Mám Dron

VSD zorganizovala prvý inšpekčný BVLOS let dronu na Slovensku. S asociáciou Mám Dron sme boli pri tom.

Dňa 22.5.2024 sa uskutočnil prvý BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) let dronu bez vizuálneho kontaktu na Slovensku (PDRA – G03), ktorý zrealizovala spoločnosť Východoslovenská Energetika Holding,a.s. – Východoslovenská distribučná (VSD) spolu s partnermi, medzi ktorými nechýbala asociácia Mám Dron.

Prípravy a priebeh letu

Automatizácia prevádzky dronov je trendom, ktorý otvára nové dvere potenciálu bezpilotných systémov. Výhody využívania dronov bez vizuálneho kontaktu si uvedomuje aj Východoslovenská distribučná (VSD) – spoločnosť, ktorá spravuje tisíce kilometrov elektrických vedení na Slovensku. Preto zorganizovala prvý demonštračný let dronom na kontrolu vysokonapäťových elektrických vedení na určenom mieste. Jeho realizáciu umožnilo prevádzkové povolenie pre let v špecifickej kategórii s preddefinovaným posúdením rizika PDRA – G3 (prvé svojho druhu v krajine a ojedinelé v EÚ) od Dopravného úradu SR, ktorého zástupcovia boli na podujatí tiež prítomní.

Plánovanie misie a realizáciu letu zabezpečil partner podujatia – spoločnosť Zephyr UAS. Dron (DJI Dock 2 od partnera Drone Republic) vzlietol z elektrárne Lemešany a počas 9 km letu, ktorý trval  23minút vykonal kontrolu 21 stĺpov vysokého napätia. Dron letel po vopred naplánovanej trase a zbieral vizuálne údaje z každého stĺpa. Tie boli následne analyzované a spracované pomocou umelej inteligencie. Po vykonaní misie sa dron vrátil naspäť do doku.

Zdroj: Mám Dron

Zdroj: VSD

Let bol riadený z dispečingu VSD v Košiciach, približne 20 km od miesta štartu. Jeho priebeh riadil operátor, ktorý mohol v ktorejkoľvek fáze prevziať ručné riadenie. V rámci bezpečnosti boli vopred naplánované a pripravené reakcie dronu na nepredvídané udalosti, ako napríklad strata signálu alebo nepriaznivé poveternostné podmienky.

Sledovanie dronu v reálnom čase

Dron bol vybavený modulom LTE diaľkovej identifikácie Dronetag, ktorý spolupracuje s webovou konzolou systému IXO UTM (Mam Dron) vyvinutého spoločnosťou R-SYS – partnera podujatia. Účastníci v riadiacej miestnosti tak mohli sledovať polohu dronu (a ďalšie údaje z neho prenášané) v reálnom čase na mapovom podklade. Okrem zobrazovania údajov z modulu diaľkovej identifikácie webová konzola IXO UTM umožňuje vytváranie a manažment dronových/no-drone zón, ako aj výpočet konfliktov s neletovými zónami.

Zdroj: R-SYS

Zdroj: VSD

Prvý let bez vizuálneho kontaktu prirodzene vzbudil záujem médií, ktoré o jeho výsledkoch informovali verejnosť. Komunikáciu podujatia podporila aj naša Asociácia Mám Dron prostredníctvom svojich kontaktov a komunikačných kanálov.

Sprievodné aktivity

Po skončení letu pokračoval sprievodný program v Lemešanoch. Jeho súčasťou boli aj prehliadky priestorov elektrickej stanice Lemešany, ako aj dronová súťaž Dronved 2024. Počas nej mali súťažiaci za úlohu prekonať dráhu pomedzi cvičné stĺpy vysokého napätia a najúspešnejší z nich mohli získať zaujímavé ceny.

V Asociácii Mám Dron sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto dôležitej udalosti, ktorá prispela k rozvoju dronového segmentu v krajine. Prvý BVLOS let zorganizovaný VSD považujeme za významný míľnik, ktorý dokázal, že lety bez vizuálneho kontaktu sú realizovateľné po technickej, ako aj legislatívnej stránke a nič už nebráni ich ďalšiemu nasadzovaniu v priemysle a službách.