ZÓNY LETÍSK

Zóny vzletu a pristátia

Obmedzené zóny letísk

Zóny výstrahy letísk

Zóny varovania letísk

Zakázané zóny letísk

STATICKÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR

Koncová riadená oblasť, Riadený okrsok, RUTOL AREA, Okrsok letiska (ATZ), Zóna s
povinným rádiovým vybavením (RMZ)

Priestor určený pre športové a záujmové letecké činnosti

Prechodne rezervovaný vzdušný priestor

Zakázaný vzdušný priestor, Obmedzený vzdušný priestor, Nebezpečný vzdušný priestor

PRE DRONY ŠPECIFICKÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR

Dynamické neletové zóny

Neletové zóny – CHKO, Vojenské oblasti, Ostatná infraštruktúra

Neletové zóny – Železnice

Neletové zóny – Cesty

Neletové zóny – Elektrické vedenie