Mám Dron

Povolenia na let UAV na stiahnutie

Tlačivá žiadosti na povolenie na vykonanie letu UAS v blízkosti vojenského letiska

Konkrétne informácie o podmienkach vykonania letu UAS v blízkosti vojenských objektov a letísk nájdete TU.

Vzor žiadosti o vykonanie UAS letu v chránenej krajinnej oblasti (CHKO so stupňom ochrany 3-5)

Konkrétne informácie o podmienkach vykonania letu v chránených krajinných oblastiach nájdete TU.