Mám Dron

FAQ

Časté otázky a odpovede

Mobilná aplikácia MamDron je súčasťou rovnomenného informačného systému pre bezpečný manažment bezpilotných operácií na území Slovenska. Aplikácia poskytuje hobby aj profesionálnym pilotom dôležité informácie o zóne, v ktorej plánujú let uskutočniť a dáva tak možnosť vykonať let bezpečne a v súlade s platnou legislatívou. Jej používaním sa zároveň zvyšuje miera zodpovednosti pri používaní dronov, ako aj bezpečnosť vzdušného priestoru.

Na mapovom podklade si používateľ aplikácie môže v želanej lokalite vytvoriť zónu, v ktorej chce let uskutočniť. Tú si môže nadefinovať podľa viacerých kritérií, napríklad tvar zóny, rozsah, kategória letu, či dátum. Po stlačení tlačidla „Vyžadať letovú zónu“ systém vyhodnotí možné konflikty s údajmi z relevantných zdrojov, ktoré sú v integrované v systéme. Používateľ tak dostane informáciu, či v danej zóne môže lietať, alebo zóna podlieha nejakým obmedzeniam (zóna letiska, chránená krajinná oblasť, vojenský objekt a podobne).

Okrem vytvorenia zóny a stlačenia tlačidla „Vyžiadať letovú zónu“ je možné ihneď zistiť prípadné obmedzenia pre let dronom podržaním prstu na príslušnom mieste na mape. Systém vyhodnotí možné konflikty s neletovými zónami a takmer okamžite a prehľadne poskytne používateľovi informáciu o konkrétnom mieste.

Registrácia používateľov aplikácie slúži pre zvýšenie bezpečnosti pri jej používaní zo strany používateľa a prevádzkovateľa a pre informovanie pilotov o novinkách a dôležitých informáciách týkajúcich sa používania dronov.

V prípade chyby pri registrácii, neprijatej SMS správe s kódom, alebo iných ťažkostiach pri procese registrácie, sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu [email protected].

Informačný systém MamDron, ktorého súčasťou je rovnomenná mobilná aplikácia, vyvinula slovenská spoločnosť R-SYS,s.r.o., ktorá sa dlhodobo špecializuje na vývoj informačných systémov pre manažment pilotovaných a bezpilotných operácií a informačných systémov pre letiská. Podobné riešenie ako MamDron vyvinula spoločnosť pre Maďarsko, kde sa momentálne systém používa na celoštátnej úrovni.

R-SYS je hlavným technologickým partnerom asociácie Mám Dron, ktorej cieľom je poukazovať na dôležitosť zodpovedného prístupu k používaniu dronov a spájanie odbornej i laickej dronovej komunity na Slovensku. Spoločnosť R-SYS spolu s asociáciou Mám Dron aplikáciu sprístupnila slovenskej verejnosti zdarma, keďže momentálne neexistuje štátny systém pre bezpečné plánovanie letov s dronmi.

Áno, používateľ si môže spätne pozrieť konkrétne údaje o vytvorených zónach (logy) v spodnom menu v kolonke Letové zóny.

Informačný systém MamDron v sebe integruje údaje zo všetkých relevantných zdrojov a spĺňa tak štandardy zjednotenej európskej legislatívy pre let s dronom. Okrem údajov o letiskách s riadenou a neriadenou prevádzkou, chránených krajinných oblastiach, či rýchlostných cestách, železníc a vojenských objektov, systém spracúva aj údaje o zónach s obmedzeným pohybom dronov poskytnuté spolupracujúcimi samosprávami. Informácie o dátach, ktoré systém MamDron vyhodnocuje, sú prístupné aj na webstránke asociácie: https://mamdron.sk/aplikacia-mamdron/

Áno, spoločnosť R-SYS vníma vývoj informačného systému MamDron ako svoje prispenie ku zlepšeniu situácie ohľadom zodpovedného používania dronov na Slovensku. Keďže neexistuje národný systém manažmentu bezpilotných letov a Slovensko ako jediná krajina EÚ neintegrovala zjednotenú únijnú legislatívu týkajúcu sa používania dronov, aplikácia MamDron je momentálne jediným dostupným prostriedkom na Slovensku, ktorý pomáha UAV pilotom lietať bezpečne a s ohľadom na platné pravidlá.

Aplikácia MamDron je prístupná pre iOS a Android zariadenia. Spoločnosť R-SYS, spolu s asociáciou Mám Dron, priebežne pracujú na vylepšovaní aplikácie a jej funkcionalít, ako aj na jej pravidelnej aktualizácii.

Nie. Keďže na Slovensku neexistuje žiadny štátny ani štátom podporovaný systém pre dronových pilotov, aplikácia sa ani nemá kam pripojiť. Aplikácia však poskytuje informácie z verejne dostupných zdrojov, z organizácií a agentúr, ktoré majú snahu o podporu zodpovedného lietania, ako napríklad Štátna ochrana prírody, Ministerstvo obrany, či Veliteľstvo vzdušných síl SR. Táto spolupráca prebieha tiež v rozsahu informovania dronových pilotov o aktuálnych oznamoch týkajúcich sa zmien v bezpilotnej prevádzke.  

Údaje poskytnuté pri registrácii do systému MamDron sú spravované a zabezpečené spoločnosťou R-SYS a pre komunikačné účely sprístupnené v obmedzenej forme Asociácii Mám Dron v súlade s platnými GDPR podmienkami a nie sú poskytované tretím stranám.

Registračný systém, ktorý po členských štátoch EÚ vyžaduje európska legislatíva nie je na Slovensku doposiaľ spustený, preto nie je možné pre občanov Slovenska sa doň registrovať. Aplikácia MamDron do istej miery nahrádza systém bezpečného manažmentu dronov, avšak len z pohľadu poskytovania informácií pre pilotov dronov, neslúži ako národný registračný systém pilotov dronov.

Áno, aplikácia funguje v režime online, keďže systém prepočítava aktuálne možné konflikty s neletovými zónami v reálnom čase.

Aplikácia je jazykovo nastavená podľa zvoleného jazyka v telefóne alebo tablete. Pokiaľ má používateľ nastavený ako východzí jazyk v mobilnom zariadení slovenčinu, aplikácia bude v slovenčine. Ak má nastavený iný jazyk, aplikácia bude v angličtine. 

Chýba Vám dopoveď na Vašu otázku? Pošlite nám ju na [email protected], radi Vám odpovieme.