Mám Dron

Drony z pohľadu paraglajdistov a pilotov rogál

Vychutnávanie si pôsobivých pohľadov z výšky, zaujímavá komunita ľudí, zvýšená hladina adrenalínu, prekonávanie vlastných hraníc… aj to sú dôvody, pre ktoré neustále rastie popularita športového a rekreačného letectva. Keď raz niekto prekonaná prvotný strach a vzlietne s padákom alebo rogalom nahor, často sa už toho pocitu nevie vzdať. Paraglajding alebo let s motorovým, či bezmotorovým klzákom, sa dá vyskúšať v rámci tandemového letu so skúseným inštruktorom. Tí, u ktorých sa tento zážitok pretaví do serióznejšieho záujmu, si môžu spraviť pilotné skúšky.

Pilotov motorových, bezmotorových rogál a paraglajdov na Slovensku združuje Letecká amatérska asociácia (LAA), ktorá je aj partnerom nášho združenia. O aktivitách asociácie, situácii športového lietania na Slovensku, ako aj o vzťahu športových pilotov a dronov, sme sa porozprávali s prezidentom LAA, pánom Miroslavom Jančiarom.

1. Letecká amatérska asociácia SR (LAA) funguje už takmer tri desaťročia. Vývoj situácie s amatérskym lietaním ste mohli teda sledovať, takpovediac, z prvej ruky. Kam sa za ten čas posunulo?

LAA ČSFR vznikla v r. 1990. Následne po rozdelení republiky v r. 1993 vznikla LAA SR. Za približne 30 rokov sa LAA SR pretransformovala do aktuálnej podoby organizácie, ktorá združuje naviac pilotov a lietajúcich športových zariadení  (LŠZ) na Slovensku, aktívne sa podieľa na športovej príprave reprezentantov a talentovanej mládeže, vedie register LŠZ a vydáva preukazy letovej spôsobilosti LŠZ, zabezpečuje výcvik nových pilotov, zabezpečuje informovanosť svojich členov a aktívne sa zapája do štátnych legislatívnych procesov.

2. LAA SR združuje pilotov padákových a závesných klzákov, motorových i bezmotorových na Slovensku. O akú veľkú komunitu ide? Koľko máte členov?

LAA SR združuje pilotov 4 športov – paragliding, motorový paragliding, závesné lietanie a motorové závesné lietanie – momentálne v počte cca 1.300 aktívnych pilotov – a eviduje cca 1.600 lietajúcich športových zariadení.

3. Aké máte skúsenosti s dronmi a ich používateľmi? Zaznamenali ste nejaké kolízie dronov s Vašimi pilotmi či inými športovými pilotmi?

Skúsenosti s dronmi a ich používateľmi viac-menej nemáme, nakoľko naše LŠZ a drony sa pohybujú v rôznych letových výškach.

4. Pre záujemcov o športové lietanie: ako dlho približne trvá proces získania pilotného preukazu?

Dĺžka výcviku na pilota záleží od druhu LŠZ, ale zhruba od 10 dní pri padákových klzákoch do 3 mesiacov na motorových závesných klzákov.

5. Čo musí človek spraviť, aby sa stal členom LAA SR? Pre koho je členstvo určené?

LAA SR je organizácia, ktorá združuje hlavne pilotov s pilotnými preukazmi, ktorí aktívne lietajú. Iba približne 5% našich členov nie sú aktívni piloti, nakoľko krátkodobo prerušili platnosť svojich dokladov z rôznych dôvodov.

Nakoľko LAA SR združuje aktívnych členov, predpokladom je, že zdravotne spôsobilý záujemca sa po uhradení členského príspevku zaeviduje v schválenom výcvikom stredisku, kde absolvuje príslušný letecký výcvik a získa pilotnú licenciu.

6. Pre lietanie na akomkoľvek prostriedku je prvoradá bezpečnosť. Myslíte si, že súčasné nastavenie vzdelávania a znalosti športových pilotov sú v tomto smere dostatočné?

Vzhľadom na skutočnosť, že každá poverená organizácia si nastavuje štandardy svojich bezpečnostných predpisov sama, vychádzajúc z platnej legislatívy, môžem povedať, že informovanosť členov LAA SR ohľadne bezpečnosti je na vysokej úrovni. Zabezpečujeme ju formou pravidelných školení a mailovou komunikáciou.

7. Kde vidíte budúcnosť športového lietania na Slovensku, povedzme, o 10 rokov?

Športové lietanie je živý proces, ktorý sa neustále vyvíja. LAA SR vynakladá veľké úsilie na zjednodušovanie legislatívy športových pilotov a kladie veľký dôraz na mieru osobnej zodpovednosti športového pilota, na dodržiavanie zákonov a na dobrovoľné vzdelávanie v oblasti leteckej a športovej legislatívy.

8. Ako vnímate v LAA SR aplikáciu MamDron?

Aplikácia MamDron je určite prínosom aj pre členov LAA SR, pretože mnohí naši členovia sa venujú aj lietaniu s modelmi či dronmi.

Pánovi Jančiarovi ďakujeme za rozhovor. Veríme, že vďaka spolupráci OZ Mám Dron a LAA SR budeme vedieť ešte efektívnejšie poukazovať na potrebu spoločného, bezpečného a koordinovaného využívania vzdušného priestoru.  Viac informácií o Leteckej amatérskej asociácii a jej aktivitách nájdete na: www.laa.sk

Prečítajte si tiež: Ako sa stať profesionálnym pilotom dronu

Dron ako spoločník paraglajdistu

Prvou asociáciou kombinácie paraglajdista – dron, bude zrejme u mnohých predstavenie si kolízie vo vzduchu. Tieto športové prostriedky však vedia aj kooperovať. Dôkazom sú zábery z dronu, ktoré zachytávajú let paraglajdistov a pohľady z ich perspektívy. A treba uznať, že viaceré takéto zábery sú dychberúce, ako napríklad toto video akrobatického paraglajdingu vytvorené FPV dronom:

V každom prípade je v tejto súvislosti potrebné zdôrazniť bezpečnostné hľadisko. Pokiaľ by niekto chcel vytvárať podobné videá, mal by mať naštudované pravidlá pre prevádzku bezpilotných, ako aj pilotných športových lietajúcich zariadení. Súčasnú legislatívu pre drony nájdete na našom webe v sekcii Legislatíva. Pravidlá pre lietanie s paraglajdom alebo rogalom nájdete v leteckom zákone.

Príklad kolízie a bezpečnostné hľadisko

O tom, že bezpečnostné odporúčania a pravidlá pre pilotované a bezpilotné prostriedky treba brať vážne, hovoria aj viaceré kolízie. Jedna z nich sa stala na Novom Zélande, kde riešili prípad pilota dronu, ktorý sa počas letu spoliehal len na pohľad z kamery dronu a nedokázal si udržať celkový priestorový prehľad, pričom narazil do padákového klzáku asi 100m nad zemou. Dron sa zamotal do riadicich šnúr padákového klzáku a ak by miestom nehody (a následného núdzového pristátia) nebola dlhá pláž Karioitahi, skončilo by sa to pre pilota padákového klzáka tragicky.

Zástupca generálneho riaditeľa pre bezpečnosť letectva CAA, Dean Winter, hovorí, že je šťastie, že pilot padákového klzáku nebol pri zrážke zabitý alebo vážne zranený, a dúfa, že tento prípad poslúži ako budíček pre ostatných používateľov dronov. V tomto prípade bola udelená pilotovi dronu historicky prvá pokuta za ohrozenie inej osoby dronom vo výške 1.000 novozélandských dolárov.

Napriek tomu, že piloti závesných klzákov a paraglajdov lietajú zväčša vo vyšších letových výškach ako 120m (maximálna povolená výška letu pre drony), počas vzletu a pristávania sa môžu dostať do letovej dráhy dronu. Treba si tiež pripomenúť, že v hierarchii leteckých prostriedkov je vždy dron na poslednom mieste, to znamená, že dáva prednosť všetkým ostatným prostriedkom. Piloti dronov by tak mali byť ostražití a mať svoj dron stále na dohľad, aby mohli rýchlo reagovať na prítomnosť lietadiel, rogál, paraglajdov, či teplovzušných balónov.

Na stránke LAA nájdete mapu štartovacích plôch pre bezmotorové lietanie, ktorá ukazuje oblasti na Slovensku, kde sa často vo vzdušnom priestore pohybujú bezmotorové klzáky a paraglajdisti: https://www.laa.sk/pre-pilotov/startovacky-a-letiska/

Aplikácia MamDron nielen pre dronistov

Ako sme si už povedali, pre športové a rekreačné lietanie platia pravidlá definované v leteckom zákone. Všetci aktívni piloti závesných klzákov a paraglajdov sa s nimi oboznamujú počas pilotných skúšok. S plánovaním letu a zisťovaním možných rizík im však môže pomôcť aj aplikácia MamDron. Po nastavení parametrov letu a vyžiadaní letovej zóny si môžu zistiť, či sa v blízkom okolí nenachádza aktívny pilot dronu, ktorý práve aplikáciu používa. Aplikácia ich tiež môže upozorniť na bezletové zóny v blízkosti riadených a neriadených letísk, vojenských objektov, či chránených prírodných oblastí, pre ktoré platia špecifické podmienky pre pilotné aj bezpilotné operácie.  

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prečítajte si a pozrite ako vyzeralo slovenské kolo súťaže CanSat 2024, počas ktorej pomáhali stredoškolákom aj drony! S asociáciou Mám Dron sme boli pri tom.

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!