Mám Dron

Drony na hradoch a v ich okolí – krásne zábery a nočná mora ich správcov

Zábery na hrady z vtáčej perspektívy vyzerajú veľa krát úžasne. Šikovný používateľ dronu môže objekt obletieť zo všetkých strán, natočiť detaily veží vo výškach, a zaznamenať hrad z uhlov, ktoré sú pre bežnú kameru neprístupné. Navyše hrady sa zväčša nachádzajú v malebnom prírodnom prostredí, čo dodáva záberom ešte väčšiu atraktivitu. Mnohí piloti dronov tak chcú obohatiť svoju súkromnú galériu záberov o videá, ktoré uchvátia všetkých, ktorí ich uvidia. Mnohí z týchto najmä hobby pilotov dronov si však neuvedomujú, že natáčaním v priestoroch hradu nielen, že porušujú platné nariadenia, za čo im hrozí pomerne vysoká pokuta, ale najmä ohrozujú bezpečnosť návštevníkov pamiatky.

Reálne skúsenosti správcov hradov s pilotmi dronov

Aby sme si spravili obrázok o reálnej situácii,  položili sme sériu otázok tým najpovolanejším. O svoje skúsenosti a pohľad na vec sa s nami podelili Peter Pastier – správca hradu BeckovDáša Uharčeková-Pavúková zo Spišského múzea v Levoči, ktoré má v správe Spišský hrad.

1. Aké sú Vaše skúsenosti s dronmi a ich operátormi na území vášho hradu?

Peter Pastier: „Skoro každý víkend nad hradom Beckov nalietavajú operátori s dronmi. Nemajú povolenie a hlukom vyrušujú programy, prehliadky. Súčasne neakceptujú nariadenia ohľadom GDPR. Točia si nielen naše zariadenie, ale aj návštevníkov a súkromné priestory ako sú záhrady a domy obyvateľov obce. Hrad sa dokonca nachádza v 4.-tom ochrannom pásme, kde je takéto natáčanie záberov s dronom prísne kontrolované a ba priam zakázané. “

Dáša Uharčeková-Pavúková: „Sú dva druhy používateľov dronov: tí, ktorí používajú dron a sú v areáli hradu a tí, ktorí nie sú v areáli hradu. Prvú skupinu sa snažíme identifikovať a upozorniť na zákaz. Nad Spišským hradom je bez oficiálneho povolenia vedenia SNM-SML používanie dronov zakázané. Povolenie po písomnej žiadosti a zvážení všetkých okolností udeľuje riaditeľka SNM-SML. “

2. Stalo sa, že drony priamo ohrozili vašich návštevníkov?

Peter Pastier:Ohrozenie návštevníkov dronom priamo som asi na Beckove nezažil.“

Dáša Uharčeková-Pavúková: Stalo sa, že padol dron v úplnej blízkosti návštevníčky. Nezranil ju ale bola trochu v šoku.

3. Ako reagujete keď spozorujete dron v blízkosti hradu?

Peter Pastier: „Keď nám to naše pracovné povinnosti dovoľujú, tak sa snažíme operátora za hradom vyhľadať a upozorniť ho na porušovanie pravidiel. Štandardne uposlúchnu. Málokedy dochádza ku konfrontáciám, veľmi ojedinele k fyzickému napadnutiu. Ale bohužiaľ aj také sa už stalo.“

Dáša Uharčeková-Pavúková: „Snažíme sa identifikovať majiteľa a upozorniť na zákaz. Ak sa teda nachádza v areáli hradu. Ak nie je v areáli hradu nemáme možnosti ho upozorniť ani kontaktovať. Políciu nekontaktujeme.“

4. Máte pri vstupe do hradu oznámenie o zákaze používania dronov?

Peter Pastier: „Toto oznámenie nemáme. Ale je to dobrý námet na zlepšenie – určite ho použijeme a umiestnime aj na našu stránku ako oznam.“

Dáša Uharčeková-Pavúková: „Áno, v návštevnom poriadku je predmetná klauzula. A tá je umiestnená na vstupnej bráne hradu.“

Hrad Beckov využíva drony pre monitoring a inšpekcie.

Spišský hrad je častým cieľom pilotov dronov.

5. Čo by Vám pomohlo minimalizovať problémy spojené s pilotmi dronov?

Peter Pastier: „Ťažko povedať. Možno keby sme mali nejakú malorážku a vedeli dobre strieľať, tak by sme ich zostreľovali. Legislatíva je. S najväčšou pravdepodobnosťou však chýba osveta. Otázka je, či by pomohla. V tom prípade možno aj nejaká medializácia.“

Dáša Uharčeková-Pavúková: „Určite aby sa všetci prihlásili a dali žiadosť aby sme vedeli koordinovať čas a neohroziť návštevníkov.“

6. Ako vidíte možnosti využitia dronov pri ochrane, správe a rekonštrukcii kultúrnych pamiatok?

Peter Pastier: „Dronové zábery na hrad sú skutočne krásne. Pri točení promo videa, fotografovaní a podobne. Aj my ich využívame. Vieme ich využiť aj pri rekonštrukcii, mapovaní hradu atď. Nedávno náš reštaurátor použil dron na to, aby si natočil ťažšie prístupné priestory západného paláca zo strany, kde je skala a dá sa tam dostať len zlanením. Je to dosť nebezpečné.“

Dáša Uharčeková-Pavúková: „Pomáhajú nám dokumentovať stav múrov, stav celej architektúry a zaznamenávať postup sanačných prác.“

Zásady používania dronov v okolí kultúrnych pamiatok

V zásade platí, že ak si chcete spraviť zábery niektorého zo slovenských hradov alebo iných nehnuteľných kultúrnych objektov, je nutné sa vopred dohodnúť so správcom pamiatky. Ten Vám môže let zamietnuť alebo povoliť v termíne a čase kedy je obmedzená návštevnosť verejnosti. Taktiež je nutné dodržiavať platné legislatívne nariadenia upravujúce prevádzku bezpilotných prostriedkov na území Slovenska.

Obmedzenia vyplývajúce z nariadenia Dopravného úradu

Použitie dronov na Slovensku sa momentálne riadi podľa rozhodnutia 2/2019 Dopravného úradu. To rozdeľuje prevádzku bezpilotných prostriedkov podľa hmotnosti (kategórie C0 – C4), a spôsobu prevádzky, pričom kategória A sa týka hobby používateľov dronov a kategória B komerčných pilotov UAV.

Ako hobby používateľ dronu (kategória A) nepotrebujete žiadne povolenie od DÚ ani preukaz pilota. Mali by ste však dodržiavať niektoré bezpečnostné zásady. Tu sú tie najdôležitejšie:

  • Zákaz prelietavať nad budovami a zhromaždeniami ľudí na voľnom priestranstve
  • Maximálna výška nemôže presiahnuť 120m od najvyššej prekážky
  • Vždy dodržiavať vizuálny kontakt s dronom
  • Zákaz lietania v noci a pri zlých zhoršených podmienkach (hmla, hustý dážď)

Profesionálni piloti dronov s povolením na vykonávanie leteckých prác si môžu dohodnúť vykonanie letu na území hradu po konzultácii so správcom pamiatky, splnení všetkých legislatívnych predpisov a požiadaviek pre komerčné využívanie bezpilotných prostriedkov (poistenie dronu, preukaz pilota na diaľku).

Viac o pravidlách používania dronov na Slovensku sa dozviete v sekcii Legislatíva.

Chránené územia

Viacero slovenských hradov sa nachádza na chránených územiach. Pre takéto oblasti (rozdelené do piatich stupňov ochrany) sa vzťahuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že pre let lietadlom alebo športovým zariadením (patrí sem aj dron) je potrebné povolenie štátneho orgánu ochrany prírody. Preto pred tým, ako sa rozhodnete natáčať so svojim dronom okolie niektorého zo slovenských hradov, je potrebné si zistiť, či sa nenachádza na chránenom území a ak áno, požiadať o povolenie ŠOP.

Ochranné pásma letísk

Niektoré hrady sa môžu nachádzať v pásmach riadených (CTR) a neriadených letísk (ATZ), kde platia špecifické pravidlá. Tie taktiež môžte nájsť v sekcii Legislatíva na našom webe.

Pomôcť môže aplikácia MamDron

Aplikácia MamDron v sebe integruje všetky dostupné údaje, ktoré pilot dronu potrebuje vedieť pre bezpečné vykonanie letu. Za pár sekúnd sa dozvie, či oblasť v ktorej chcete lietať sa neprekrýva s prírodnými chránenými územiami, no-drone zónami v blízkosti letísk, vedeniami vysokého napätia, či lokalitami definovanými niektorými samosprávami. Viac informácií o aplikácii MamDron nájdete TU.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.