Mám Dron

Druh údajov Popis Zdroj Interval aktualizácie Stav zverejnenia
Dronové zóny
Zóny dronovej prevádzky vytvorené používateľmi systému Mamdron

Používatelia systému Mamdron

Pri každej zmene týchto údajov

Publikované

Počasie
Údaje o počasí pre plánovaný let
Vždy pri plánovaní letu

Publikované

Rezervovaný vzdušný priestor
Vzdušný priestor vyhradený pre špecifické účely správami AUP a UUP
Vždy po vydaní novej správy UUP

Publikované

Územia s citlivou faunou a flórou
Územia tretieho a vyššieho stupňa ochrany prírody
Štátna ochrana prírody SR
Na požiadanie ŠOP

Publikované

Obmedzenia definované mestom Trenčín
Zóny na území mesta Trenčín určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Mesto Trenčín
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Obmedzenia definované obcou Vinosady
Zóny na území obce Vinosady určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Obec Vinosady
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Obmedzenia definované mestom Spišská Nová Ves
Zóny na území mesta Spišská Nová Ves určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Mesto Spišská Nová Ves
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Obmedzenia definované mestom Sliač
Zóny na území mesta Sliač určené miestnou samosprávou ako neletové zóny
Mesto Sliač
Na požiadanie miestnej samosprávy

Publikované

Vzdušné priestory a letiská
Všetky vzdušné priestory a letiská SR
S každou zmenou v AIP

Publikované

Obmedzené a signalizačné priestory okolia letísk
R-SYS s.r.o.
Pri zmene stavu letísk

Publikované

Vedenie vysokého napätia
Varovné zóny v okolí vedenia vysokého napätia
raz ročne

Publikované

Železnice
Varovné zóny v okolí železníc
raz ročne

Publikované

Významné cesty
Varovné zóny v okolí diaľnic a rýchlostných ciest
raz ročne

Publikované

Podkladová ortofoto vrstva
Podľa aktualizácie zdroja údajov

Publikované

Vojenské oblasti
raz ročne

Publikované