich zemepisných šírkach spomeňme napríklad tornádo, ktoré sa prehnalo Juhomoravskými okresmi v Júni 2021 a zanechalo za sebou spúšť aj straty na životoch. Príroda je mocná čarodejka a často jej nedokážu vzdorovať ani najmodernejšie technológie a vynaliezavosť vedcov. Napriek tomu mnohé technologické riešenia dokážu výrazne zmierniť dopady prírodných katastrof a následne pomáhajú so záchrannými prácami a ich monitoringom. UAV systémy, vďaka svojej obratnosti a flexibilite využitia, zohrávajú pri záchranných operáciách významnú úlohu.

Prečítajte si tiež: Drony v zdravotníctve pomáhajú zachraňovať životy

Ako sa využívajú drony pri záchranných operáciách?

UAV už veľa krát preukázali svoju užitočnosť pri rôznych typoch krízových situácií. Poskytujú pohľad z vtáčej perspektívy, ktorý je dôležitý pre posúdenie situácie a následnú reakciu záchranných zložiek. Vďaka rôznym senzorom sa ich funkcionalita rozrastá o ďalšie možnosti. Bezpilotné lietadlá sa tak môžu efektívne využiť pre rôzne činnosti:

Hľadanie nezvestných osôb po zemetraseniach, požiaroch a záplavách

Napriek tomu, že zemetrasenie alebo tornádo môže trvať len niekoľko minút, s ich následkami sa ľudia žijúci v postihnutej oblasti vysporiadavajú celé roky. Drony prichádzajú na pomoc pri vyhľadávaní osôb, ktoré uviazli v sutinách budov alebo sa nachádzajú v ťažko dostupných oblastiach. Využívajú sa pritom termokamery, ktoré pomôžu odhaliť polohu zranených. Nový prístup priniesla iniciatíva ImPACT Tough Robotics Challenge Program1. Japonská výskumná skupina pre tento program vyvíja spôsoby, ako môžu robotické systémy zvýšiť efektívnosť záchranných misií. Jedným z nich je aj dron s akustickým senzorom, ktorý je schopný detekovať zdroj zvuku ako je ľudský hlas s presnosťou na 3 metre. Táto technológia nachádza využitie najmä tam, kde bežné drony majú obmedzenú využiteľnosť pre nepriaznivé vizuálne podmienky.

Šírenie oznamov a riadenie davu počas krízovej situácie

Drony s megafónom, respektíve vysoko kvalitným reproduktorom, ktorý napriek malej váhe dokáže vysielať silný akustický signál, sa už používali počas pandémie koronavírusu v Číne, Španielsku, či Francúzku. Bezpečnostné zložky môžu s pomocou takýchto dronov efektívnejšie riadiť a usmerňovať ľudí na verejnosti počas rôznych nepredvídateľných udalostí. Holandská technologická spoločnosť Acecore vyvinula UAV zariadenie ZOE osadené 100 watovým reproduktorom, ktorý má dosah 1 kilometer a vo výške 100 metrov dosahuje hlasitosť 80 decibelov. Operátor môže s publikom hovoriť buď priamo, alebo vysielať zvukový záznam zo sekundárneho zariadenia, napríklad notebooku alebo telefónu.

Monitoring počas a po kritickej situácii

Hlavnou výhodou dronov je ich jednoduchá ovladateľnosť a schopnosť poskytovania real-time videa z vtáčej perspektívy. Vďaka citlivým kamerám dostávajú záchranári, požiarnici, či príslušníci armády presný obraz o stave situácie. Na základe vizuálnych informácií z donov tak dokážu rýchlo zareagovať a poskytnúť pomoc tam, kde treba. Drony tiež pomáhajú s analýzou rozsahu škôd, kedy za krátky čas pozbierajú dáta o materiálnych ujmách spôsobených živelnou katastrofou.

Zemetrasenia

Po ničivom zemetrasení v Sečuane v roku 2008 záchranné tímy využili UAV na identifikovanie trás, ktoré boli nepoužiteľné kvôli prepadnutiu tunelov alebo mostov. Záchranné tímy sa tak do určených lokalít mohli dostať po bezpečných cestách a za kratší čas. Davide Scaramuzza, profesor robotiky na Univerzite v Zurichu, vyvíja autonómne drony určené pre hľadanie preživších v sutinách a poškodených domoch. Citlivé kamery umožňujú týmto dronom identifikovať otvorený priestor aj za zlých vizuálnych podmienok, vyhnúť sa všetkým prekážkam na ceste a vytvoriť 3D mapu prostredia a polohy obetí. To umožňuje záchranným tímom zistiť priechodnú cestu ku zraneným a definovať najefektívnejší spôsob záchrany osôb.

Záplavy

Pri záplavách zasa môžu zábery z dronov pomôcť pri posúdení smeru, kadiaľ sa povodeň uberá. Taktiež sú schopné predvídať, ktoré budovy budú ohrozené a prioritizovať oblasti, ktoré by mali byť evakuované. Súčasná metodológia sa opiera najmä o fotografie z lietadiel alebo satelitov, ktorých kvalita je však limitovaná počasím a uhlom snímania. Drony sa ukazujú pre tieto účely ako flexibilnejšie a taktiež lacnejšie riešenie. Výskumy realizované pomocou UAV môžu rovnako slúžiť ako prevencia proti záplavám. Spomeňme prípad rieky Volta v Ghane, ktorej vylievanie z brehov komplikuje život nielen miestnym rybárom. Štúdia erózie pôdy v delte tejte rieky vykonaná pomocou dronov zvýšila úroveň presnosti, spoľahlivosti a použiteľnosti výstupných máp.

Ďalším príkladom môže byť projekt pre zníženie povodňových rizík v Do Tandale, jedného z najväčších slumov v Dar es Salaam v Tanzánii. Mestská rada v spolupráci so Svetovou bankou, Červeným krížom a inými partnermi sa snažia pomocou dronov mapovať potoky a vodné toky a na základe dát urobiť zmeny v infraštruktúre, ktoré zmiernia škody na majetku a zdraví obyvateľov. Tieto dáta slúžia aj na identifikáciu oblastí, kde by povodeň mohla zapríčiniť šírenie cholery.

Požiare

Podobne je to s požiarmi. Pohľady z vtáčej perspektívy umožňujú hasičom vidieť smer vývoja požiaru a zmeny jeho intenzity. Téme použitia dronov pri požiarnych operáciách sa budeme venovať podrobnejšie v ďalšom pripravovanom článku.

Dodávky zdravotníckeho materiálu

Tesne po katastrofe môžu byť tradičné doručovacie kanály nedostupné. V týchto situáciách môžu byť drony použité pre rýchlu dodávku liekov a zdravotníckych prostriedkov do postihnutých oblastí. UAV dokážu distribuovať lekársky materiál rýchlejšie ako tradičné prostriedky pričom sa dostanú aj do odľahlých alebo nedostupných oblastí. V článku Drony v zdravotníctve pomáhajú zachraňovať životy si môžete prečítať o projektoch z rôznych častí sveta, kde drony pomáhajú (nielen) pri distribúcii liekov a zdravotníckeho materiálu.

Núdzové pokrytie siete

Komunikácia hrá zásadnú úlohu pri reakcii na núdzové situácie a pri odstraňovaní následkov katastrof. Flexibilné a pohyblivé pokrytie v postihnutej oblasti doslova zachraňuje životy. Inovácia PoC (Proof of concept) od spoločnosti Ericsson prináša dočasnú celulárnu sieť namontovanú na dronoch, ktorá poskytuje kritické služby hlasového a obrazového pripojenia v oblastiach so slabým alebo nulovým pokrytím siete. Ich účelom je sledovať pohyb personálu prvej reakcie a poskytnúť im spoľahlivé komunikačné rozhranie. To môže mať zásadný vplyv na organizáciu záchranných prác a ochranu životov a majetku pri mimoriadnych udalostiach.

Zhrnutie

Skúsenosti záchranárov z celého sveta ukazujú, že drony sú pri záchranných operáciách nezastupiteľnými pomocníkmi. Okrem monitoringu epicentier prírodných katastrof, vyhľadávaní nezvestných osôb a iných činnostiach, ktoré sme spomenuli v článku, slúžia zábery z dronu tiež poisťovniam pri validácii poistných udalostí týkajúcich sa poškodenia majetku a infraštruktúry. Ďalšie možnosti využitia dronov pre záchranné misie sú predmetom rôznych výskumov a technologických inovácií. Už teraz je však zrejmé, že drony sú efektívnym nástrojom pre zmiernenie dopadu prírodných katastrof a nepredvídateľných situácií.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

V tomto článku sme vyspovedali slovenského UAV hobby pilota, Daniela Koppa, ktorý nám porozprával o jeho ceste ku získaniu európskych licencií v kategórii A1/3 a A2.

O tom, akú úlohu zohrávali operátori dronov pri boji s požiarom v Českom Švajčiarsku, sme sa porozprávali so Štepánom Komosným.