Mám Dron

Trh s Dronmi Raketovo Stúpa

Globálny trh s komerčnými dronmi sa od jeho vzniku teší neustálemu rastu. Prudký technologický vývoj rozšíril možnosti použitia bezpilotných systémov, vďaka čomu sa dnes s nimi môžme bežne stretnúť v oblasti stavebníctva, kartografie, prepravy tovaru, energetiky, či v zábavnom priemysle. Z pohľadu na analýzy a grafy zobrazujúce počet predaných UAV zariadení za posledné obdobie je zrejmé, že tento segment má stále stúpajúcu tendenciu a svoje pevné miesto na trhu nových technológií. 

Drony v číslach

Zatiaľ, čo v roku 2016 bolo evidovaných približne 110 000 predaných komerčných dronov ročne, dnes (2020) sa tento objem vyrobí za menej ako za 6 týždňov. V roku 2019 sa už ročne vyprodukovalo 392 000 dronov na komerčné účely a napriek pandémii korona vírusu  sa rast predajov nezastavil ani v roku 2020, aj keď sa očakáva jeho spomalenie.

Priložený graf ukazuje, že v roku 2022 sa objem komerčne využívaných dronov zvýši na 1 411 000 a v roku 2025 by mal dosiahnuť viac ako 2,5 milióna predaných produktov. Podľa štúdie poradenskej spoločnosti pre technologický trh ABI Research môže biznis s dronmi v roku 2030 dosiahnuť úroveň 101 miliárd dolárov ročne, pričom využitie dronov sa najvýraznejšie prejaví v oblasti priemyslu.

Iná štúdia ohodnotila globálny komerčný trh s dronmi na 13,44 miliárd dolárov v roku 2020 a do roku 2028 predpokladá ročnú mieru rastu vo výške 57,5%. 

Infographic: Commercial Drones are Taking Off | Statista Zdroj: Statista

Drony a covid 19

Napriek nepriaznivým a niekedy až ničivým dôsledkom pandémie koronavírusu na niektoré odvetvia, trh s dronmi pokračuje vo svojej stúpajúcej krivke. Práve pri komplikovaných situáciách, ktoré vznikali počas obmedzení spôsobených pandémiou, ukázali drony svoju užitočnosť. V zdravotníctve našli uplatnenie pri preprave laboratórnych vzoriek a lekárskeho materiálu, čím znížili mieru rizika nákazy a urýchlili distribučné procesy. Podľa organizácie UNICEF využilo drony na tieto účely počas korona krízy 18 krajín. Napriek tomu, že miera využitia dronov rastie aj v iných odvetviach, koronakríza si aj v tomto segmente vypýtala svoju daň.

Očakáva sa, že spomalenie globálneho hospodárstva negatívne ovplyvní aj dopyt po komerčných dronoch zo sektoru koncových používateľov. Miera tohto poklesu bude závisieť od toho, ako pandémia narušila dodávateľské reťazce v jednotlivých oblastiach. Ovplyvniť to môže najmä spoločnosti sídliace v Ázijsko-pacifickej oblasti a Južnej Amerike, u ktorých sa prepodkladajú rozsiahlejšie prevádzkové obmedzenia spôsobené prekážkami v dodávateľskom reťazci.

Použitie dronov rastie najmä v stavebníctve

Z pohľadu aplikovania dronov zaznamenal okrem zdravotníctva prudký nárast aj stavebný priemysel. Drony rýchlo nahrádzajú tradičné metódy stavebného dozoru, keďže ponúkajú výrazné zníženie nárokov na pracovnú silu, času potrebného na získavanie údajov, a miery chybovosti spôsobenej ľudským faktorom. Taktiež sa čoraz viac používajú na vykonanie vizuálnej kontroly vysoko rizikových oblastí v stavebníctve. Inžinieri a geodeti vykonávajúci kontrolu výškových štruktúr využívajú drony pre vizualizáciu priebehu projektu pomocou leteckého snímkovania.

Rastúci trend používania dronov v stavebníctve podnecuje ich výrobcov k produkcii prístrojov zohľadňujúcich potreby tohto odvetvia. Okrem stavebníctva stúpa dopyt po komerčných dronoch aj v iných oblastiach, najmä v poľnohospodárstve, bezpečnostných zložkách, energetike a zábavnom priemysle. 

Kde trh s dronmi rastie najrýchlejšie?

Globálnemu trhu s komerčnými dronmi dominuje z geografického hľadiska Čína, Japonsko, a Austrália. Čínska vláda poskytuje rôzne dotačné schémy na nákupy dronov a zjednodušuje legislatívny proces pre ich výrobu a distribúciu pre rôzne odvetvia. Zatiaľ čo v minulosti na čínskom trhu dominovali hobby drony, posledné obdobie prináša viac príležitostí pre komerčné zariadenia využívané pri monitoringu, inšpekciách, prieskumných a dozorných aplikáciách v stavebníctve, poľnohospodárstve, infraštruktúre, energetike a iných oblastiach. Japonsko nedávno implementovalo nové nariadenia pre výrobcov a používateľov dronov s cieľom podporiť japonský trh. Taktiež sa v tejto ostrovnej krajine plánuje zaviesť zjednodušený systém registrov do roku 2022, ktorý rozšíri možnosti použitia dronov.

Austrália je hlavným priemyselným uzlom v ázijsko-pacifickom regióne. Úrad pre civilné letectvo (CASA) vyvíja aktivity pre podporu miestnych aj zahraničných spoločností pôsobiacich vo vývoji alebo predaji bezpilotných prostriedkov. Testujú sa tu nové technológie, napríklad lety bez vizuálneho kontaktu (BVLOS), a rozvíjajú  služby na podporu celého dronového ekosystému.

Aká budúcnosť čaká BVLOS?

Nárast investícií do technológií bezpilotného lietania v komerčnom sektore a nové možnosti používania dronov v priemysle podporujú dlhodobý rast trhu. Okrem spomínaného vplyvu pandémie koronavírusu ho však môžu spomaľovať nejednotné zákony a pravidlá pre využitie vzdušného priestoru v rôznych regiónoch, ako aj technologické limity, ktoré nebudú schopné včas splniť nároky trhu. Európska Únia zareagovala na potrebu jednotnej legislatívy nariadeniami, ktoré zosúlaďujú požiadavky na pilotov dronov a definujú pravidlá pre zdieľanie vzdušného priestoru. Napriek tomu, že tieto nariadenia nie sú ešte plne implementované vo všetkých členských štátoch, je to otázka blízkej budúcnosti. Jednotná legislatíva pre používanie bezpilotných systémov by mala mať pozitívny vplyv na celý segment komerčných dronov, ich predaj a technologický vývoj. 

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

V tomto článku sme vyspovedali slovenského UAV hobby pilota, Daniela Koppa, ktorý nám porozprával o jeho ceste ku získaniu európskych licencií v kategórii A1/3 a A2.

O tom, akú úlohu zohrávali operátori dronov pri boji s požiarom v Českom Švajčiarsku, sme sa porozprávali so Štepánom Komosným.