Patrím do otvorenej kategórie:

  • ak mám dron:označený identifikačných štítkom triedy C0, C1, C2, C3 alebo C4; alebo
  • ak mám drón:postavený súkromne a jeho hmotnosť je nižšia ako 25 kg; alebo
  • ak mám dron: zakúpený pred 1. januárom 2023 bez vyššie uvedeného identifikačného štítku triedy;
    a
  • nebudem lietať priamo nad ľuďmi, pokiaľ nemám štítok s identifikáciou triedy alebo nemám dron ľahší ako 250g.
  • poučenie o tom, kam so svojim dronom môžete lietať, nájdete v podkategóriách operácií: A1, A2 a A3 na stránke mamdron.sk
  • budem udržiavať dron vo priamom dohľade alebo mi pri lietaní bude pomáhať pozorovateľ mojho dronu;
  • budem lietať vo výške najviac 120 metrov nad povrchom;
  • nebudem prevážať žiadny nebezpečný tovar a nebudem spúšťať žiadny materiál z dronu.