Aj malý dron môže spôsobiť lietadlu veľké problémy

Pre zistenie potenciálnych rizík kolízie medzi dronom a lietadlom vedci skúmali viaceré scenáre pomocou počítačovo modelovaných testov a nárazových testov. V tomto článku si prečítate k čomu dospeli.