Mám Dron

Aktuálne využitie vzdušného priestoru

VYSVETLIVKY:

AKTUÁLNY DÁTUM A ČAS:

Mapa využitia vzdušného priestoru sa aktualizuje každú minútu. Poskytuje pohľad na aktuálnu situáciu vo vzdušnom priestore na celom území Slovenska do výšky 120 metrov nad zemou.

Informácie o aktuálnom využití FUA priestorov sú čerpané zo správ AUP a UUP publikovaných na stránkach VVZS OSSR. Ako zdroj informácií o aktiváciách je používaná správa UUP. Tá však niekedy býva neaktualizovaná aj niekoľko dní. V takom prípade sa ako zdroj použije správa AUP.

Otvoriť
AUP PDF

Otvoriť
UUP PDF

Okrem údajov o statických no-drone zónach obsahuje mapa dynamické dáta o dočasne obmedzených letových zónach (FUA) a aktuálnych letových oblastiach definovaných používateľmi aplikácie MamDron. Pilotom UAV tak dáva ucelený prehľad o aktuálnych možnostiach využitia vzdušného priestoru. 

Statické údaje

Členenie vzdušného priestoru (ATZ/RMZ, CTR, P, R, D)

Chránené územia so stupňom ochrany 3-5

Varovné zóny v okolí vedenia vysokého napätia, rýchlostných ciest a železníc

Zóny definované spolupracujúcimi samosprávami

Dynamické údaje

FUA dáta o dočasne obmedzených letových zónach 

Aktuálne zóny definované používateľmi aplikácie MamDron

Statické údaje

Členenie vzdušného priestoru (ATZ/RMZ, CTR, P, R, D)

Chránené územia so stupňom ochrany 3-5

Varovné zóny v okolí vedenia vysokého napätia, rýchlostných ciest a železníc

Zóny definované spolupracujúcimi samosprávami

Dynamické údaje

FUA dáta o dočasne obmedzených letových zónach 

Aktuálne zóny definované používateľmi aplikácie MamDron

3D ZOBRAZENIE

Webová aplikácia MamDronView ponúka 3D zobrazenia jednotlivých neletových zón podľa kategórií, ako aj zón letu používateľov aplikácie MamDron podľa časového ohraničenia. 3D mapa obsahuje komplexné údaje o možnosti využitia vzdušného priestoru pre UAV na Slovensku. Návod na používanie 3D mapy nájdete TU.