Mám Dron

Staňte sa našim partnerom!

Podporte naše aktivity a zapojte sa do spoločného úsilia o bezpečný vzdušný priestor pre všetkých! Pokiaľ ste súkromná spoločnosť, mesto, alebo inštitúcia, ktorá má záujem podieľať sa na zveľaďovaní komunity používateľov dronov, radi sa s Vami porozprávame o možnostiach spolupráce.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pomocou e-mailu: [email protected], alebo telefonicky na číslach, ktoré nájdete TU.

Možnosť osloviť širokú komunitu používateľov dronov

Zviditeľnenie mena Vašej spoločnosti v súvislosti s rozvojom Drone economy

Čo ponúkame našim partnerom?
  • Uverejnenie Vášho loga na našej hlavnej stránke
  • Pridanie ponuky vašich služieb, alebo produktov do newsletteru zasielaného raz mesačne našim členom
  • Umiestnenie Vášho brandingu na edukačných akciách združenia
  • Možnosť Vášho vstupu na vzdelávacích akciách združenia
  • Prezentácia Vašich služieb či produktov vo forme tematického blogu
Drony_Obrazok
Benefity partnerstva s OZ Mám Dron
  • Interakcia so širokou komunitou používateľov dronov na Slovensku
  • V medziach a možnostiach tejto komunity možnosť spolupodieľať sa na formovaní a smerovaní legislatívy
  • Pre mestá spolupráca pri komunikovaní zodpovedného používania dronov v mestských zónach
  • Pre súkromné spoločnosti posilňovanie mena firmy v komunite profesionálnych a hobby používateľov dronov
Kto s nami spolupracuje?

Technologické spoločnosti

Spoločnosť R-SYS sa dlhodobo zameriava na vývoj a implementáciu systémov manažmentu letovej prevádzky. V spolupráci s našim združením, spoločnosť technologicky navrhla a spustila informačný systém MamDron. Ide o komplexné riešenie obsahujúce platformu pre zadávanie letových údajov od relevantných autorít, ako aj mobilné aplikácie pre koncových používateľov UAV.

Spoločnosť Airvolute ponúka moderné UAS riešenia pre rôzne druhy aplikácií v priemysle. Špecializuje sa na technológie využívajúce umelú inteligenciu pri UAV operáciách, ako aj HW a SW produkty pre autonómne riadené lety. 

Poľská spoločnosť Aerobits vyniká vo vývoji komunikačných technológií pre drony. Ich produkty kombinujú viacero funkcionalít pre efektívne sledovanie polohy UAV, pričom si zachovávajú malé rozmery, ktoré umožňujú jednoduchú inštaláciu na bezpilotné prostriedky.   

Firma Esten sa špecializuje na vývoj softvérov na mieru. V ich portfóliu nájdete softvérové riešenia zamerané na optimalizáciu firemných procesov, digitalizáciu dát, či vývoj rôznych aplikácií.

Letecké opravovne Trenčín je spoločnosť venujúca sa oprave a modernizácii vojenských i civilných lietadiel, vrtuľníkov a inej techniky. LOTN poskytuje svoje služby zákazníkom z celého sveta. Zároveň sú poverenou servisnou organizáciou Ministerstva obrany SR pre poskytovanie opravárenských, technických a logistických služieb.

Spoločnosť MicroStep-MIS pôsobí v oblasti monitoringu životného prostredia od roku 1993. Za posledných 27 rokov sa spoločnosť etablovala ako uznávaný celosvetový hráč v tejto oblasti. Do informačného systému MamDron prispela integráciou detailných údajov o počasí, ktoré sú k dispozícii aj používateľom mobilnej aplikácie MamDron.

Služby a vzdelávanie

Pre vykonávanie komerčnej činnosti s dronmi je nutné absolvovať teoretický a praktický kurz na Dopravnom úrade. Školitelia zo spoločnosti Proaviate vás pre ich úspešné zvládnutie dôkladne pripravia. Okrem kurzov pilotov dronov spoločnosť ponúka aj školenia pilotov lietadiel, rádiotelefonistov, či kurz leteckej angličtiny.

Spoločnosť Aprop sa zameriava na vzdelávanie pilotov dronov pomocou teoretických a praktických kurzov, čím záujemcov pripravia na zvládnutie skúšok potrebných pre vykonávanie leteckých prác. V portfóliu spoločnosti nájdete aj kurz merania a mapovania s dronmi a ďalšie služby, ako napríklad požičiavanie dronov a konzultácie.

Spoločnosť ponúkajúca zážitky v podobe výhliadkových letov, tandemových a sólo parašutistických zoskokov so štartom na letisku v Spiškej Novej Vsi. Compact Skydive & Flying taktiež spolupracuje na príprave a realizácii Majstrovstiev SR v parašutizme a presnosti pristátia.

Medzi prioritné smery výskumu tejto fakulty Žilinskej univerzity patrí vývoj inteligentných dopravných systémov a technológií. Prienik s OZ Mám Dron je najmä v téme inteligentných miest (Smart-city), ktorých súčasťou je aj prevádzka dronov a systémy s ňou spojené v rámci konceptu Urban air mobility.

Technická Univerzita v Košiciach zameriava svoje výskumné aktivity aj na senzoriku, detekciu UAV, manažment leteckej dopravy a bezpečnosť v letectve, ktorá sa týka aj prevádzky bezpilotných prostriedkov. Naše partnerstvo s TUKE bolo prirodzeným krokom pre hľadanie možností spolupráce v týchto oblastiach.

Finančno-poradenská spoločnosť Tower Finance má vo svojej ponuke služieb viacero finančných produktov, ako napríklad sprostredkovanie hypoték a poistenia, či správa investičného portfólia. V spolupráci s OZ Mám Dron rozšírili svoju ponuku aj o poistenie dronov.

Spoločnosť IKPS sa špecializuje na poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti ATC/ATM/AIM/AIS, pričom sa zameriava hlavne na témy využívania inteligentných technológií a služieb v letectve.

Mestá a samosprávy

Samosprávy uvedených miest a obcí poskytli nášmu združeniu dáta o lokalitách s vyššou mierou rizika spojeného s prevádzkou dronov. Ide napríklad o školy, škôlky, parky, nemocnice, či verejné priestranstvá. Tieto údaje sme integrovali do systému MamDron a vytvorili no-drone zóny, ktoré sú prístupné používateľom aplikácie MamDron.

Štátne a mimovládne organizácie

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je štátnou organizáciou, ktorá dohliada na ochranu prírodných území a správu národných parkov. Pre OZ Mám Dron poskytla údaje o chránených prírodných oblastiach so stupňom ochrany 3-5, ktoré podliehajú obmedzeniam letovej prevádzky pre bezpilotné prostriedky. Keďže tieto dáta sú integrované v aplikácii MamDron, jej používatelia sa jednoducho môžu vyhnúť lietaniu s dronom v zakázaných oblastiach.

Profesijné neziskové združenie AFCEA svojimi aktivitami prispieva k rozvoju oblasti globálnej bezpečnosti. Organizuje edukačné podujatia, školské súťaže, spája inovatívnych ľudí a snaží sa vytvárať platformu pre efektívnu spoluprácu armády, štátnej správy, priemyslu a akademickej obce.

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska dlhodobo zastrešuje leteckých modelárov, poriada školenia, športové podujatia a zastupuje letecko-raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi. LERMAS sa svojimi činnosťami snaží zveľaďovať oblasť leteckého športu na Slovensku a prispieť k rozvoju klubových aktivít.

Občianske združenie HAKA, o.z. sa od roku 2018 zaoberá cieleným pátraním po nezvestných osobách, ako aj vyhľadávaním ukradnutých automobilov a bicyklov. Do pátracích operácií zapájajú aj dron s vyškoleným operátorom.  Pri hľadaní kradnutých áut a bicyklov môže pomôcť aj verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí a mobilných aplikácií HAKATron a HAKABike.

 

Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky (LAA) združuje záujemcov o lietanie, pilotov závesných a padákových klzákov. LAA pravidelne informuje pilotov o aktuálnych informáciách o vzdušnom priestore a organizuje podujatia týkajúce sa športového lietania.

Médiá

Online magazín ponúkajúci odborné správy a novinky z oblasti civilného, vojenského a všeobecného letectva na Slovensku.

Online lifestylový magazín nielen pre mladých prinášajúci zaujímavosti z domova aj zo sveta, rozhovory so zaujímavými osobnosťami, kvízy a reportáže.