Mám Dron

Konferencia DRONTEX

Budúcnosť dronov a bezpilotného lietania na Slovensku a v Európe

Predpokladaný termín

20.Októbra 2022

Kapacita podujatia

150 účastníkov

Miesto

Piešťany

Organizátor podujatia

Asociácia Mám Dron

PREČO KONFERENCIA?

V Asociácii Mám Dron vnímame obrovský potenciál bezpilotných technológií a ich využitia v rôznych druhoch priemyslu a služieb. Veríme, že pre uplatnenie a rozvoj tohoto potenciálu je potrebná odborná diskusia na legislatívnej, technologickej a praktickej úrovni. Preto sme sa rozhodli usporiadať prvú slovenskú konferenciu, ktorá vytvorí priestor pre zdieľanie názorov a networking odbornej komunity. Cieľom konferencie nebude len jednorázové stretnutie odborníkov, ale aj nastavenie spoločných reálnych cieľov a vytvorenie komunikačnej platformy pre ich realizáciu.

STAŇTE SA PARTNEROM KONFERENCIE!

Pre rozsah a formát podujatia ho nebudeme vdieť zrealizovať bez pomoci partnerov. Pokiaľ sa chcete stať partnerom témy rozvoja bezpilotných technológií na Slovensku a zároveň patrónom odbornej dronovej komunity, neváhajte nás kontaktovať! Radi sa s Vami porozprávame o možnostiach spolupráce na osobnom stretnutí.

PRE KOHO JE PODUJATIE URČENÉ

Kruh Tmavomodry

Odborníci na bezpilotné technológie

Predstavitelia spoločností ponúkajúcich profesionálne aplikácie s UAV

Predstavitelia kartografických, geodetických, stavebných a energetických spoločností

Výrobcovia, distribútori a predajcovia dronov

Zástupcovia štátnych inštitúcií a samospráv

CIELE KONFERENCIE

Vytvoriť formát pre zdieľanie skúseností z oblasti bezpilotných prostriedkov a ich implementácie do vzdušného priestoru

Komunikovať témy súvisiace s využitím dronov pre dobro spoločnosti

Pomôcť vytvoriť podmienky pre rozvoj dronovej ekonomiky v krajine

Prispieť k procesu zlepšovania legislatívnych podmienok pre používanie bezpilotných prostriedkov na Slovensku

Vytvoriť platformu pre vznik a rozvoj národných a zahraničných spoluprác 

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

1.BLOK: Legislatíva a manažment bezpilotnej prevádzky

 • Stratégia EÚ v oblasti dronov 2.0 na podporu udržateľnej a inteligentnej mobility
 • Stratégia implementácie U-Space na Slovensku
 • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti prevádzky UAS
 • Integrácia pilotovanej a bezpilotnej prevádzky
 • Panelová diskusia

2.BLOK: Využitie dronov v priemysle a službách

 • Efektívnosť dronov pri inšpekciách energetických sietí
 • Využitie dronov v geodézii
 • Zber a spracovanie dát z dronu pre kartografiu
 • Drony v poľnohospodárstve
 • Autonómne operácie UAS v logistike

3.BLOK: Technologické inovácie bezpilotných a pilotovaných systémov

 • „Drone in the box“ ako ďalší krok k autonómnym operáciám
 • Moduly priamej diaľkovej identifikácie
 • Prezentácia eVTOL konceptu
 • Networking
Untitled design (2)