Warning: Trying to access array offset on false in /data/d/9/d95f360b-7cd6-459e-90b1-36eaa190024f/mamdron.sk/web/wp-content/plugins/auto-refresh-single-page/auto-refresh-single-page.php on line 43

Mám Dron

Drony ako účinný nástroj boja proti komárom

S horúcimi letnými mesiacmi sa neodmysliteľne spája aj zvýšený počet komárov. Títo nepríjemní spoločníci majú v lete ideálne podmienky pre množenie a vytváranie nových liahnísk. Výsledkom môže byť kalamita, ktorá nezasahuje len lokality v blízkosti vodných plôch, ale aj husto osídlené oblasti. Pre účinný boj proti dotieravému hmyzu využívajú mestské samosprávy dobrovoľníkov, lietadlá, vrtuľníky a taktiež drony. Tie pomáhajú s vyhľadávaním a monitorovaním liahnísk komárov ako aj ich elimináciou v ťažko dostupných miestach.

Bratislava nasadila proti komárom dron

Hlavné mesto sa poučilo z minuloročnej kalamity a tento rok zdvojnásobilo rozpočet pre boj s komármi.  Do terénu posiela 200 dobrovoľníkov, ktorí vyhľadávajú ohniská a zaznamenávajú ich polohu do špeciálnej aplikácie. Výskyt komárov je meraný aj pomocou CO2 lapačov. Zachytené a lokalizované komárie epicentrá sú následne eliminované postrekom s larvicídom BTI, ktorý bude rozprašovaný aj dronom. Ten sa vďaka malým rozmerom a ľahkej ovládateľnosti dokáže dostať aj do nižších výšok ponad vodné plochy a na ťažšie dostupné miesta. Mesto si od nasadenia dronu sľubuje výraznejší pokles populácie komárov a zníženie rizika prenosu nebezpečných chorôb.

Zdroj: TASR

Minulý rok bol na Slovensku zaznamenaný výskyt nového invázneho druhu komára Aedes japonicus, ktorý niele narúša lokálnu biodiverzitu, ale môže aj prenášať nebezpečné patogény a nepôvodné vírusy. Patria medzi ne napríklad japonská encefalitída, Zika, alebo dengue. Vojna proti komárom preto získava na naliehavosti a jednotlivé mestá by ju nemali podceňovať.

Monitoring a realizácia postrekov

Využitie dronov pre potlačenie doterného a nebezpečného hmyzu nie je vo svete novinkou. Znovuobjavenie a rozšírenie vírusu Zika na tichomorských ostrovoch (2007-2013) a neskôr v Brazílii (2015-16) podnietilo vedcov a vlády aby vynaložili ešte väčšie úsilie na nájdenie riešenia pre zmiernenie následkov premnoženia komárov. Do týchto snáh skvelo zapadli UAV prostriedky (drony), ktoré sa vďaka technologickému vývoju prispôsobili pre rôzne aplikácie v poľnohospodárstve a umožnili tak realizáciu chemických postrekov a geograficky presného monitorovania pevniny.

V odľahlých oblastiach, ktoré sú ťažko dostupné pre vozidlá, môžu drony robiť snímky potencionálnych biotopov produkcie lariev a zároveň monitorovať typy pôdy, či odoberať jej vzorky. Benefit takéhoto využitia dronov spočíva najmä v presnom a rýchlom zbere dát a v šetrení nákladov (v porovnaní s helikoptérami sú drony oveľa dostupnejšie). Okrem toho, že  drony dokážu lokalizovať epicentrá s najväčším výskytom komárov,  môžu ich aj eliminovať pomocou aplikovania larvicídov a adulticídov. Pilot môže dron ovládať na diaľku, ale už sa taktiež začínajú využívať autonómne operácie, pri ktorých je UAV vopred naprogramovaný na konkrétne ciele podľa GPS.  

Príklady použitia dronov pre elimináciu komárov

Boj proti malárii v Malawi a Zanzibare

Malária prenášaná komármi je v Malawi vážnym problémom a jedna z troch najčastejších príčin úmrtia u detí do päť rokov. Predchádzajúce snahy o zvládnutie malárie zahŕňali distribúciu sietí a vysielanie zdravotného dohľadu do ťažko dostupných oblastí. Napriek tomu, že táto choroba je relatívne ľahko liečiteľná pokiaľ sa zachytí včas, pri neskorom odhalení bývajú následky fatálne. Situáciu v Malawi ešte kompolikuje nedostatok zdrojov, ako sú krvné transfúzie.

Malawi-Liverpool Wellcome Centre sa znaží zmierniť tento problém využitím moderných technológií. Pomocou dronov mapujú rozsiahle oblasti so stojacou vodou, merajú jej hĺbku a odoberajú vzorky z určených miest, ktoré sú zaznamenávané pomocou mobilnej GPS aplikácie. V laboratóriu následne zisťujú počet lariev komárov v každej vzorke. Takýmto spôsobom dokážu drony monitorovať vznik a vývoj ohnísk. Tento projekt využíva platformu pre testovanie humanitárnych dronov UNICEF, ktorá od roku 2017 umožňuje univerzitám, spoločnostiam a jednotlivcom uskutočňovať testovacie lety v oblasti s priemerom 80km so strediskom na letisku Kasungu.

Drony sa využívajú na mapovanie biotopov vodnej malárie aj na tanzánskom súostroví Zanzibar. Pre lokalizovanie malých vodných plôch v ktorých sa množia komáre tu našli ideálne uplatnenie. Na základe údajov z dronov môžu kompetentné zdravotnícke úrady vykonať presne cielené larvicídne postreky. Vďaka tejto metóde v niektorých oblastiach Zanzibaru klesla úroveň prevalencie malárie zo 40% populácie na menej ako 1%.

Vypúšťanie sterilných komárov v Brazílii

Ako už bolo spomenuté, Brazília čelila nákaze vírusom Zika prenášaného komármi v rokoch 2015-16. Na rozdiel od používania larvicídov a chemických postrekov v liahniskách vyskúšal realizačný tím pozostávajúci s odborníkov z organizácií OSN, IAEA a WeRobotis iný spôsob. V laboratóriách vypestovali milióny samčekov komára druhu Aedes aegypti, ktorý šíril nákazu, a upravili ich tak, aby po párení neboli samičky schopné produkovať životaschopné vajíčka.

Táto metóda sa označuje aj skratkou SIT (Sterile Insect Technique – technika sterilného hmyzu). Následne takto „znevýhodnených“ samčekov vypustili na určených miestach do vzduchu aby nahradili zdravých jedincov. Výsledky techniky SIT boli presvedčivé a OSN ju označila za prelom v boji proti nebezpečným chorobám.

Na to, aby bol projekt úspešný, bolo potrebné distribuovať samčekov komárov na konkrétne miesta v krátkom čase. Realizačný tím vytvoril pre tento účel špeciálne drony s hmotnosťou pod 10kg, ktoré dokážu do dostatočnej vzdialenosti prepraviť až 50 000 sterilných komárov za jeden let. Testy ukázali, že úmrtnosť týchto komárov počas celého procesu chladenia, prepravy a vypúšťania do vzduchu nepresiahla 10%.  Pre ešte lepšiu účinnosť začali upravovať dron tak, aby bol ľahší a schopný uviesť až 150 000 sterilných komárov. Po úspešnom pilotnom projekte v Brazílii prejavili záujem o vyskúšanie tohto procesu aj Singapur, Thajsko, Čierna Hora a Grécko.

Vírus Ross River v Austrálii

Medzi hlavné choroby prenášané komármi v Austrálii patrí vírus Ross River a oveľa zriedkavejšia, aj keď potenciálne smrteľná encefalitída z údolia Murray. Aby vírus prežil, potrebuje populáciu hostiteľských zvierat. V prípade rieky Ross sú to klokani a v údolí Murray sú to sťahovavé vtáky. Ak samica komára pohrýzne hostiteľa, inkubuje vírus a žije dosť dlho na to, aby pohryzla niečo iné, vírus sa šíri a môže preniesť aj na človeka. Na zastavenie tejto reakcie je nevyhnutné zredukovanie počtu komárov.

Výskumný ústav bezpilotných prostriedkov Univerzity v Adelaide je miestom, kde sa skúma možnosť využitia dronov pre riešenie tohto problému. Tak ako v iných častiach sveta, aj tu dostávajú drony priestor pri mapovaní ohnísk komárov na veľkých plochách a v odľahlých oblastiach a taktiež pri aplikácii postreku.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Spoločnosť R-SYS spolu s partnermi demonštrovala možnosti integrovaného ATM/UTM riešenia pre riadenie operácií vzdušných síl

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.