Mám Dron

Prehľad medzinárodných veľtrhov a výstav UAS technológií v roku 2022

Téma bezpilotných systémov v kontexte manažmentu civilného a vojenského letectva naberá na sile. Svedčia o tom mnohé odborné výstavy a konferencie po celom svete. Tie, ktoré boli zamerané na letecké systémy dávajú čoraz väčší priestor práve dronom. Taktiež vznikajú nové odborné podujatia, na ktorých sa predstavujú výrobcovia rôznych typov bezpilotných systémov, pilotovaných VTOL lietadiel, senzorov pre zber dát a špecialisti pracujúci v tomto rozvíjajúcom sa sektore. Veľtrhy ponúkajú možnosť pre stretnutia a výmenu skúseností, obchodné spolupráce a prezentovanie inovatívnych riešení. V tomto článku prinášame prehľad tých najväčších a najdôležitejších medzinárodných odborných podujatí, ktoré sa uskutočnili alebo uskutočnia tento rok.

Prečítajte si tiež: World ATM 2021 v Madride prekvapil veľkým zastúpením dronových technológií

DRONE WORLD CONGRESS

Drone world congress

Termín: 10-12.Júna 2022

Miesto: Shenzen, Čína

Prejsť na webstránku podujatia

Svetový dronový kongres patrí medzi najväčšie podujatia svojho druhu čo do počtu vystavovateľov, spíkrov a prednášok. Spolu s Shenzen UAV Industry Association tento kongres spoluorganizuje Čínska akadémia vied, Výskumné centrum pre aplikácie a reguláciu UAV a ďalšie organizácie. Počas dvoch júnových dní sa na výstavných plochách s rozlohou 30 000 štvorcových metrov predstaví 500 spoločností z viac ako 50 krajín. Okrem hlavnej konferencie bude súčasťou podujatia aj 30 menších fór, na ktorých budú prebiehať prezentácie odborníkov z oblasti bezpilotných technológií. 

COMMERCIAL UAV EXPO

Termín: 6-8 September 2022

Miesto: Las Vegas, USA

Prejsť na webstránku podujatia

Medzinárodná konferencia Commercial UAV Expo dáva každoročne priestor stovkám spoločností venjúcim sa vývoju dronových technológií, senzorov, pilotovaných eVTOL systémov a manažmentu bezpilotnej prevádzky. Častou témou, ktorá v tejto komunite rezonuje, je časová, finančná a personálna efektívnosť UAS pre konkrétne použitia v rôznych druhoch priemyslu. Bezpečnosť, stavebníctvo, energetika, logistika a kartografia sú len niektoré oblasti, v ktorých drony uľahčujú viaceré činnosti, spomeňme napríklad vykonávanie inšpekcií, zber dát a tvorbu 3D modelov. Zdieľanie skúseností firiem z celého sveta vedie k ďalšiemu rozvoju ekonómie dronov a hľadaniu ďalších oblastí, v ktorých má použitie UAS potenciál.

AMSTERDAM DRONE WEEK

Termín: 29-31.Marec 2022

Miesto: Amsterdam, Holandsko

Prejsť na webstránku podujatia

Amsterdam Drone Week bude bezpochyby jednou z najdôležitejších akcií tohoto roku pre oblasť bezpilotných technológií v Európe. Prvý krát bude hybridným podujatím, teda prednášky, prezentácie a výstavy budú prebiehať online aj naživo. Tematicky bude ADW 2022 rozdelený medzi 6 základných okruhov: Mestská letecká prevádzka, vývoj bezpilotných systémov, integrovaný vzdušný priestor, pravidlá a regulácie, pozemná infraštruktúra, prípadové štúdie-riešenia. Medzi spíkrami nebude chýbať napríklad Patrick Ky – výkonný riaditeľ EASA alebo generálny riaditeľ CANSO – Simon Hocquard.

INTERDRONE

Termín: Jeseň 2022 (dátum zatiaľ nebol určený)

Miesto: Dallas, USA

Prejsť na webstránku podujatia

Interdrone je ďalším významným kongresom, ktorý združuje odborníkov z oblasti dronov. Tento ročník sa uskutoční v americkom Dallase. Toto podujatie ponúka rozsiahly školiaci program pre účastníkov, medzi ktorých patria najmä komerční UAV piloti, technický vývojári a predstavitelia technologických spoločností. Na svoje si tento rok prídu aj tí, ktorí chcú začať podnikať v oblasti služieb s dronmi, či už v oblasti poľnohospodárstva, nehnuteľností, leteckého snímkovania, či výstavby.

AUVSI XPONENTIAL

Termín: 25-28. Apríl 2022

Miesto: Orlando, USA

Prejsť na webstránku podujatia

Tohtoročná výstava AUVSI Xponential v meste Orlande na Floride sa bude niesť v duchu hesla „Where autonomy meets society“(Kde sa autonómia stretáva so spoločnosťou). Hlavnou témou podujatia budú teda autonómne bezpilotné systémy a ich využitie v spoločnosti a komunitách. Pre rozvoj tejto agendy je nutná spolupráca medzi technologickými firmami, odborníkmi z radov letectva, informačných technológií, navigačných služieb, a štátnymi leteckými autoritami. Práve tí dostanú na podujatí priestor na vzájomné zdieľanie vedomostí a skúseností a možnosť vytvárať nové obchodné väzby a spolupráce. Autonómne systémy sú témou budúcnosti, keďže umožňujú bezpečný a koordinovaný pohyb mnohých dronov v rámci jedného geografického priestoru.

GLOBAL DRONE CONFERENCE

Termín: 19-21. Október 2022

Miesto: Kuala Lumpur, Malaysia

Prejsť na webstránku podujatia

Global drone conference 2022 bude súčasťou väčšieho podujatia, iNNOVATE Tech Show 2022 – výstavy na propagáciu inovatívnych technologických produktov a riešení v oblasti automotive, životného prostredia, financií, zdravotníctva, infraštruktúry, a bezpečnosti. Rozvoj robotiky, senzorov a využitie umelej inteligencie umožňujú rozširovanie možností pre bezpilotné systémy a služby s nimi spojenými. Na podujatí Global drone conference sa okrem veľkých a zabehnutých firiem predstavia rôzne start-upy, a účastníci podujatia sa môžu tešiť na množstvo podnetných prezentácií a prednášok od lídrov dronového priemyslu.

WORLD OF DRONES AND ROBOTICS CONGRESS

Termín: 14-15 November, 2022

Miesto: Brisbane,, Australia

Prejsť na webstránku podujatia

Austrália je v „dronovom svete“ známa najmä v súvislosti s donáškou tovaru pomocou dronov. Spoločnosť Wing v meste Logan prevádzkuje a vylepšuje službu donášky jedla a drobného tovaru z lokálnych obchodov a v roku 2021 uskutočnili viac ako 50 000 objednávok. Na rozvoj dronových služieb sa tu kladie veľký dôraz aj vďaka špecifickému rázu krajiny a ťažšej dostupnosti niektorých obývaných miest. Práve v takýchto podmienkach stúpa relevantnosť a efektívnosť donášky a prepravy tovaru pomocou dronov. Toto podujatie dáva priestor na stretnutie významných firiem z oblasti robotiky a leteckých systémov pôsobiacich v Austrálii.

Okrem spomenutých medzinárdoných veľtrhov a kongresov zameraných priamo bezpilotné technológie sa drony často skloňujú na výstavách venovaných inteligentnej mestskej mobilite, robotike, či letectvu. Napíklad, kongres World ATM, ktorý každoročne v Madride priláka tisíce odborníkov na manažment letovej prevádzky, dáva čoraz väčší priestor práve dronom. Dôvodom je aj aktuálnosť témy prepojenia a integrácie systémov manažmentu pilotovanej a bezpilotnej prevádzky, ktorú mnohé krajiny riešia na legislatívnej aj technologickej úrovni.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

V tomto článku sme vyspovedali slovenského UAV hobby pilota, Daniela Koppa, ktorý nám porozprával o jeho ceste ku získaniu európskych licencií v kategórii A1/3 a A2.

O tom, akú úlohu zohrávali operátori dronov pri boji s požiarom v Českom Švajčiarsku, sme sa porozprávali so Štepánom Komosným.