Mám Dron

Ako sa stať profesionálnym pilotom dronu?

O dronoch dnes už nehovoríme len v súvislosti s natáčaním videí, ale čoraz častejšie ich môžme zahliadnuť nad poliami, stavbami, či vo výrobných halách.  Technologický rozvoj UAV systémov umožnil ich adaptáciu pre rôzne druhy priemyslu. To otvára dvere nielen pre výrobcov UAV a technologické firmy, ale aj pre distribútorov a poskytovateľov profesionálnych služieb. Trh s dronmi, označovaný aj ako Drone economy, vytvára množstvo zaujímavých pracovných príležitostí. Čoraz viac kameramanov a fotografov pridáva k svojej profesionálnej výbave aj drony. Iní sa zameriavajú na využitie dronov v poľnohospodárstve, či vytváranie 3D modelov pre stavebníctvo, kartografiu alebo archeologický výskum.

Prečítajte si tiež: Čo všetko potrebuje vedieť pilot dronu?

Vzdelávanie pilotov dronov

Profesionálny operátor dronu môže ponúkať rôzne služby, ktoré zákazníkom poskytnú potrebné dáta rýchlejšie ako tradičné prostriedky a zároveň im šetria náklady. Pilot však musí nielen ovládať manévrovanie s UAV a spôsob spracovávania dát, ale aj spĺňať legislatívne požiadavky pre túto činnosť. Na Slovensku pôsobí niekoľko firiem, ktoré poskytujú školenia pilotov dronov a zároveň ich pripravujú na profesionálnu kariéru. Jednou z takýchto spoločností je aj Proaviate, ktorá taktiež patrí medzi partnerov nášho občianskeho združenia Mám Dron. O tom, aká je situácia s komerčnými pilotmi dronov na Slovensku a ako prebiehajú pilotné skúšky, sme sa porozprávali s jej riaditeľom, Borisom Urbánekom.

1. Ako vnímate oblasť komerčného využívania dronov na Slovensku?

Komerčné využívanie UAV na Slovensku neustále rastie a s určitosťou sa dá povedať len to, že sa ešte ani len nepriblížilo k svojmu vrcholu. Neustále rozširovanie použiteľnosti UAV na rôzne druhy prác zo vzduchu tomu pochopiteľne tiež prispieva. Najväčším problémom, a s tým vyplývajúcou časovou, administratívnou a v neposlednom rade aj s finančnou záťažou, je (otázne) neaplikovanie nariadení EÚ na Slovensku. Rozhodnutie Dopravného úradu a ustanovenia leteckého zákona de facto delia prevádzku a uplatňované pravidlá na komerčné a hobby lietanie. Napriek tomu, že spôsob vykonania letu a bezpečnostné riziko sú pre oba spôsoby rovnaké, pre legálne komerčné lietanie je potrebné splnenie podstatne vyšších nárokov. Pohľad EASA (“európsky letecký úrad”) a Európskej Komisie je v tomto odlišný a takéto delenie nie je viac kritériom pre uplatňovanie rôznych pravidiel lietania a prevádzky UAV. Okamžité uplatnenie nariadení EÚ by pozitívne prispelo k ďalšiemu rozvoju komerčného lietania na Slovensku.

2. Kto všetko potrebuje preukaz pilota na diaľku?

V zmysle rozhodnutia Dopravného úradu ho potrebuje každý, kto plánuje lietať v kategórii prevádzky B, ak ide o výkon leteckých prác, alebo ak má prevádzkované UAV maximálnu vzletovú hmotnosť viac ako 25kg.

3. Ako prebieha školenie pilotov v Proaviate?

Školenie v leteckej škole PROAVIATE je delené na dve samostatné časti – výučbu leteckej UAV teórie a praktický výcvik lietania s dronmi. Obe časti sú vedené skúsenými UAV pilotmi, ktorí majú aj profesionálne letecké pozadie. Kurz je vedený tak, aby uchádzači úspešne prešli teoretickým aj praktickým preskúšaním Dopravného úradu. V závislosti od požiadaviek klientov, prípadne ich profesionálnych skúseností, upravujeme rozsah a dĺžku kurzu tak, aby boli naplnené jeho ciele.

4. Čo čaká pilotov dronov pri teoretickom a praktickom preskúšaní na Dopravnom úrade?

5. Koľko pilotov dronov približne ročne vyškolíte? Ako sa vyvíja záujem o prácu v tejto oblasti?

Záujem o školenia je veľmi “sezónny”. Spravidla je v jarnom a letnom období zvýšený záujem uchádzačov o kurz. Isté “taktické vyčkávanie” záujemcov, ako to nakoniec dopadne s uplatňovaním EÚ legislatívy na Slovensku, sa prejavilo aj zníženým záujmom o naše kurzy na jar. Nakoľko sa ale doposiaľ nič neudialo, evidujeme za posledné 2 mesiace zvýšený záujem o naše kurzy. Ročne v našej škole vyškolíme desiatky záujemcov o UAV kurzy.

6. Čo by ste zlepšili, ak by ste mohli, na podmienkach pre používateľov dronov na Slovensku?

V prvom kroku by prispelo prijatie národnej stratégie pre oblasť prevádzky UAV na Slovensku na pôde Ministerstva dopravy SR. Na Slovensku sa momentálne nachádzame v začarovanom kruhu, kde sa jednotlivé štátne inštitúcie “odkazujú” jedna na druhú a žiadna z nich nevie prevziať iniciatívu pre rozvoj oblasti UAV. Tento stav vyústil do technologickej, administratívnej nepripravenosti a následného neuplatňovania EÚ legislatívy na Slovenku, z čoho môžu pre štát ako taký plynúť aj sankcie, o súvisiacich prekážkach pre prevádzkovateľov UAV ani nehovoriac. Týmto prístupom je de facto znemožnené vykonávanie letov slovenských prevádzkovateľov v krajinách EÚ, čím im vznikajú podstatné komplikácie, finančné straty a strata konkurencieschopnosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa urýchlene prijali kroky pre implementáciu príslušných nariadení EÚ. Až po dohnaní zvyšku EÚ sa dá zmysluplne rozprávať o ďalšom rozvoji a zlepšovaní podmienok pre prevádzkovateľov UAV na Slovensku.

7. Ako vidíte budúcnosť dronov v najbližších 10 rokoch?

Dúfam, že v horizonte najbližších 10 rokov budeme svedkami autonómnych misií UAV v bežnom živote a prvých preprav osôb 😊. V tomto svetle a horizonte je aj pripravovaná EÚ legislatíva a výhľady organizácií EASA a EUROCONTROL.

Priebeh teoretickej skúšky

Pre získanie preukazu pilota na diaľku (UAV) je potrebné absolvovať najskôr teoretický test, ktorý sa vykonáva priamo na Dopravnom úrade. Skúška pozostáva z týchto predmetov:

  • letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky,
  • všeobecné vedomosti o lietadle,
  • letové výkony lietadla a plánovanie letov,
  • meteorológia,
  • prevádzkové postupy,
  • základy letu.

Z celkovo 100 otázok je potrebné odpovedať správne aspoň na 75% z nich. Čas na absolvovanie skúšky je stanovený na 90 minút. Uchádzač má pri každej otázke k dispozícii tri odpovede, z ktorých správna je vždy jedna. Pokiaľ sa mu nepodarí dosiahnuť stanovený limit, má ďalšie 3 pokusy. Pokiaľ ani na štvrtý krát nedosiahne úspešnosť 75%, bude musieť test opakovať s prestávkou 12 mesiacov. Zo skúseností pilotov dronov je však zrejmé, že táto skúška nie je náročná a zvládne ju každý, kto sa dostatočne pripraví.

Zľava na kurz pilota UAV pre členov združenia

Vďaka spolupráci medzi spoločnosťou Proaviate a združením Mám Dron môžu naši členovia získať 10% zľavu na pilotný kurz. Skúsení inštruktori z Proaviate vás pripravia na teroretickú aj praktickú časť. Kurz prispôsobia vašim potrebám a skúsenostiam, podrobne vám vysvetlia obsah jednotlivých predmetov a v škole lietania s dronmi vám zasa ukážu všetko, čo potrebujete vedieť pre bezpečné ovládanie dronu. 

Pokiaľ sa rozhodnete túto šancu využiť a ešte nie ste členom združenia, prihlásiť sa sa môžte v sekcii členstvo na našej stránke. V žiadosti o členstvo (v sekcii Váš komentár) napíšte, že máte záujem využiť túto ponuku. Členovia združenia môžu poslať e-mail na [email protected] , v ktorom uvedú svoje meno a vyslovia záujem o zľavu. Po overení ich členstva ich spojíme s odborníkmi z Proaviate, s ktorými si dohodnú ďalší postup.

Priebeh praktickej skúšky

Po úspešnom absolvovaní teoretickej časti je pre získanie licencie pilota UAV potrebné zložiť aj praktickú skúšku pod dozorom inšpektora z Dopravného úradu. Ide najmä o preskúšanie techniky pilotáže UAV a praktickej znalosti módov a funkcií dronu. Uchádzač o licenciu tiež musí preukázať orientáciu vo vzdušnom priestore SR a praktickú znalosť pravidiel lietania s dronmi.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.