Mám Dron

Novinky zo sveta dronov

V súčasnosti sa drony začínajú využívať vo väčšej miere v rôznych odvetviach. Jedným z nich sú aj železnice a správa železničnej infraštruktúry, kde použitie dronov dokáže zaistiť väčšiu bezpečnosť, úsporu času, a kvalitu výstupných dát.

Inštruktor lietania s dronmi Adam Kacvinský zo spoločnosti APROP sa v jeho príspevku vyjadruje k téme relevantného zdroja informácií, ktorý poskytne používateľom dronov všetky potrebné údaje pre ich činnosť.

Pokiaľ sa na Slovensku ešte stále boríme s definovaním úplne základných pravidiel pre lietanie s dronmi, Európou už rezonuje téma U-space. Pre nás doslova sci-fi, pre okolitý svet viac-menej každodenná realita.

Globálny trh s komerčnými dronmi zaznamenal v roku 2016 110 000 predaných zariadení. Vďaka intentívnemu technologickému vývoju na poli UAV zariadení a zvyšujúcemu sa dopytu sa objem predaných produktov neustále rastie.