Mám Dron

Drony duručujú defibrilátory

Drony doručujúce defibrilátory urýchlia prvú pomoc

Pri záchrane života ide o každú sekundu. Rýchle dostavenie sa lekárov so zdravotným materiálom k nehodám alebo pacientom, ktorých postihla srdcová zástava, je pre záchranu životov kľúčové. Preto sa pre tieto operácie stále častejšie používajú drony. Tie dokážu veľmi rýchlo a flexibilne reagovať a dostať potrebné zdravotnícke vybavenie aj do ťažšie dostupných miest. O tom, ako bezpilotné prostriedky nachádzajú svoje uplatnenie v zdravotníctve a doručovaní lekárskeho materiálu, sme už písali v článku Drony v zdravotníctve pomáhajú zachraňovať životy. V tomto texte sa zameriame na konkrétne projekty doručovania automatizovaných externých defibrilátorov (AED) dronmi s cieľom zrýchliť poskytnutie prvej pomoci.

Prečítajte si tiež: Drony pomáhajú aj pri hasení požiarov

Rýchlosť rozhoduje

Pravdepodobnosť prežitia komorovej fibrilácie, často spôsobenej infarktom myokardu, rýchlo klesá počas prvých minút. U niekoho, kto má zástavu srdca, každá minúta bez resuscitácie zvyšuje riziko úmrtia o 7% až 10%. Včasná defibrilácia je teda pre zvýšenie miery prežitia zásadná. Pre skrátenie času potrebného na poskytnutie prvej pomoci už viaceré mestá využívajú rôzne prostriedky a zlepšujú systémy ich manažmentu. Okrem sanitiek a záchranných vrtuľníkov sa defibrilátory umiestňujú aj na verejné miesta, kde ich v prípade núdze môže použiť i laik. Napriek tomu, že drony sú pomerne novým prostriedkom, ktorý môže byť zaradený do systému prvej pomoci, už teraz ponúkajú sľubné výsledky.

Testovacie lety vo Švédsku

Použiteľnosť dronov pre doručovanie AED preverila aj štúdia uverejnená v European Heart Journal. Tri bezpilotné lietadlá vybavené AED boli zaradené do vzdušného priestoru vo Švédsku, ktorý pokrýval približne 80 000 obyvateľov (125km2) v oblasti Göteborgu. Drony boli integrované do pohotovostných lekárskych služieb v období od 1 júna do 30 septembra 2020. Cieľom testovacích letov, ktoré boli vyslané na miesta prípadov podozrenia na infarkt, bolo zistiť časové výhody dronov oproti bežnej ambulancii.  

Počas tohto obdobia boli drony nasadené v 12 z 53 upozornení na podozrenie na zástavu srdca, pričom v 11 prípadoch úspešne dorazili. Drony preleteli v priemere 3,1km a sedem krát dorazili takmer o 2 minúty skôr ako záchranná služba. 

Pri prílete na miesto dron zostane visieť vo vzduchu a defibrilátor spúšťa pomocou navijáka. Tento postup eliminuje riziká spojené s pristávaním dronu v blízkosti ľudí. Pri ďalších 61 testovacích letoch bola úspešnosť doručenia AED dronmi 90%. Celkovo sa dosiahlo takmer 20% zníženie oneskorenia doručenia AED.

Autori testovacích letov však skonštatovali, že pre ďalšie zefektívnenie tohto procesu sú potrebné ďalšie vylepšenia. Okrem zvýšenia výkonnosti UAV je nutné optimalizovať, kedy a za akých okolností drony vzlietnu vzhľadom na poveternostné podmienky, viditeľnosť a prítomnosť bezletových zón. Práve tieto faktory sa zdajú byť pri reálnom použití dronov najviac limitujúce. Ďalším problémom, ktorý so sebou prinášajú AED doručované dronmi je ich použitie laikmi. Momentálne sú dispečeri vyškolení, aby dávali okolostojacim pokyny pre správne použitie AED, hľadajú sa však aj ďalšie možnosti, ako napríklad využitie mobilnej aplikácie.

Drony s defibrilátormi v Poľsku

Poľsko chystá do rozvoja dronovej ekonomiky (Drone economy) v najbližších rokoch investovať viac ako 160 miliónov EUR. Využitie potenciálu UAV v rámci rôznych služieb a mestskej mobility sa tak stáva dôležitou súčasťou rozvoja miest. Jedným z projektov, ktorý potvrdzuje tieto snahy, je aj pilotný program na prepravu AED prostredníctvom bezpilotných lietadiel v meste Sosnowiec. Projekt bol vyvinutý v spolupráci s Metropolis GZM, mestom Sosnowiec, Łukasiewicz – leteckým ústavom a spoločnosťami Dronehub a Pentacomp. Cieľom testovacích letov je zozbierať skúsenosti z používania UAV technológií pri implementácii rôznych úloh pre potreby miestnej samosprávy.  Plán obsahuje viac ako 100 letov, čo umožní zber údajov o optimálnych parametroch letov a procesoch ich implementácie.

Projekt, ktorý sa má uskutočniť v Sosnowci, je ďalšou príležitosťou na potvrdenie vhodnosti používania dronov a dokovacích staníc Dronehub a softvéru na správu letov Pentacomp,“ vysvetľuje Vadym Melnyk, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dronehub. Do programu sa zapoja dve dokovacie stanice vybavené robotickým nakladačom, ktorý automaticky vyberie defibrilátor z dokovacej stanice a umiestni ho do dronu. Potom, čo dron pristane v druhej dokovacej stanici, podobný mechanizmus balík vyzdvihne z dronu a umiestni do priehradky v cieľovej stanici.

Vďaka použitiu dronov pri záchrane výrazne skracujeme čas dodania potrebného zdravotníckeho vybavenia. Dron sa pohybuje po priamke, nezasekáva sa v zápchach, neblúdi, nepotrebuje čas, aby sa pripravil na akciu ako tím záchranárov ,” dodáva Melnyk. Systémy Dronehub a Pentacomp umožňujú aj prepravu ďalších urgentných lekárskych zásielok, akými sú napríklad vzorky krvi.

Skúsenosti z USA a Kanady

V kanadskej provincii Ontário sa taktiež konali testy na zistenie účinnosti donášky defibrilátorov pomocou bezpilotných prostriedkov. Na základe štyroch simulovaných hovorov na 911 vyslali výskumníci drony na miesta, kde čakali vyškolení respondenti s testovacou figurínou. Dron zakaždým časovo porazil klasickú záchranku o 2 až 4 minúty. Neskôr boli drony testované v porovnaní so záchrannou službou pri výzvach vo vzdialenosti takmer 30km. V týchto testoch dron vyhral o 7 až 8 minút. Výsledky testov poukázali na to, že čím ďalej sa človek nachádza od dostupnosti tradičných záchranných služieb (EMS), tým väčší prínos bude mať záchranná služba s pomocou dronov. 

V USA dostane každý rok viac ako 350 000 ľudí zástavu srdca mimo nemocníc a len asi 10% z nich prežije. Vedia o tom aj v meste Reno, ktoré v spolupráci so spoločnosťou Flirty spustilo donášku defibrilátorov najmä do menej dostupných oblastí v okrese Washoe. Po skúšobných letoch mesto Reno vyhodnotilo, že nasadenie AED pomocou dronov môže znížiť mieru prežitia infarktov z dnešných 10 na takmer 50%.

Záver

Napriek tomu, že donáška defibrilátorov pomocou UAV ešte trpí viacerými nedostatkami a musí sa vysporiadať s legislatívnymi a technickými prekážkami, viaceré pilotné projekty z celého sveta ukazujú, že drony majú aj v tejto oblasti budúcnosť. Záchrana života pri zlyhaniach srdca patrí medzi najcitlivejšie zdravotnícke operácie z pohľadu času. Ukazuje sa, že pri správnom nastavení dokážu drony výrazne znížiť čas pre poskytnutie umelej masáže srdca a prispieť tak z záchrane mnohých životov.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Spoločnosť R-SYS spolu s partnermi demonštrovala možnosti integrovaného ATM/UTM riešenia pre riadenie operácií vzdušných síl

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.