Mám Dron

Prihláste sa na dronovú súťaž DRONVED 2024 a získajte atraktívne ceny!

VSD organizuje už po tretíkrát súťaž Dronved (2024), v ktorej si môžu nadšenci dronov – týchto vynálezov modernej doby – svoje zručnosti súťažne odskúšať priamo na Elektrickej stanici Lemešany pri Košiciach. Ide o bežne nedostupné priestory prevádzkovateľa distribučnej sústavy a jednou z hlavných výziev je zdolať vzdušný slalom pomedzi cvičné stĺpy elektrického vedenia.

Informácie o DRONVED 2024

Organizátor tohto roku otvára po prvýkrát súťaž aj pre širokú dronovú verejnosť a pre najlepších má pripravené zaujímavé ceny. Účastníci zabojujú o prvé miesta a odmenou im bude napr. mini set DJI Mini 2 SE FLY More Combo, tiež malá prenosná batériová stanica EcoFlow River 2 či inteligentný stabilizátor DJI Osmo Mobile 6.

Podujatie sa uskutoční v stredu 22. mája 2024 so začiatkom o 12.30 hod v už spomínanej ES Lemešany pri Košiciach. Nejde o náhodný dátum. V tento deň sa zároveň uskutoční súťažný Deň prác pod napätím na NN (nízkonapäťových) vedeniach medzi distribučnými spoločnosťami a firmami, ktoré sa tomuto špecifickému typu prác v elektroenergetike venujú.

Prvý let dronom bez vizuálneho kontaktu

Čo je ale pre dronovú verejnosť najzaujímavejšie? Všetci účastníci súťaže, no najmä Dronved 2024, budú zároveň v rovnakom čase a na rovnakom mieste, odkiaľ sa uskutoční historicky prvý slávnostný inšpekčný let dronu v koridore elektrického vedenia bez priameho vizuálneho dohľadu jeho pilotom v teréne. VSD totiž v týchto dňoch získala prvé prevádzkové povolenie od Dopravného úradu v SR (na Slovensku a v energetike) na výkon inšpekčných letov dronom touto metódou.

Ako môžete patriť medzi vyvolených? Primárne sa môžete registrovať ako súťažiaci na vyššie spomínanú súťaž Dronved 2024 (prosím, registrujte sa do súťaže), resp. ako pasívny účastník (prosím, ohláste nám svoj záujem na [email protected]) podujatia. Prvý inšpekčný let bude prevedený absolútnou novinkou DJI Dock 2, ktorá bola na trh uvedená len v marci tohto roka.

Sprievodné podujatia

Medzi sprievodné podujatia bude patriť prehliadka inak verejnosti nedostupnej Elektrickej stanice Lemešany, Skúšobne VVN vedení prof. Martona (kde okrem iného uvidíte simuláciu elektrického výboja – laicky povedané blesku) či prehliadku najnovších dronov svetoznámej značky DJI.

Kompletné pravidlá podujatia Dronved 2024 vrátane účasti na súťaži a súťažných disciplín popisuje Štatút súťaže.

Tešíme sa na Vás!

Vaša VSD a Asociácia Mám Dron