Mám Dron

Spoločnosť R-SYS demonštrovala možnosti integrovaného ATM/UTM riešenia pre potreby ozbrojených zložiek

Technologickí partneri asociácie Mám Dron, spoločnosti R-SYS a Dronetag, v kooperácii so Simulačným Centrom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, uskutočnili koncom roka 2023 dynamickú ukážku integrovaného ATM/UTM systému počas podujatia Zabezpečenie výcviku operátorov bezpilotných leteckých systémov (BLS) v prostredí OS SR.

Priebeh projektu

Systém s označením IXO MIL od spoločnosti R-SYS zabezpečoval situačný prehľad v priestore výcvikového polygónu a poskytoval rôzne typy dynamických a statických dát, vrátane geografických zón, neletových zón a informácií o cieľových objektoch. Systém zároveň umožňoval notifikáciu cvičiacich a neverbálnu komunikáciu medzi vedúcim cvičenia a cvičiacimi prostredníctvom chatovacieho nástroja. Toto riešenie je funkčným ekvivalentom UTM systému (level U2), ktorý spĺňa požiadavky dané platnými nariadeniami EC (EU) pre UTM/U-Space.

Polohová informácia a sledovanie BLS, ktoré lietali v priestore výcvikového polygónu, bolo vykonané dvoma metódami – DirectID priamo cez Bluetooth/WiFi (Priama diaľková identifikácia) a RemoteID prostredníctvom LTE sietí (Sieťová identifikácia). Prenos polohových dát z BLS zabezpečovali moduly Dronetag, plne integrované do UTM riešenia IXO MIL. Toto pôvodne civilné UTM riešenie bolo modifikované na použitie v rôznych druhoch a zložkách ozbrojených síl alebo zložiek na vymáhanie práva, pričom umožňuje zobraziť aj polohy nespolupracujúcich cieľov pomocou rôznych typov prehľadových senzorov a rovnako komunikovať s cUAS riešeniami prostredníctvom štandardných protokolov.

Výsledky projektu a benefity riešenia

Výsledkom spolupráce vojenského (experimentálneho) a civilného sektora bola úspešná demonštrácia aktuálnych technologických možností v oblasti integrácie ATM/UTM a zobrazovania polohových informácií BLS v reálnom čase. Odprezentovaná bola i možnosť sledovania a monitoringu rôznych bezpilotných leteckých systémov v reálnom čase prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie na princípe funkčného ekvivalentu UTM systému a prístupu do špeciálneho softvéru poskytujúceho relevantné dáta o leteckých prostriedkoch.

Využívané dáta a samotná testovaná aplikácia IXO MIL umožnili realizáciu úkonov súvisiacich nielen s predletovou prípravou, ale aj s kontrolnou a monitorovacou činnosťou v priestore zodpovednosti, s dekonflikciou medzi samotnými entitami vo vzdušnom priestore ako aj s výstrahou na potenciálne narušenie cudzieho priestoru zodpovednosti. Samotná ukážka mala za cieľ aktívnym spôsobom v reálnom čase demonštrovať dodržiavanie požadovanej úrovne bezpečnosti formou dekonflikcie a interoperability cestou systémovej koordinácie, čo môže zvýšiť efektivitu plnenia úloh a dodržiavanie národných aj medzinárodných štandardov počas výcviku, ale aj pri plnení špeciálnych úloh s využitím BLS.

Testované riešenie zabezpečilo zníženie záťaže cvičiacich, zvýšenie ich situačného povedomia a poskytnutie komplexného situačného prehľadu nad celým priebehom výcviku pre riadiaceho cvičenia. Súčasne táto demonštrácia ukázala, ako môžu modifikované systémy UTM bezpečne a efektívne manažovať operácie dronov aj v náročnom vojenskom prostredí, hlavne v období, kedy tlak na integráciu a  zabezpečenie spoločného fungovania vojenskej a civilnej pilotovanej aj bezpilotnej prevádzky v spoločnom vzdušnom priestore hlavne v prízemných a veľmi malých výškach bude vyvíjať čoraz väčší tlak nielen na implementovanie pravidiel pre UTM/U-Space ale aj na automatizáciu a vzájomnú integráciu nových i už existujúcich riešení do spoľahlivého a ekonomicky efektívneho technologického ekosystému.