Mám Dron

Bezpečnosť nadovšetko

Rozvoj civilného letectva za posledné desaťročia priniesol niekoľkonásobne vyššie využitie vzdušného priestoru. Popri zvyšovaní množstva civilných lietadiel na oblohe sa postupne zvyšuje aj počet bezpilotných lietajúcich prostriedkov (UAV ďalej ako bezpilotné lietadlo). Zvýšenie počtu bezpilotných lietadiel, ktoré boli spočiatku výhradne používané len na vojenské účely, je v súčasnosti zapríčiňované viacerými faktormi, a to hlavne relatívne jednoduchou možnosťou ich obstarania, neustála miniaturizácia technológií umožňujúca lepšiu skladnosť, a taktiež v neposlednom rade vybavenie bezpilotného lietadla kamerou alebo fotoaparátom.

Práve možnosť leteckého snímkovania je častokrát lákadlom pre množstvo nadšencov – laikov k zadováženiu si „dronu“. Bežní používatelia a komerčný priemysel tak v posledných rokoch výraznou mierou prispeli k zvyšovaniu počtu bezpilotných lietadiel, čo sa v konečnom dôsledku preukázalo zvýšením bezpečnostných rizík. Na území Slovenskej republiky sme v posledných rokoch zaregistrovali viacero hlásení porušenia základných pravidiel prevádzky UAV.

konkrétne príklady porušenia pravidiel lietania s dronmi

Let v blízkosti Zvolenského zámku

Jedným z prípadov bolo vykonanie letu v blízkosti Zvolenského zámku bez vydaného povolenia, dňa 11.7.2018 v čase 12:10 (riadený okrsok letiska Sliač). Operátor UAV bol kontaktovaný miestnou políciou z dôvodu vykonania následných procesných úkonov.

Letisko Košice a Bratislava

Prevádzkou UAV boli ohrozené aj dve najväčšie letiská Slovenskej republiky, letisko Košice a letisko Bratislava. Najzávažnejšie ohrozenia letiska Košice boli monitorované v roku 2017, kedy v prvom prípade, dňa 11.9. o 14:46, veža košického letiska dostala hlásenie od pilota záchrannej helikoptéry o výskyte UAV vykonávajúceho let ponad nemocnicu vo výške 200 až 300 metrov. V druhom prípade bolo hlásenie o výskyte UAV poskytnuté posádkou lietadla vo fáze priblíženia na letisko. UAV sa nachádzalo približne 5 NM od mesta Rožňava v letovej hladine FL130 (!). V prvom prípade bolo možné políciou vystopovanie operátora, zatiaľ čo v druhom prípade operátorovu polohu nebolo možné zistiť.

Vystopovanie operátora UAV bolo úspešné v prípade incidentu 1.1.2018 o 12:25, kedy operátor bez povolenia na vykonanie letu narušil CTR bratislavského letiska bezpilotným lietadlom typu DJI Mavic Pro, nad ktorým operátor stratil kontrolu. V roku 2018 boli zaznamenané aj iné hlásenia súvisiace s prevádzkou UAV v CTR bratislavského letiska. V prvom prípade, dňa 12.8.2018 v čase 14:50, v oblasti CTR v blízkosti obce Veľká Paka bolo spozorované letúňom Cessna 525 počas konečného priblíženia vo výške 3000 ft, bezpilotné lietadlo s deltovým krídlom, ktorého vzdialenosť od letúňa vykonávajúceho pristátie bola 100-150m. Druhým prípadom v tom istom roku bolo hlásenie o prevádzke UAV v blízkosti letiska v dobe, kedy letúň A321 spoločnosti Wizz Air čakal na povolenie na pristátie, avšak výskyt UAV v tomto prípade nebol potvrdený.

V roku 2019, dňa 15.3. v čase 12:25 bolo obdŕžané hlásenie o výskyte UAV lietajúceho ponad Vajnory. O 12:27 bola informácia o vykonávaní letu odovzdaná polícii a na vežu letiska Bratislava. Na základe hlásenia bola vykonaná obhliadka a súčasne bolo prevedené 30 minútové pozorovanie priestoru bez potvrdenia o vykonanom lete. Dňa 23.3., bolo v čase 10:31 zaznamenané hlásenie treťou osobou o vykonávaní letu UAV nad letiskom, získanie podrobnejších informácií o polohe a výške letu nebolo úspešné. Následne bola vykonaná kontrola okolia letiska a v čase 10:52 bola vykonaná kontrola priestoru dráhy 31. Operátora ani UAV v danom prípade nebolo možné vystopovať.

Letisko Sliač

Dňa 23.3. 2018 o 15:30 bolo bezpilotným lietadlom taktiež ohrozené letisko Sliač. UAV bolo spozorované orgánom riadenia letovej prevádzky vo vzdialenosti 700 metrov južne od letiska. Po hlásení bola kontaktovaná polícia, avšak vystopovanie operátora skončilo neúspešne. Počas žiadneho incidentu nedošlo ku zraneniam ani poškodeniam majetku (zdroj LVNÚ).

V súčasnosti prebiehajú viaceré šetrenia obdobných hlásení za uplynulé obdobie. V prípade preukázania porušenia bezpečnostnej ochrany môžu byť klasifikované ako čin protiprávneho zasahovania v zmysle §2 zákona č. 143/1998 Z. z. (Letecký zákon), pričom týmto osobám hrozí trestné stíhanie. Ak je porušenie pravidiel klasifikované len ako priestupok hrozí uloženie pokuty vo výške 2000 EUR. Aby nedochádzalo k obdobným porušeniam pravidiel je nutné ovládať základné pravidlá lietania s UAV a taktiež poznať základné rozdelenie vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

Rozdelenie vzdušného priestoru SR

Pri využívaní bezpilotných lietadiel je potrebné dbať na vymedzenie priestorov, v ktorých je možné lietať. Letecký vzdušný priestor sa delí horizontálne aj vertikálne, podľa pravidiel, ktoré vydáva Dopravný úrad. Vzdušný priestor je rozdelený na triedy, ktoré sú označené písmenami od A po G. Triedy od A po E spadajú pod riadený vzdušný priestor, trieda F je poradný vzdušný priestor a trieda G je neriadený vzdušný priestor. Trieda G je vzdušný priestor, kde je možné vykonávať prevádzku bezpilotných lietadiel bez predchádzajúcej koordinácie.

Pri prevádzke bezpilotných lietadiel je potrebné vedieť, že od výšky 150 metrov nad zemským povrchom je vzdušný priestor určený pre pilotované lietadlá, z toho dôvodu vykonanie letu bezpilotným lietadlom je možné vykonať len za vizuálneho kontaktu a len do výšky maximálne 120  metrov. Vo vzdušnom priestore triedy G je nutné zohľadniť možný výskyt ostatných užívateľov (letúne všeobecného letectva, helikoptéry leteckej záchrannej služby, letecké športové zariadenia, balóny atď.). Zvýšená koncentrácia letovej prevádzky môže byť očakávaná v blízkosti vzletových a pristávacích dráh letísk a v blízkosti heliportov. Nezabúdajme, že je potrebné neustále vizuálne monitorovať okolie, prekážky a leteckú prevádzku, ktorá má vždy prednosť. V prípade, že spozorujete blížiace sa lietadlo, vrtuľník, či iné letecké zariadenie, je potrebné eliminovať možné riziko a najlepšie čo najskôr bezpečne pristáť.

Na území Slovenskej republiky sa nachádza viacero oblastí, kde nie je možné lietať s bezpilotnými lietadlami. Takéto priestory sa nachádzajú v blízkosti chránených objektov ako sú priemyselné oblasti, letiská a vojenské objekty. Zakázané priestory (LZP) sa nachádzajú okolo jadrových elektrární Mochovce, Jaslovské Bohunice a v priestore priemyselného objektu Duslo Šaľa. Takéto obmedzenia sa taktiež vzťahujú aj na obmedzené priestory (LZR) v čase aktivácie. V tesnej blízkosti letiska sa nachádza riadený okrsok letiska (CTR), tento okrsok sa nachádza na území Slovenskej republiky okolo letísk Bratislava, Piešťany, Žilina, Poprad a Košice. Na obrázku nižšie sú červenom farbou znázornené zakázané a obmedzené priestory, modrou farbou priestory CTR.

Vo všeobecnosti je zakázané lietať bez vizuálneho kontaktu s bezpilotným lietadlom a vo vzdialenosti väčšej ako 1000 m od pilota (operátora). Let musí byť vykonaný tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť iných lietadiel, osôb, majetku. Z tohto dôvodu je zakázané lietať aj v noci za zníženej viditeľnosti. Taktiež, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia najmä pred hlukom, je zakázané lietať nad chránenými prírodnými oblasťami (napr. v národných parkoch). V okolí riadených letísk je zakázané vykonávať lety (bez predchádzajúcej koordinácie), a to aj s malými bezpilotnými lietadlami vo vzdialenosti menšej ako 3,7 km od vzťažného bodu letiska, resp. 5,6 km v prípade bezpilotného lietadla s hmotnosťou väčšou ako 4 kg. Navyše v prípade vykonávania letov v riadených okrskoch letísk CTR platí pravidlo maximálnej výšky letu 30 m. Obrázok vpravo ilustruje pravidlá lietania s UAV v riadenom okrsku letiska Bratislava. Rovnaké pravidlá sú aplikované aj na ostatné riadené letiská (Piešťany, Žilina, Poprad a Košice).

Na Slovensku sa nachádza aj viacero neriadených letísk (Boleráz, Dubnica, Dubová, Holíč, Jasna, Kamenica Nad Cirochou, Lučenec, Martin, Nitra, Nové Zámky, Očová, Partizánske, Prievidza, Ražňany, Ružomberok, Senica, Spišská Nová Ves, Svidník, Šurany a Trenčín). Lietanie s UAV je vo vzdialenosti menšej ako 5,6 km od neriadeného letiska možné len po koordinácii s jeho prevádzkovateľom.

Záverom vás všetkých chceme poprosiť o ohľaduplnosť voči všetkým užívateľom vzdušného priestoru, aby sme sa všetci pri lietaní cítili bezpečne.

Ing.Filip Škultéty – FPEDAS UNIZA

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.