Mám Dron

Monitoring plochých striech pomocou dronov ponúka viaceré benefity

Ploché strechy sú dlhodobo vystavené poveternostným vplyvom, ktoré zapríčiňujú postupnú degradáciu strešného materiálu a pri dlhodobom neriešení vzniknutých poškodení znižujú termoizolačné a energetické vlastnosti celej budovy. Vietor spôsobuje dynamické nárazy a dvíhanie nezakrytých častí, kvalitu PVC fólií negatívne ovplyvňuje UV žiarenie a dilatácia, ktorá vzniká vďaka striedaniu tepla a mrazu. Dôvodom poškodení a dier v hydroizolácii je aj nekvalitné položenie fólie a cudzie vplyvy.

Na udržovanie kvality strechy sú preto potrebné pravidelné inšpekcie. Tie štandardne vykonávajú odborní pracovníci meraním priamo na streche, čo je časovo a nákladovo náročné, najmä ak ide o veľkorozmerné plochy. Na zefektívnenie zberu dát sa preto začali používať drony osadené termovíznymi a optickými senzormi, ktoré dokážu inšpekciu vykonať v kratšom čase a poskytujú vysokú kvalitu výstupov.

Pozn: Tento článok bol pripravený v spolupráci s partnerom asociácie Mám Dron – spoločnosťou NDN Tech a publikovaný v magazíne ATP Journal.

Termografické a optické kontroly

Termografické meranie je založené na tom, že suchá časť strechy sa zohrieva a ochladzuje pomalšie ako vlhká, poškodená časť. Vlhkejšie miesta, keďže majú vyššiu tepelnú kapacitu, dokážu byť odhalené pomocou termokamery. Letecká termovízna kontrola strechy tak poskytuje konkrétne informácie o presnom mieste a rozsahu poškodenia strešnej konštrukcie.

Keďže termovízna kontrola je geodetické meranie, výstupy z nej sa vyznačujú vysokou presnosťou. Vďaka prehľadu o stave celej strechy je potom možné sústrediť sa na kritické miesta a neplýtvať zdrojmi na podrobnú pochôdziu kontrolu. Drony poskytujú taktiež štandardné optické výstupy s vysokým rozlíšením, ktoré dopĺňajú celkový obraz o rozsahu a type poškodení strechy.

 „Výstupy z leteckej termovíznej a optickej kontroly sprístupňujeme cez náš zákaznícky portál. Ten obsahuje aplikáciu pre prácu s dátami a zdieľané úložisko pre stiahnutie tlačenej formy výstupov. Naši zákazníci si tak vedia online prezerať výstupy z kontroly strechy po mapových vrstvách, kde môžu prepínať medzi termovíznou a digitálnou mapou, pozrieť si zákres a kategorizáciu tepelných anomálií, pasportizáciu strešných komponentov, vykonávať merania a evidovať informácie o poruchách,“ povedal Matěj Shrbený, riaditeľ spoločnosti NDN Tech, ktorá sa špecializuje na letecký monitoring plochých striech.

Aké poškodenia dokáže letecký monitoring odhaliť?

Pri optimálnych meteorologických podmienkach dokážu drony odhaliť tri základné druhy porúch plochých striech:

1. Mechanické poruchy a hydroizolácia

Sem patria napríklad diery spôsobené cudzím zavinením, pádom ostrého predmetu na strešný plášť, či prešliapnutie ostrého predmetu do hydroizolácie.

Diery v hydroizolácii

Dôsledok dlhodobého zatekania vody. Mokrá tepelno izolačná vrstva, degradácia materiálu, statické zaťaženie, voda v konštrukcii

2. Degradovaný materiál hydroizolácie

V závislosti na kvalite hydroizolačnej fólie môže dochádzať ku degradácii materiálu. Menej kvalitné materiály časom tvrdnú a sú krehkejšie. Výsledkom tejto degradácie sú lokálne vlásočnicové praskliny, ktoré prepúšťajú vodu do tepelno izolačnej vrstvy. Tieto praskliny sú ťažko viditeľné okom.

3. Degradácia tepelno izolačnej vrstvy

Poškodenie tepelnej izolácie strechy môže byť spôsobené rôznymi vplyvmi, ako napríklad odparovaním (polystyrén), vlhkosťou (minerálna vata) alebo vonkajšími vplyvmi (zvieratá, nekvalitná inštalácia)

Degradácia materiálu hydroizolácie

Odparený polystyrén spôsobuje tepelné mosty

Myšie hniezdo v izolácii – bez mechanickej poruchy plášťa.

Benefity použitia dronov pri monitoringu plochých striech

  • Rýchlosť a plocha

Pri monitoringu veľkoformátových plochých striech obchodných centier, hál, výrobných závodov, či administratívnych budov je monitoring pomocou dronov výrazne efektívnejší z hľadiska potrebného času a tým aj vynaložených prostriedkov.

„Za jediný deň sa dajú efektívne pozbierať termovízne dáta z plochy približne 90 000m2 v jednom letovom tíme. Štandardnou metódou by takáto plocha bola analyzovaná niekoľko týždňov“, upresnil Matěj Shrbený.

  • Presná lokalizácia poruchy

Geodetické spracovanie dát umožňuje presne lokalizovať poškodenie a jeho rozsah. Diera v izolácii, mokrá tepelná izolácia, či tepelný most sú lokalizované s presnosťou +- 3cm.

  • Pasportizácia strechy

 V rámci geodetického merania strechy dronom je možné zrealizovať konmplexnú pasportizáciu všetkých strešných komponentov ako napríklad umiestnenie a dĺžka hromozvodov, umiestnenie plochy svetlíkov a vzduchotechniky, umiestnenie a počet vpustí a podobne.

  • Zdielané dáta strechy

Online portál NDNPORT poskytuje prístup ku všetkým získaným dátam z leteckej inšpekcie strechy online. U všetkých poruchách je možné evidovať informácie o opravách, fotografie a ďalšie metadáta podľa zvolených nastavení a preferencií zákazníka. Údaje sú dostupné na rôznych zariadeniach a responzívny dizajn umožňuje ich zobrazovanie na PC, tablete, či smartfóne. 

Výskum rozširujúci možnosti a efektívnosť UAV

V rámci snahy o zefektívnenie a automatizáciu monitoringu plochých striech dronmi vzniká vo svete viacero akademických výskumných projektov a prípadových štúdií. V susednej Českej republike bola vybudovaná kalibračná základňa vo výskumnom centre VUT v Brne pre efektívne modelovanie mestských oblastí s dôrazom na výpočty odvodnenia plochých striech.

Vedci z Brazílskej univerzity si dali za cieľ otestovať šesť algoritmov hĺbkového učenia na detekciu objektov pri analýze a vyhodnocovaní poškodení v strešných systémoch. Španielsky výskum využitia informačných a komunikačných technológií (KIT) sa snaží eliminovať poruchy a poškodenia striech už v štádiu výstavby. Vychádza z toho, že až 75% anomálií je spôsobených nekvalitným projektovaním a najmä nedostatočnou kontrolou stavebných prác.

Záver

Drony sa stávajú bežným pracovným nástrojom takmer vo všetkých oblastiach priemyslu. Vďaka ich dostupnosti a zvyšujúcej sa kvalite senzorov sú schopné zozbierať dáta vo vysokej kvalite rýchlo a lacnejšie v porovnaní s konvenčnými metódami. Dostupnosť technológií spôsobuje rozličnosť kvality ponúkaných služieb v tejto oblasti, preto aj pri leteckej inšpekcii striech pomocou dronov je dôležité dbať na odbornosť a skúsenosti dodávateľa.

Analýza technického stavu plochých striech umožňuje poskytnúť majiteľom nehnuteľností komplexný a presný pohľad na príčiny porúch v hydroizolácii, vďaka čomu môžu problémy odstrániť ešte pred tým, ako spôsobia väčšie škody.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

V prvom aprílovom týždni 2023 spúšťame aktualizáciu aplikácie MamDron pre Android aj iOS zariadenia. Prečítajte si o zmenách, ktoré aktualizácia prinesie.

Drony v realitnom biznise

Drony v realitnom biznise majú bohaté využitie v segmente výstavby a realitného marketingu. Ako konkrétne sa drony v tomto odvetví uplatňujú a aké benefity ponúkajú si môžete prečítať v našom článku.

Použitie LIDARu umožnilo dronom celkom nové spôsoby využitia. Čo je LIDAR, ako funguje a aké sú výhody tejto technológie sme sa porozprávali s p.Michalom Ševerom zo spoločnosti UAVONIC.