Mám Dron

Fotografie v článku: Pavol Bednárik

Seminár Ako sa stať pilotom dronu v a bezpečne lietať opäť združil dronovú komunitu

V sobotu 25.mája 2024 sa na Katedre leteckej dopravy na letisku Žilina (Dolný Hričov) konal ďalší edukačno-zážitkový seminár: Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať. Na akcii organizovanej našou asociáciou Mám Dron v spolupráci s Katedrou leteckej dopravy sme hostili približne 70 hobby a profesionálnych pilotov dronov a nadšencov bezpilotných technológií.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom komplexný balík informácií o aktuálnych pravidlách používania dronov a sprostredkovať im praktické ukážky profesionálnych UAS. Podľa spätnej väzby od účastníkov môžeme pokojne konštatovať, že tieto ciele sme naplnili a po prvý krát sa nám na seminári podarilo spojiť štátny, súkromný a tretí sektor pri spolupráci na edukácii ohľadom dronového lietania.

Program a priebeh podujatia

DOPOLUDNIA - PREZENTÁCIE

Od 8:30 už riaditeľ asociácie Mám Dron Rasťo Sopko začal vítať hostí pri registrácii. O 9:30 sa potom spolu s Pavlom Pechom z Katedry leteckej dopravy prihovoril hosťom a predstavil prvého prezentujúceho, ktorým bol Nofal KattanDopravného úradu SR. Ten vo svojom vstupe vysvetlil zmeny, ktoré v poslednom období prebehli v dronovej legislatíve, registráciu prevádzkovateľov dronov, poistenie, prípravu geozón, ako aj ďalšie plány pre rozvoj dronovej prevádzky na Slovensku.

Slovo si následne prebral Boris Urbánek zo spoločnosti Proaviate, ktorá sa venuje príprave pilotov na skúšky pre rôzne kategórie prevádzky. Vo svojej prezentácii účastníkov seminára oboznámil s detailami o pravidlách platných pre otvorenú a špecifickú kategóriu. Hovoil aj o štandardných scenároch, prevádzkových povoleniach, posúdení rizík, či spôsobilostich pilotov.

Rasťo Sopko víta účastníkov seminára

Nofal Kattan – Dopravný úrad SR

Boris Urbánek – Proaviate

Práve operáciám v špecifickej kategórii a BVLOS letom bez vizuálneho kontaktu sa venuje spoločnosť Zephyr UAS, ktorej zástupca, Štefan Dusza, vo svojej prezentácii vysvetlil špecifiká a benefity takýchto typu misií. Na príklade prvého BVLOS letu, ktorý sa konal len pár dní pred seminárom v Košiciach, vysvetlil, akým spôsobom lety bez vizuálneho kontaktu riadené operátorom na diaľku rozširujú potenciál celého dronového odvetvia.

Po Coffee breaku, o ktorý sa opäť postaral partner Ebenica coffee, sa k téme legislatívy vrátil Branislav KanderaKatedry leteckej dopravy UNIZA. Vo svojom vstupe sa zameral na bezpečnosť a bezpilotnú prevádzku v oblatsi CTR a ATZ letísk a taktiež pobavil účastníkov viacerými príhodami z praxe. Okrem toho priblížil, akým spôsobom na Žilinskej univerzite prebieha výskum bezpilotných technológií a ich testovanie.

Priestory seminára

Štefan Dusza – Zephyr UAS

Networking počas coffee break-u

Nasledovala prezentácia Mateja Červeňana zo spoločnosti Terradron zameraná na unikátny UAS pre interné inšpekcie Flyability Elios 3  ideálny pre technické audity podzemných priestorov, chodieb a potrubí. Keďže dron je vybavený ochrannou konštrukciou, účastníci si priamo v prezentačnej miestnosti mohli pozrieť ako lieta a funguje. Dopoludňajší program uzavrel Ľubomír Sládek, ktorý predstavil upútaný dron VIMA vyvinutý v Aliter Technologies. Tento dron pomáha pri zlepšovaní situačného povedomia pri hromadných podujatiach a funguje aj ako prenosný stožiar schopný rozšíriť oblasť signálu pri rôznych operáciách.

Branislav Kandera – Katedra leteckej dopravy

Matej Červeňan – Terradron

Praktická ukážka v prezentačnej miestnosti

OBED A EXKURZIA

Výdatný program si žiadal výdatný obed, preto sa o 13:00 prvá skupina účastníkov vybrala do jedálne, zatiaľ čo druhej skupine Pavol Pecho ukázal priestory laboratória pre výskum bezpilotných technológií, aerodynamický tunel a iné zaujímavosti, ktoré ponúka Katedra leteckej dopravy a priestory letiska. Po polhodine sa skupiny vymenili a pripravili na druhú časť programu.

POPOLUDNÍ - PRAKTICKÉ UKÁŽKY

Po obede sa všetci premiestnili na vyhradenú plochu letiska, kde už Štefan Dusza s kolegom čakali s pripraveným DJI Dock 2. Po krátkom vysvetlení toho, čo sa bude diať, sa otvorila dokovacia stanica a dron začal lietať po naplánovanej trase. Po vykonaní misie, počas ktorej si účastníci mohli pozrieť detaily letu na obrazovke, sa opäť elegantne vrátil do stanice.

Štafetu praktických ukážok prevzal Ľubomír Sládek z Aliter Technologies. Účastníkom na letisku predviedol upútaný dron VIMA (Virtual Mast) a vysvetlili spôsob jeho fungovania. Keďže Matej Červeňan už lietal s dronom Elios 3 vnútri v  prezentačnej miestnosti, časť praktických ukážok uzavrel Pavol Pecho, ktorý predstavil pevné krídlo vyvinuté a skonštruované u nich na katedre. Pavol dron vypustil z ruky a po niekoľkých okruhoch ho navigoval na bezpečné pristátie, pričom stihol vysvetliť účely a možnosti systému. Program seminára ukončil opäť Rasťo Sopko poďakovaním a bodkou za vydareným dňom bola spoločná fotografia všetkých zúčastnených.

VÝSTAVA DRONOV

V miestnosti oproti prezentačnej sále bola počas celého dňa pre účastníkov prístupná výstava dronov. Okrem špeciálnych UAS od Aliter technologies si hostia mohli pozrieť spomínaný Elios 3, či švajčiarsky dron s pevným krídlom Wingra, ako aj aktuálnu ponuku DJI dronov a prídavné zariadenia od Drone Republic.

Poďakovanie na záver

Edukačno-zážitkový seminár Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať sa niesol v príjemnej a tvorivej atmosfére a podľa spätnej väzby od účastníkov ho pokojne môžeme označiť za úspešný.

Okrem informácií a praktických ukážok ponúklo podujatie priestor pre networking a rozhovory medzi účastníkmi a prezentujúcimi, čo bolo tiež jedným z hlavných cieľov akcie. Z nášho pohľadu bol seminár výnimočný tým, že sa na ňom spolupodieľali ľudia zo štátneho, neziskového, ako aj súkromného sektora s cieľom vzdelávať a komunikovať aktuálne témy priamo s pilotmi a dronovou komunitou.

Za asociáciu Mám Dron sa chceme srdečne poďakovať predovšetkým Pavlovi Pechovi, Branislavovi Kanderovi a celej Katedre leteckej dopravy UNIZA za to, že nám poskytli unikátny priestor, ako aj za ochotu a skvelú spoluprácu pri organizovaní podujatia. Za úspech podujatia vďačíme aj Nofalovi Kattanovi z Dopravného úradu, ktorý proaktívne nielen vystúpil s prezentáciou v rámci programu, ale aj komunikoval s účastníkmi seminára a radil im, ako riešiť konkrétne situácie.

Seminár by sme nevedeli zrealizovať bez spolupráce s partnermi zo spoločností Proaviate, R-SYS, Terradron, Zephyr UAS, Aliter Technologies a Ebbenica Coffee, ktorým tiež patrí veľká vďaka. O skvelé fotky z podujatia sa postaral Pavol Bednárik.  Tešíme sa z toho, že na Slovensku sa veci ohľadom dronov a ich používania hýbu dopredu a v asociácii Mám Dron sa naďalej budeme snažiť prispievať k tomuto rozvoju našou troškou. Ďakujeme všetkým a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie!